Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturephotosuze

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 11:04 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Joshua Tree
Imagine my surprise when I was hunched over this sandmat photographing the tiny bees and this popped out and landed just under me and my camera. Not sure what it is but it looks sort of like this family and is certainly very cool

Eremobatidae - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη solifugaeworldwide01: Οικογένεια Eremobatidae, Ένα μέλος του Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mauro_rojo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 03:58 ΜΜ CST
Eremobates - Photo (c) Prakrit Jain, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Prakrit Jain
Η ταυτότητα του χρήστη solifugaeworldwide01: Γένος Eremobates, Ένα μέλος του Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcamacho05

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023
Eremobates - Photo (c) Prakrit Jain, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Prakrit Jain
Η ταυτότητα του χρήστη solifugaeworldwide01: Γένος Eremobates, Ένα μέλος του Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beethoven242

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 07:50 ΜΜ EAT

Τόπος

Loitokitok, Kenya (Google, OSM)
Daesiidae - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη solifugaeworldwide01: Οικογένεια Daesiidae, Ένα μέλος του Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diana_michel_robles

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 04:07 ΜΜ CST
Eremobates - Photo (c) Prakrit Jain, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Prakrit Jain
Η ταυτότητα του χρήστη solifugaeworldwide01: Γένος Eremobates, Ένα μέλος του Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tellork

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2019 11:39 ΜΜ CDT
Eremochelis - Photo (c) Celeste Ramsay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη solifugaeworldwide01: Γένος Eremochelis, Ένα μέλος του Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarlosgarciamorales1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2017 10:04 ΜΜ CDT
Eremobates - Photo (c) Prakrit Jain, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Prakrit Jain
Η ταυτότητα του χρήστη solifugaeworldwide01: Γένος Eremobates, Ένα μέλος του Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jose_ma

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 09:41 ΠΜ CST
Zorocrates - Photo (c) Iván López, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Iván López
Η ταυτότητα του χρήστη solifugaeworldwide01: Γένος Zorocrates, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Βελτίωση
Arachnids

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)

Παρατηρητής

andresebastian

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 07:54 ΜΜ CST
Αράχνη Λύκος - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη solifugaeworldwide01: Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amadorsan

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 08:07 ΠΜ CST
Loxosceles - Photo (c) Kevin Wiener, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kevin Wiener
Η ταυτότητα του χρήστη solifugaeworldwide01: Γένος Loxosceles, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

itzcoatl15

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 11:28 ΠΜ CST
Zorocrates - Photo (c) Iván López, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Iván López
Η ταυτότητα του χρήστη solifugaeworldwide01: Γένος Zorocrates, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)

Παρατηρητής

smokyrubyspot

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 08:24 ΠΜ SAST
Daesiidae - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη solifugaeworldwide01: Οικογένεια Daesiidae, Ένα μέλος του Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissagiselle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 06:42 ΜΜ CST
Ctenidae - Photo (c) Nicky Bay, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nicky Bay
Η ταυτότητα του χρήστη solifugaeworldwide01: Οικογένεια Ctenidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 11:38 ΜΜ SAST
Daesiidae - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη solifugaeworldwide01: Οικογένεια Daesiidae, Ένα μέλος του Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cecileroux

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2023 05:50 ΜΜ SAST
Daesiidae - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη solifugaeworldwide01: Οικογένεια Daesiidae, Ένα μέλος του Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cecileroux

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2023 11:55 ΠΜ SAST
Daesiidae - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη solifugaeworldwide01: Οικογένεια Daesiidae, Ένα μέλος του Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cecileroux

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2023 11:40 ΠΜ SAST
Daesiidae - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη solifugaeworldwide01: Οικογένεια Daesiidae, Ένα μέλος του Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cecileroux

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 05:54 ΜΜ SAST
Daesiidae - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη solifugaeworldwide01: Οικογένεια Daesiidae, Ένα μέλος του Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)

Παρατηρητής

pasicam

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 08:59 ΜΜ CST
Ammotrechidae - Photo (c) Diego Barrales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Diego Barrales
Η ταυτότητα του χρήστη solifugaeworldwide01: Οικογένεια Ammotrechidae, Ένα μέλος του Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cris-tzabcan

Ημερομηνία

Απρίλιος 2015

Τόπος

Hidalgo, MX (Google, OSM)
Dugesiella - Photo (c) Iván López, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Iván López
Η ταυτότητα του χρήστη solifugaeworldwide01: Γένος Dugesiella, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)

Παρατηρητής

azankhan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023

Περιγραφή

– observed with Abdurehman Khan.

Rhagodidae - Photo (c) Stephanie M. Dloniak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephanie M. Dloniak
Η ταυτότητα του χρήστη solifugaeworldwide01: Οικογένεια Rhagodidae, Ένα μέλος του Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)

Παρατηρητής

matt_becker

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2023 08:25 ΜΜ CST
Αράχνη Λύκος - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη solifugaeworldwide01: Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oafrosas

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023 01:40 ΠΜ MST
Califorctenus cacachilensis - Photo (c) Bill Levine, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bill Levine
Η ταυτότητα του χρήστη solifugaeworldwide01: Califorctenus cacachilensis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frankmartinez

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 08:08 ΜΜ CDT
Geolycosa - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη solifugaeworldwide01: Γένος Geolycosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cae1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2023 03:58 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Saw two while walking on the mountain today. I've seen similar individuals here before: https://www.inaturalist.org/observations/30717098

Hemerotrecha - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη solifugaeworldwide01: Γένος Hemerotrecha, Ένα μέλος του Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 9, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexqro-zac

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2020 09:39 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Espeluznante.

Segestriidae - Photo (c) wp-polzin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη solifugaeworldwide01: Οικογένεια Segestriidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 3, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diana_hernandez

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2023 08:35 ΠΜ CST
Megacormus - Photo (c) Juan Cruzado Cortés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Juan Cruzado Cortés
Η ταυτότητα του χρήστη solifugaeworldwide01: Γένος Megacormus, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 3, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jurisdiccion05zimapanhgo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2020 07:28 ΠΜ +14
Cheiracanthiidae - Photo (c) Tamsin Carlisle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη solifugaeworldwide01: Οικογένεια Cheiracanthiidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 3, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crestorres72

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2020 10:55 ΜΜ UTC
Centruroides limpidus - Photo (c) David Valenzuela, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Valenzuela
Η ταυτότητα του χρήστη solifugaeworldwide01: Centruroides limpidus, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 2, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pasicam

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2023 08:45 ΜΜ CST
Franckeus - Photo (c) Kari McWest, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kari McWest
Η ταυτότητα του χρήστη solifugaeworldwide01: Γένος Franckeus, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 2, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 14978