Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

Παρατηρητής

pauloalmeida1989

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2020 02:00 PM UTC
Κοινή Νερόκοτα - Photo (c) Alexis Lours, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis Lours
Η ταυτότητα του χρήστη sofia_rosa: Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτάρα (Apus apus)

Παρατηρητής

pauloalmeida1989

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2020 03:00 PM CEST
Σταχτάρα - Photo (c) Алексей Эбель, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Алексей Эбель
Η ταυτότητα του χρήστη sofia_rosa: Σταχτάρα (Apus apus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χουρμαδιά (Phoenix dactylifera)

Παρατηρητής

pauloalmeida1989

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2021 12:00 PM UTC
Χουρμαδιά - Photo (c) Southcoastwholesale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sofia_rosa: Χουρμαδιά (Phoenix dactylifera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pauloalmeida1989

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2021 06:00 PM UTC
Carica papaya - Photo (c) Forest and Kim Starr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sofia_rosa: Carica papaya, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pauloalmeida1989

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2021 02:00 PM UTC
Estrilda astrild - Photo (c) Joaquim Coelho, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sofia_rosa: Estrilda astrild, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροκουρούνα (Corvus corone)

Παρατηρητής

pauloalmeida1989

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2021 12:20 PM UTC

Περιγραφή

Observação de pequenos grupos de 3 a 4 indivíduos de passagem e apenas durante o Inverno.

Μαυροκουρούνα - Photo (c) Giuss95, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sofia_rosa: Μαυροκουρούνα (Corvus corone)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pauloalmeida1989

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2021 06:00 PM UTC
Musa acuminata - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη sofia_rosa: Musa acuminata, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γερακίνα (Buteo buteo)

Παρατηρητής

pauloalmeida1989

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2020 05:00 PM CEST

Περιγραφή

Um exemplar visto frequentemente a sobrevoar a zona dos Maristas, Parede, Marianas, Carcavelos e Junqueiro.

Κοινή Γερακίνα - Photo (c) Денис Жбир, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Денис Жбир
Η ταυτότητα του χρήστη sofia_rosa: Κοινή Γερακίνα (Buteo buteo)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)

Παρατηρητής

pauloalmeida1989

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2020 12:00 PM UTC

Περιγραφή

Observação de um único exemplar num candeeiro alto sobre a foz da ribeira de Barcarena em Março de 2020.

Ευρωπαϊκός Κορμοράνος - Photo (c) seelengalerie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sofia_rosa: Ευρωπαϊκός Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

pauloalmeida1989

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2020 01:00 PM CEST
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Corine Bliek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sofia_rosa: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)

Παρατηρητής

pauloalmeida1989

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2021 12:00 PM UTC

Περιγραφή

Observa se um casal a caçar a partir do edifício alto com vista sobre o campo aberto durante o dia e a pernoitar na janela do mesmo edifício , tanto em par como individualmente. Em 2020 chegaram a ser observados 3 indivíduos durante o dia. Espécie presente todo o ano.

Βραχοκιρκίνεζο - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sofia_rosa: Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

dracoabe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2019 12:00 AM GMT
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sofia_rosa: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pauloalmeida1989

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2021 12:00 PM UTC
Οικόσιτο Πρόβατο - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sofia_rosa: Οικόσιτο Πρόβατο (Ovis aries)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 13