Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbettencourt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 02:27 PM EST
Sceptridium dissectum - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by aarongunnar
Η ταυτότητα του χρήστη smmckee: Sceptridium dissectum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)

Παρατηρητής

isabellatomassi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2022 06:45 PM EST

Τόπος

West Haven (Google, OSM)
Άρκευθος - Photo (c) Paul Marcum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Marcum
Η ταυτότητα του χρήστη smmckee: Άρκευθος (Γένος Juniperus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sydcannings

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 12:32 PM PST
Selaginella wallacei - Photo (c) Eric in SF, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eric Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη smmckee: Selaginella wallacei, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertdifruscia

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 11:46 AM EDT

Περιγραφή

observed in open rocky area, 3317

Selaginella rupestris - Photo (c) bdunc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη smmckee: Selaginella rupestris, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jc4me70

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 03:23 PM PST
Selaginella bigelovii - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη smmckee: Selaginella bigelovii, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonodactylus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2022 11:38 AM CST

Τόπος

Dundas, MN, US (Google, OSM)
Selaginella rupestris - Photo (c) bdunc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη smmckee: Selaginella rupestris, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allenbelden

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2022 02:20 PM EST
Selaginella apoda - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη smmckee: Selaginella apoda, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigmartin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 03:04 PM MST
Selaginella rupincola - Photo (c) Alex Abair, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Abair
Η ταυτότητα του χρήστη smmckee: Selaginella rupincola, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

betweenthelyons

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2022 12:47 PM PST
Selaginella wallacei - Photo (c) Eric in SF, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eric Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη smmckee: Selaginella wallacei, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schristel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2021 02:18 PM HST

Τόπος

Sebastopol, CA, US (Google, OSM)
Selaginella wallacei - Photo (c) Eric in SF, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eric Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη smmckee: Selaginella wallacei, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavelbykau

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)
Selaginella cinerascens - Photo (c) jlreeves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη smmckee: Selaginella cinerascens, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrsv1980

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2022 11:18 AM PST
Selaginella bigelovii - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη smmckee: Selaginella bigelovii, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julienpometta

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 12:04 PM PST
Selaginella bigelovii - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη smmckee: Selaginella bigelovii, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandoncorder

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 02:42 PM CST
Selaginella eclipes - Photo (c) tyler_miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tyler_miller
Η ταυτότητα του χρήστη smmckee: Selaginella eclipes, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhjackso

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 11:06 AM PST
Selaginella bigelovii - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη smmckee: Selaginella bigelovii, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-birdnird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 02:40 PM EST

Περιγραφή

The Fingers.

Selaginella eclipes - Photo (c) tyler_miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tyler_miller
Η ταυτότητα του χρήστη smmckee: Selaginella eclipes, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόμη Της Αφροδίτης (Adiantum capillus-veneris)

Παρατηρητής

allison_athena_autry

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 09:59 AM PST
Κόμη Της Αφροδίτης - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη smmckee: Κόμη Της Αφροδίτης (Adiantum capillus-veneris)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhjackso

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 10:54 AM PST
Selaginella bigelovii - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη smmckee: Selaginella bigelovii, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

supertiger

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 10:57 AM EST
Selaginella tortipila - Photo (c) Arleigh Birchler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Arleigh Birchler
Η ταυτότητα του χρήστη smmckee: Selaginella tortipila, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rynxs

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)
Selaginella rupestris - Photo (c) bdunc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη smmckee: Selaginella rupestris, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόμη Της Αφροδίτης (Adiantum capillus-veneris)

Παρατηρητής

allison_athena_autry

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 02:32 PM PST
Κόμη Της Αφροδίτης - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη smmckee: Κόμη Της Αφροδίτης (Adiantum capillus-veneris)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 09:55 AM MDT
Cystopteris fragilis - Photo (c) Muriel Bendel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Muriel Bendel
Η ταυτότητα του χρήστη smmckee: Cystopteris fragilis, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 09:52 AM MDT
Woodsia scopulina - Photo (c) Jim Morefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη smmckee: Woodsia scopulina, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 01:46 PM MDT
Selaginella rupincola - Photo (c) Alex Abair, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Abair
Η ταυτότητα του χρήστη smmckee: Selaginella rupincola, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erippeth

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 05:24 PM CST
Selaginella lepidophylla - Photo (c) Robby Deans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robby Deans
Η ταυτότητα του χρήστη smmckee: Selaginella lepidophylla, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)

Παρατηρητής

lanneabirdgirl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2022 11:27 AM CST
Βρύο, Μούσκλο - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη smmckee: Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

currenfrasch

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 08:31 AM CST
Selaginella lepidophylla - Photo (c) Robby Deans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robby Deans
Η ταυτότητα του χρήστη smmckee: Selaginella lepidophylla, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atyszka

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 01:32 PM PST
Myriopteris parryi - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by BJ Stacey
Η ταυτότητα του χρήστη smmckee: Myriopteris parryi, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veltkamp

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 12:39 PM PST
Selaginella wallacei - Photo (c) Eric in SF, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eric Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη smmckee: Selaginella wallacei, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veltkamp

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 11:51 AM PST

Τόπος

castle canyon (Google, OSM)
Selaginella douglasii - Photo (c) Timothy McNitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Timothy McNitt
Η ταυτότητα του χρήστη smmckee: Selaginella douglasii, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 9698