Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liverwyrt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024 07:36 ΠΜ NZDT
Canalohypopterygium tamariscinum - Photo (c) Heidi Meudt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Heidi Meudt
Η ταυτότητα του χρήστη slsfish: Canalohypopterygium tamariscinum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liverwyrt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2024 02:03 ΜΜ NZDT
Canalohypopterygium tamariscinum - Photo (c) Heidi Meudt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Heidi Meudt
Η ταυτότητα του χρήστη slsfish: Canalohypopterygium tamariscinum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liverwyrt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 10:52 ΠΜ NZDT
Dendrohypopterygium filiculiforme - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη slsfish: Dendrohypopterygium filiculiforme, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liverwyrt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 11:20 ΠΜ NZDT
Plagiochila - Photo (c) Arūnas Juknevičius, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Arūnas Juknevičius
Η ταυτότητα του χρήστη slsfish: Γένος Plagiochila, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liverwyrt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2024 02:19 ΜΜ NZDT
Lepidozia - Photo (c) Daniel Cahen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Daniel Cahen
Η ταυτότητα του χρήστη slsfish: Γένος Lepidozia, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liverwyrt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2024 12:30 ΜΜ NZDT
Schistochila - Photo (c) John Steel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Steel
Η ταυτότητα του χρήστη slsfish: Γένος Schistochila, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liverwyrt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2024 12:30 ΜΜ NZDT
Lepidozia - Photo (c) Daniel Cahen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Daniel Cahen
Η ταυτότητα του χρήστη slsfish: Γένος Lepidozia, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liverwyrt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2024 10:12 ΠΜ NZDT
Symphyogyna - Photo (c) George Shepherd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη slsfish: Γένος Symphyogyna, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liverwyrt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2024 08:56 ΠΜ NZDT
Plagiochila - Photo (c) Arūnas Juknevičius, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Arūnas Juknevičius
Η ταυτότητα του χρήστη slsfish: Γένος Plagiochila, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liverwyrt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2024 08:47 ΠΜ NZDT
Bazzania - Photo (c) George Greiff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by George Greiff
Η ταυτότητα του χρήστη slsfish: Γένος Bazzania, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liverwyrt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2024 08:50 ΠΜ NZDT
Plagiochila - Photo (c) Arūnas Juknevičius, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Arūnas Juknevičius
Η ταυτότητα του χρήστη slsfish: Γένος Plagiochila, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liverwyrt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024 03:20 ΜΜ NZDT
Bazzania - Photo (c) George Greiff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by George Greiff
Η ταυτότητα του χρήστη slsfish: Γένος Bazzania, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liverwyrt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024 12:12 ΜΜ NZDT
Heteroscyphus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη slsfish: Γένος Heteroscyphus, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liverwyrt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2024 03:03 ΜΜ NZDT
Plagiochila - Photo (c) Arūnas Juknevičius, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Arūnas Juknevičius
Η ταυτότητα του χρήστη slsfish: Γένος Plagiochila, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liverwyrt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2024 06:24 ΜΜ NZDT
Asterella - Photo (c) Brian du Preez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Brian du Preez
Η ταυτότητα του χρήστη slsfish: Γένος Asterella, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liverwyrt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 01:32 ΜΜ NZDT
Dendromastigophora flagellifera - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη slsfish: Dendromastigophora flagellifera, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liverwyrt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 11:26 ΠΜ NZDT
Porella - Photo (c) isaacashby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη slsfish: Γένος Porella, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθοκερωτά (Συνομοταξία Anthocerotophyta)

Παρατηρητής

melissa_hutchison

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Περιγραφή

On damp rock wall in narrow gorge.

Ανθοκερωτά - Photo (c) George Shepherd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη slsfish: Ανθοκερωτά (Συνομοταξία Anthocerotophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pdbellbutler

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 01:30 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Distinctly pentastichous form

Leucobryum javense - Photo (c) Jared Waters, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jared Waters
Η ταυτότητα του χρήστη slsfish: Leucobryum javense, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

einadia

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2023 04:08 ΜΜ NZDT
Leucobryum javense - Photo (c) Jared Waters, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jared Waters
Η ταυτότητα του χρήστη slsfish: Leucobryum javense, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerlatham

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 02:42 ΜΜ NZDT
Leucobryum javense - Photo (c) Jared Waters, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jared Waters
Η ταυτότητα του χρήστη slsfish: Leucobryum javense, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zac_sanson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 11:24 ΠΜ NZST
Leucobryum javense - Photo (c) Jared Waters, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jared Waters
Η ταυτότητα του χρήστη slsfish: Leucobryum javense, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fergus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 04:07 ΜΜ NZDT
Riccardia - Photo (c) George Shepherd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη slsfish: Γένος Riccardia, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fergus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 04:18 ΜΜ NZDT
Zoopsis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη slsfish: Γένος Zoopsis, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 09:55 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Alpine.

John Child bryophyte and lichen workshop 2023.

Neolepidozia tetrapila - Photo (c) Marley Ford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marley Ford
Η ταυτότητα του χρήστη slsfish: Neolepidozia tetrapila, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joedillon

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2024 09:18 ΠΜ NZDT
Canalohypopterygium tamariscinum - Photo (c) Heidi Meudt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Heidi Meudt
Η ταυτότητα του χρήστη slsfish: Canalohypopterygium tamariscinum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joedillon

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2024 03:30 ΜΜ NZDT
Leiomitra lanata - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη slsfish: Leiomitra lanata, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joedillon

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2024 10:42 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Location not accurate. In Trentham hills

Lejeunea - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη slsfish: Γένος Lejeunea, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joedillon

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2024 03:32 ΜΜ NZDT
Canalohypopterygium tamariscinum - Photo (c) Heidi Meudt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Heidi Meudt
Η ταυτότητα του χρήστη slsfish: Canalohypopterygium tamariscinum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trufflepig_nz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2023 10:03 ΠΜ NZDT
Cyrtopus setosus - Photo (c) John Steel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Steel
Η ταυτότητα του χρήστη slsfish: Cyrtopus setosus, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 486