Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 09:48 AM ADT

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)
Micrutalis - Photo (c) Rob Van Epps, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rob Van Epps
Η ταυτότητα του χρήστη smckamey: Γένος Micrutalis, Ένα μέλος του Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mangoverde

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2022 04:55 PM -05

Περιγραφή

This treehopper was being tended to by this ant: https://www.inaturalist.org/observations/115087846

Tragopini - Photo (c) Pavel Kirillov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη smckamey: Φυλή Tragopini, Ένα μέλος του Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 09:02 AM ADT

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)
Polyglyptini - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη smckamey: Φυλή Polyglyptini, Ένα μέλος του Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 08:51 AM -04

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)
Enchophyllum - Photo (c) Rod Nagual, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Rod Nagual
Η ταυτότητα του χρήστη smckamey: Γένος Enchophyllum, Ένα μέλος του Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 08:38 AM UTC

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Περιγραφή

Aetalion reticulatum - Photo (c) Marco Gaiani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Marco Gaiani
Η ταυτότητα του χρήστη smckamey: Aetalion reticulatum, Ένα μέλος του Μεμβρακοειδή (Υπεροικογένεια Membracoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2021 08:35 AM -04

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)
Amblyophallus - Photo (c) Giovane Proença, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Giovane Proença
Η ταυτότητα του χρήστη smckamey: Γένος Amblyophallus, Ένα μέλος του Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2021 08:14 AM -04

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)
Fusigonalia - Photo (c) Karl Kroeker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karl Kroeker
Η ταυτότητα του χρήστη smckamey: Γένος Fusigonalia, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2021 08:12 AM -04

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)
Dilobopterus - Photo (c) Felix Fleck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Fleck
Η ταυτότητα του χρήστη smckamey: Γένος Dilobopterus, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 09:19 PM -04

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)
Heteronotini - Photo (c) Robby Deans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robby Deans
Η ταυτότητα του χρήστη smckamey: Φυλή Heteronotini, Ένα μέλος του Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 08:28 AM -04

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)
Aetalion - Photo (c) Marco Gaiani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Marco Gaiani
Η ταυτότητα του χρήστη smckamey: Γένος Aetalion, Ένα μέλος του Μεμβρακοειδή (Υπεροικογένεια Membracoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2021 08:23 PM -04

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)
Typhlocybinae - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη smckamey: Υποοικογένεια Typhlocybinae, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2021 08:24 PM -04

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)
Scaphytopius - Photo (c) C. Mallory, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by C. Mallory
Η ταυτότητα του χρήστη smckamey: Γένος Scaphytopius, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2021 08:39 AM -04

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)
Micrutalis - Photo (c) Rob Van Epps, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rob Van Epps
Η ταυτότητα του χρήστη smckamey: Γένος Micrutalis, Ένα μέλος του Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 09:22 AM -04

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)
Raphirhinus phosphoreus - Photo (c) Arnold Wijker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Arnold Wijker
Η ταυτότητα του χρήστη smckamey: Raphirhinus phosphoreus, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 09:31 AM -04

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)
Procyrta - Photo (c) Felipe Campos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felipe Campos
Η ταυτότητα του χρήστη smckamey: Γένος Procyrta, Ένα μέλος του Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 09:54 AM -04

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)
Darnini - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη smckamey: Φυλή Darnini, Ένα μέλος του Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2022 08:44 AM -04

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)
Aetalion reticulatum - Photo (c) Marco Gaiani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Marco Gaiani
Η ταυτότητα του χρήστη smckamey: Aetalion reticulatum, Ένα μέλος του Μεμβρακοειδή (Υπεροικογένεια Membracoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 08:17 AM -04

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)
Diedrocephala bimaculata - Photo (c) Paul, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by creaturesnapper
Η ταυτότητα του χρήστη smckamey: Diedrocephala bimaculata, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2022 05:08 PM -04

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)
Dilobopterus - Photo (c) Felix Fleck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Fleck
Η ταυτότητα του χρήστη smckamey: Γένος Dilobopterus, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2022 07:59 PM -04

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)
Diedrocephala bimaculata - Photo (c) Paul, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by creaturesnapper
Η ταυτότητα του χρήστη smckamey: Diedrocephala bimaculata, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2022 09:22 AM -04

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)
Microgoniella pudica - Photo (c) Kozue Kawakami, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kozue Kawakami
Η ταυτότητα του χρήστη smckamey: Microgoniella pudica, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2022 08:35 AM -04

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)
Micrutalis - Photo (c) Rob Van Epps, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rob Van Epps
Η ταυτότητα του χρήστη smckamey: Γένος Micrutalis, Ένα μέλος του Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2022 08:32 AM -04

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)
Cicadellini - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη smckamey: Φυλή Cicadellini, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2022 09:22 AM -04

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)
Cyphonia - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη smckamey: Γένος Cyphonia, Ένα μέλος του Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2022 10:37 PM -04

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)
Clastoptera - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη smckamey: Γένος Clastoptera, Ένα μέλος του Κερκοποειδή (Υπεροικογένεια Cercopoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2022 08:59 PM -04

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)
Microgoniella pudica - Photo (c) Kozue Kawakami, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kozue Kawakami
Η ταυτότητα του χρήστη smckamey: Microgoniella pudica, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 10:29 AM -04

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)
Diestostemma - Photo (c) Kimberlie Sasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Kimberlie Sasan
Η ταυτότητα του χρήστη smckamey: Γένος Diestostemma, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2022 08:12 PM -04

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)
Scaphytopius - Photo (c) C. Mallory, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by C. Mallory
Η ταυτότητα του χρήστη smckamey: Γένος Scaphytopius, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 09:52 AM -04

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)
Clastoptera - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη smckamey: Γένος Clastoptera, Ένα μέλος του Κερκοποειδή (Υπεροικογένεια Cercopoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 10:56 AM -04

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)
Agalliini - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη smckamey: Φυλή Agalliini, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 7934