Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglas_godard

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Αμερικανικός Ακανθόχοιρος - Photo (c) Jay Bird, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη smpbiologist-rcurtis: Αμερικανικός Ακανθόχοιρος (Erethizon dorsatum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Λεβιθόχορτο Artemisia vulgaris

Παρατηρητής

sheoftheplants

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 08:05 PM EDT
Λεβιθόχορτο - Photo (c) Valentin Hamon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη smpbiologist-rcurtis: Λεβιθόχορτο (Artemisia vulgaris)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

sheoftheplants

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Eutrochium fistulosum - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη smpbiologist-rcurtis: Eutrochium fistulosum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

sheoftheplants

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 08:13 PM EDT
Humulus scandens - Photo (c) Cassi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by cassi saari
Η ταυτότητα του χρήστη smpbiologist-rcurtis: Humulus scandens, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

sheoftheplants

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 08:03 PM EDT
Hibiscus moscheutos - Photo (c) jjp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη smpbiologist-rcurtis: Hibiscus moscheutos, Ένα μέλος του Ιβίσκος (Γένος Hibiscus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

antsignorino

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 11:45 AM EDT
Galium lanceolatum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη smpbiologist-rcurtis: Galium lanceolatum, Ένα μέλος του Γάλιο (Γένος Galium)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antsignorino

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 11:54 AM EDT
Poa cuspidata - Photo (c) Jason Whittle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη smpbiologist-rcurtis: Poa cuspidata, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

antsignorino

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 03:47 PM EDT
Microstegium vimineum - Photo (c) botanygirl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by botanygirl
Η ταυτότητα του χρήστη smpbiologist-rcurtis: Microstegium vimineum, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Ποοειδή Οικογένεια Poaceae

Παρατηρητής

antsignorino

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 04:02 PM EDT

Περιγραφή

No seedheads

Ποοειδή - Photo (c) Konstantin Romanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη smpbiologist-rcurtis: Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antsignorino

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 04:00 PM EDT
Πλαντάγο Το Λογχοειδές. - Photo (c) Robert Flogaus-Faust, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη smpbiologist-rcurtis: Πλαντάγο Το Λογχοειδές. (Plantago lanceolata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

antsignorino

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 06:18 PM EDT
Solanum carolinense - Photo (c) zen Sutherland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη smpbiologist-rcurtis: Solanum carolinense, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

antsignorino

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 06:31 PM EDT
Scirpus atrovirens - Photo (c) Peter Gorman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη smpbiologist-rcurtis: Scirpus atrovirens, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

antsignorino

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 06:32 PM EDT
Scirpus cyperinus - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη smpbiologist-rcurtis: Scirpus cyperinus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

antsignorino

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 06:49 PM EDT
Andropogon gerardi - Photo (c) Gordon Dietzman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη smpbiologist-rcurtis: Andropogon gerardi, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

antsignorino

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 06:52 PM EDT
Scirpus cyperinus - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη smpbiologist-rcurtis: Scirpus cyperinus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

antsignorino

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 07:04 PM EDT
Eutrochium maculatum - Photo (c) Paul Tavares, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη smpbiologist-rcurtis: Eutrochium maculatum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antsignorino

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 07:20 PM EDT

Περιγραφή

Possibly narrow leaf variety it was growing right next to others

Frangula alnus - Photo (c) Sten Porse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη smpbiologist-rcurtis: Frangula alnus, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antsignorino

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 07:34 PM EDT
Eupatorium perfoliatum - Photo (c) Zack Harris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη smpbiologist-rcurtis: Eupatorium perfoliatum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antsignorino

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 04:06 PM EDT
Vitis vulpina - Photo (c) Flown (Lisa) Kimmerling, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη smpbiologist-rcurtis: Vitis vulpina, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

antsignorino

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 07:40 PM EDT
Phytolacca americana - Photo (c) Sandy Wolkenberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη smpbiologist-rcurtis: Phytolacca americana, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

probably-a-crow

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 02:10 PM EDT
Adiantum pedatum - Photo (c) Scott King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη smpbiologist-rcurtis: Adiantum pedatum, Ένα μέλος του Αδίαντο (Γένος Adiantum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jprekop

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2015 02:23 PM EDT
Malus toringo - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη smpbiologist-rcurtis: Malus toringo, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021.
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antsignorino

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 01:27 PM EDT
Poa compressa - Photo (c) Bas Kers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη smpbiologist-rcurtis: Poa compressa, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Αμερικάνικο Μινκ Neogale vison

Παρατηρητής

smp_naturalist-jkazimir

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2016 12:01 PM EDT
Αμερικάνικο Μινκ - Photo (c) pfaucher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη smpbiologist-rcurtis: Αμερικάνικο Μινκ (Neogale vison)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Αμερικάνικο Μινκ Neogale vison

Παρατηρητής

azornoutdoors

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2015

Περιγραφή

Female mink found deceased on roadway.

Αμερικάνικο Μινκ - Photo (c) pfaucher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη smpbiologist-rcurtis: Αμερικάνικο Μινκ (Neogale vison)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Αμερικάνικο Μινκ Neogale vison

Παρατηρητής

mcpd_biologist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2012

Τόπος

Buckeye Woods Park (Google, OSM)

Περιγραφή

Two young individuals chasing each other through the parking lot of the administration offices. They were moving too fast for a decent picture!

Αμερικάνικο Μινκ - Photo (c) pfaucher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη smpbiologist-rcurtis: Αμερικάνικο Μινκ (Neogale vison)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rikimaru

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 11:09 AM EDT
Gaillardia pulchella - Photo (c) TexasEagle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη smpbiologist-rcurtis: Gaillardia pulchella, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rikimaru

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 11:07 AM EDT
Lonicera sempervirens - Photo (c) Laura Kimberly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη smpbiologist-rcurtis: Lonicera sempervirens, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rikimaru

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Male box turtle found during the afternoon wandering past a wetland. Shell showed no signs of damage and turtle was actively moving prior to being noticed. A very good boy.

Terrapene carolina carolina - Photo (c) Richard Coldiron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη smpbiologist-rcurtis: Terrapene carolina ssp. carolina, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rikimaru

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 02:19 PM UTC
Lathyrus japonicus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη smpbiologist-rcurtis: Lathyrus japonicus, Ένα μέλος του Λάθυρος (Γένος Lathyrus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2021.
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 2775