Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevejones

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2017 09:17 ΠΜ MDT

Ετικέτες

Neltuma odorata - Photo (c) Chris McCreedy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris McCreedy
Η ταυτότητα του χρήστη sonoranaturalist: Neltuma odorata, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rsawby

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2020 09:27 ΠΜ MDT
Neltuma velutina - Photo (c) mattibobatti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sonoranaturalist: Neltuma velutina, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaronliston

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2019 07:00 ΠΜ MDT
Neltuma velutina - Photo (c) mattibobatti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sonoranaturalist: Neltuma velutina, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevejones

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2017 09:27 ΠΜ MDT
Neltuma velutina - Photo (c) mattibobatti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sonoranaturalist: Neltuma velutina, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevejones

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2017 09:48 ΠΜ MDT

Ετικέτες

Neltuma velutina - Photo (c) mattibobatti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sonoranaturalist: Neltuma velutina, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregpc

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2019 07:06 ΠΜ MST
Janusia gracilis - Photo (c) Gary Nored, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sonoranaturalist: Janusia gracilis, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevejones

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2017 10:13 ΠΜ MDT

Ετικέτες

Janusia gracilis - Photo (c) Gary Nored, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sonoranaturalist: Janusia gracilis, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevejones

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2017 10:58 ΠΜ MDT

Ετικέτες

Phlox woodhousei - Photo (c) Diane T. Liggett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diane T. Liggett
Η ταυτότητα του χρήστη sonoranaturalist: Phlox woodhousei, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsirtalis

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 09:05 ΠΜ MST
Anaxyrus punctatus - Photo (c) Matt Gruen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matt Gruen
Η ταυτότητα του χρήστη sonoranaturalist: Anaxyrus punctatus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muddyslush

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 10:16 ΠΜ MST
Incilius alvarius - Photo (c) Bridget Spencer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bridget Spencer
Η ταυτότητα του χρήστη sonoranaturalist: Incilius alvarius, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mayaru06

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 03:53 ΜΜ EDT

Τόπος

Matane, QC, Canada (Google, OSM)
Agelaius phoeniceus - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη sonoranaturalist: Agelaius phoeniceus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliaksandarmialik

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 11:45 ΠΜ +03

Τόπος

Minsk, BY-MI, BY (Google, OSM)
Solidago - Photo (c) Bev Currie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sonoranaturalist: Γένος Solidago, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julia2022

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 04:59 ΜΜ UTC
Lycium - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη sonoranaturalist: Γένος Lycium, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juno17

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 10:29 ΠΜ MST
Cylindropuntia bigelovii - Photo (c) lonnyholmes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lonnyholmes
Η ταυτότητα του χρήστη sonoranaturalist: Cylindropuntia bigelovii, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juno17

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 10:28 ΠΜ MST
Cylindropuntia bigelovii - Photo (c) lonnyholmes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lonnyholmes
Η ταυτότητα του χρήστη sonoranaturalist: Cylindropuntia bigelovii, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juno17

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 10:30 ΠΜ MST
Cylindropuntia acanthocarpa - Photo (c) Rob Klotz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rob Klotz
Η ταυτότητα του χρήστη sonoranaturalist: Cylindropuntia acanthocarpa, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krystal154

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 10:51 ΠΜ MST
Ambrosia deltoidea - Photo (c) Anthony Mendoza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sonoranaturalist: Ambrosia deltoidea, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsirtalis

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 12:41 ΜΜ MST
Acarospora socialis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Alex Heyman
Η ταυτότητα του χρήστη sonoranaturalist: Acarospora socialis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krystal154

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 10:33 ΠΜ MST
Ferocactus cylindraceus - Photo (c) Michelle C. Torres-Grant, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sonoranaturalist: Ferocactus cylindraceus, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krystal154

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 10:34 ΠΜ MST
Trixis californica - Photo (c) wirich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by wirich
Η ταυτότητα του χρήστη sonoranaturalist: Trixis californica, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)

Παρατηρητής

eric_hough

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 03:26 ΜΜ MST
Νυχτερίδα - Photo (c) yuriaguire88, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by yuriaguire88
Η ταυτότητα του χρήστη sonoranaturalist: Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevejones

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 02:02 ΜΜ MST

Ετικέτες

Xanthoparmelia cumberlandia - Photo (c) Frank Izaguirre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Frank Izaguirre
Η ταυτότητα του χρήστη sonoranaturalist: Xanthoparmelia cumberlandia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trystanharpold

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 08:11 ΜΜ MDT
Contopus virens - Photo (c) Félix Uribe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sonoranaturalist: Contopus virens, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevejones

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2017 11:27 ΠΜ MDT

Ετικέτες

Echinocereus bonkerae bonkerae - Photo (c) Chris Rohrer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Rohrer
Η ταυτότητα του χρήστη sonoranaturalist: Echinocereus bonkerae ssp. bonkerae, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevejones

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2017 12:05 ΜΜ MDT

Ετικέτες

Sarcomphalus obtusifolius canescens - Photo (c) Steve Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Jones
Η ταυτότητα του χρήστη sonoranaturalist: Sarcomphalus obtusifolius var. canescens, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevejones

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2017 12:16 ΜΜ MDT

Ετικέτες

Antennaria marginata - Photo (c) rolandwirth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rolandwirth
Η ταυτότητα του χρήστη sonoranaturalist: Antennaria marginata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερίγερο (Γένος Erigeron)

Παρατηρητής

mfolsom

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2020 03:23 ΜΜ MDT
Ερίγερο - Photo (c) Rand Workman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Rand Workman
Η ταυτότητα του χρήστη sonoranaturalist: Ερίγερο (Γένος Erigeron)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plant_man_dan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2020 11:38 ΠΜ MST
Condea emoryi - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη sonoranaturalist: Condea emoryi, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plant_man_dan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2020 09:59 ΠΜ MST

Περιγραφή

In a rocky canyon wall, off of a wide wash

Ephedra nevadensis - Photo (c) Steve Matson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Matson
Η ταυτότητα του χρήστη sonoranaturalist: Ephedra nevadensis, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plant_man_dan

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2021 09:11 ΠΜ MST

Περιγραφή

In the open desert nearby the I-10.

Cylindropuntia ramosissima - Photo (c) larry-heronema, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sonoranaturalist: Cylindropuntia ramosissima, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 442