Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickmoore91

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2024 02:48 ΜΜ CST
Arbutus tessellata - Photo (c) conabio_bancodeimagenes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by conabio_bancodeimagenes
Η ταυτότητα του χρήστη socogonzalez: Arbutus tessellata, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)

Παρατηρητής

jenaro-reyes-mar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2022 01:53 ΜΜ CDT

Τόπος

Durango, MX (Google, OSM)
Η ταυτότητα του χρήστη socogonzalez: Verbesina hygrophila, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agatica

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Chihuahua, MX (Google, OSM)
Herissantia crispa - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη socogonzalez: Herissantia crispa, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisnowa

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 09:13 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Very ubiquitous.

Amsonia tomentosa stenophylla - Photo (c) Mark Fishbein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Fishbein
Η ταυτότητα του χρήστη socogonzalez: Amsonia tomentosa var. stenophylla, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_keith

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2015 11:10 ΜΜ -05
Amsonia tomentosa stenophylla - Photo (c) Mark Fishbein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Fishbein
Η ταυτότητα του χρήστη socogonzalez: Amsonia tomentosa var. stenophylla, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beeblossomseeds

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2019 10:11 ΠΜ CDT
Amsonia tomentosa stenophylla - Photo (c) Mark Fishbein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Fishbein
Η ταυτότητα του χρήστη socogonzalez: Amsonia tomentosa var. stenophylla, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agatica

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Mexico (Google, OSM)
Amsonia tomentosa stenophylla - Photo (c) Mark Fishbein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Fishbein
Η ταυτότητα του χρήστη socogonzalez: Amsonia tomentosa var. stenophylla, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agatica

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Mexico (Google, OSM)
Amsonia tomentosa stenophylla - Photo (c) Mark Fishbein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Fishbein
Η ταυτότητα του χρήστη socogonzalez: Amsonia tomentosa var. stenophylla, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romansanchez

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2024 11:56 ΠΜ MST
Quercus tarahumara - Photo (c) Manuel Nevárez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Manuel Nevárez
Η ταυτότητα του χρήστη socogonzalez: Quercus tarahumara, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agatica

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Chihuahua, MX (Google, OSM)
Herissantia crispa - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη socogonzalez: Herissantia crispa, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agatica

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Chihuahua, MX (Google, OSM)
Zinnia zinnioides - Photo (c) Nicola Cendron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicola Cendron
Η ταυτότητα του χρήστη socogonzalez: Zinnia zinnioides, Ένα μέλος του Ζίννια (Γένος Zinnia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marplant

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2014 11:38 ΠΜ CDT
Cyperus lanceolatus - Photo (c) Howard Horne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Howard Horne
Η ταυτότητα του χρήστη socogonzalez: Cyperus lanceolatus, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suecar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2017 04:16 ΜΜ MST
Bolboschoenus maritimus - Photo (c) Mads Østergaard Brun, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mads Østergaard Brun
Η ταυτότητα του χρήστη socogonzalez: Bolboschoenus maritimus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σολάνο (Γένος Solanum)

Παρατηρητής

bodofzt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2018 09:08 ΠΜ CST
Σολάνο - Photo (c) Emma Burns, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Emma Burns
Η ταυτότητα του χρήστη socogonzalez: Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποώδη (Τάξη Poales)

Παρατηρητής

najera_tutor

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2017 03:56 ΜΜ CST
Juncus - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη socogonzalez: Γένος Juncus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποώδη (Τάξη Poales)

Παρατηρητής

najera_tutor

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2019 12:24 ΜΜ CST
Juncus - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη socogonzalez: Γένος Juncus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

la-bitacora-del-cuervito

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 09:01 ΠΜ CST
Bulbostylis - Photo (c) Mauricio Mercadante, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη socogonzalez: Γένος Bulbostylis, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποώδη (Τάξη Poales)

Παρατηρητής

c-meling-cm11

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 05:24 ΜΜ PDT
Juncus - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη socogonzalez: Γένος Juncus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποώδη (Τάξη Poales)

Παρατηρητής

c-meling-cm11

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 05:12 ΜΜ PDT
Juncus - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη socogonzalez: Γένος Juncus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agatica

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022
Coulteria platyloba - Photo (c) Francisco Farriols Sarabia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Francisco Farriols Sarabia
Η ταυτότητα του χρήστη socogonzalez: Coulteria platyloba, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agatica

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022
Vachellia campechiana - Photo (c) Rafa Lara, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rafa Lara
Η ταυτότητα του χρήστη socogonzalez: Vachellia campechiana, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agatica

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022
Ambrosia ambrosioides - Photo (c) Bill Levine, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bill Levine
Η ταυτότητα του χρήστη socogonzalez: Ambrosia ambrosioides, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huracan

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2015 01:33 ΜΜ CDT
Mikania scandens - Photo (c) Michael J. Papay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael J. Papay
Η ταυτότητα του χρήστη socogonzalez: Mikania scandens, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agatica

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022
Mitracarpus hirtus - Photo (c) Sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Sunnetchan
Η ταυτότητα του χρήστη socogonzalez: Mitracarpus hirtus, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agatica

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022
Brahea aculeata - Photo (c) almis_leo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by almis_leo
Η ταυτότητα του χρήστη socogonzalez: Brahea aculeata, Ένα μέλος του Αρεκοειδή (Οικογένεια Arecaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bodofzt

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2018 08:03 ΠΜ CDT
Guardiola platyphylla - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη socogonzalez: Guardiola platyphylla, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

najera_tutor

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2018 12:22 ΜΜ CDT
Guardiola platyphylla - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη socogonzalez: Guardiola platyphylla, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeysantore

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2019 10:09 ΠΜ MST
Guardiola platyphylla - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη socogonzalez: Guardiola platyphylla, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_hough

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 08:18 ΠΜ MST
Guardiola platyphylla - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη socogonzalez: Guardiola platyphylla, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

explorandoconmanuel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 02:00 ΜΜ MST
Guardiola platyphylla - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη socogonzalez: Guardiola platyphylla, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 13978