Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannahlewinter

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2021 07:26 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Stripe through eye with gold specks in eye. Found in evening time around 55 degrees out

Pseudacris regilla - Photo (c) Thomas Barbin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Barbin
Η ταυτότητα του χρήστη slime-and-scales: Pseudacris regilla, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phianielsen

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 12:26 ΜΜ PDT

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Found on lettuce farm

Pseudacris regilla - Photo (c) Thomas Barbin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Barbin
Η ταυτότητα του χρήστη slime-and-scales: Pseudacris regilla, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klyle161

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 09:13 ΜΜ PDT
Pseudacris regilla - Photo (c) Thomas Barbin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Barbin
Η ταυτότητα του χρήστη slime-and-scales: Pseudacris regilla, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klyle161

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 08:54 ΜΜ PDT
Pseudacris regilla - Photo (c) Thomas Barbin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Barbin
Η ταυτότητα του χρήστη slime-and-scales: Pseudacris regilla, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klyle161

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 08:48 ΜΜ PDT
Pseudacris regilla - Photo (c) Thomas Barbin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Barbin
Η ταυτότητα του χρήστη slime-and-scales: Pseudacris regilla, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klyle161

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 08:25 ΜΜ PDT
Pseudacris regilla - Photo (c) Thomas Barbin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Barbin
Η ταυτότητα του χρήστη slime-and-scales: Pseudacris regilla, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klyle161

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 09:13 ΜΜ PDT
Pseudacris regilla - Photo (c) Thomas Barbin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Barbin
Η ταυτότητα του χρήστη slime-and-scales: Pseudacris regilla, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klyle161

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 08:54 ΜΜ PDT
Pseudacris regilla - Photo (c) Thomas Barbin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Barbin
Η ταυτότητα του χρήστη slime-and-scales: Pseudacris regilla, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klyle161

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 08:48 ΜΜ PDT
Pseudacris regilla - Photo (c) Thomas Barbin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Barbin
Η ταυτότητα του χρήστη slime-and-scales: Pseudacris regilla, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klyle161

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 08:25 ΜΜ PDT
Pseudacris regilla - Photo (c) Thomas Barbin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Barbin
Η ταυτότητα του χρήστη slime-and-scales: Pseudacris regilla, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_jackson

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 11:07 ΠΜ PDT
Bombus bifarius - Photo (c) Andrew DuBois, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Andrew DuBois
Η ταυτότητα του χρήστη slime-and-scales: Σύνθετο Bombus bifarius, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannahlewinter

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2021 07:26 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Stripe through eye with gold specks in eye. Found in evening time around 55 degrees out

Pseudacris sierra - Photo (c) Natalie McNear, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη slime-and-scales: Pseudacris sierra [inactive], Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phianielsen

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2021 02:08 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Found in greenhouse

Pseudacris regilla - Photo (c) Thomas Barbin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Barbin
Η ταυτότητα του χρήστη slime-and-scales: Pseudacris regilla, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phianielsen

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 12:26 ΜΜ PDT

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Found on lettuce farm

Pseudacris sierra - Photo (c) Natalie McNear, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη slime-and-scales: Pseudacris sierra [inactive], Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajgarcia4199

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 04:10 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Temp: 63 degrees
Weather: Sunny, no clouds
Found basking on a cement brick.

Sceloporus occidentalis - Photo (c) Steven Kurniawidjaja, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Kurniawidjaja
Η ταυτότητα του χρήστη slime-and-scales: Sceloporus occidentalis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lavorico_k

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2021 01:07 ΜΜ PST
Pseudacris regilla - Photo (c) Thomas Barbin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Barbin
Η ταυτότητα του χρήστη slime-and-scales: Pseudacris regilla, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berger1616

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Περιγραφή

Ensatina eschscholtzii

1) A medium-sized salamander with a small head and protuberant eyes
2) Coloring ranges from olive to brownish with dark and light speckling
3) Ventral surface is yellowish with dark and light speckling
4) No squareish cloacal lobes indicating a female.

This adult female was found in the community forest under a rock in a stream. The stream was very shallow with some shallow pools and redwood debris. Found around 6:30 pm with temperatures ranging from 50-54 degrees, clear skies and no wind. This individual was very active while handling and seemed very healthy.

Ensatina eschscholtzii - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη slime-and-scales: Ensatina eschscholtzii, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajgarcia4199

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Temp: 54 degrees
Humidity: 66%
Behavior: Found under the fallen bark of the surrounding redwood trees. It allowed me to pick it up to examine it and did not move at all. I initially thought it was dead from how unresponsive it was. It was placed next to the log it was found under.

Ensatina eschscholtzii picta - Photo (c) Greg Schechter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη slime-and-scales: Ensatina eschscholtzii ssp. picta, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emedgington

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2021 09:16 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Here is T. sierrae exhibiting the Unken Reflex as a defense mechanism. This specimen was found around 3:00 pm in Mariposa County, CA. The weather was pleasantly warm for the mountains (almost 70 deg F). It was sunny, not windy, and not too dry. It (and several other juveniles and adults) were found under dry rocky talus off the side of a highway, near a river.

Taricha sierrae - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη slime-and-scales: Taricha sierrae, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emedgington

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Περιγραφή

Found on a brisk (51 deg F) morning (around 10 am). The ground was moist, there was lots of dew. Several newts were found wandering at the bottom of a stream bed, with preference to rocky areas. None were mating, but I have seen them mating before in the same area. All adults.

Taricha rivularis - Photo (c) Joe Tomoleoni, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joe Tomoleoni
Η ταυτότητα του χρήστη slime-and-scales: Taricha rivularis, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sydneyv17

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2021 03:34 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Nasolabial grooves
Swollen tail constricted at base

Ensatina eschscholtzii - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη slime-and-scales: Ensatina eschscholtzii, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mberberich1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2021 02:56 ΜΜ PST

Περιγραφή

Adult found alive on a rainy day amongst bark and leaves of a coastal redwood (habitat in second photo). There was lots of heavy rain leading up to finding this ensatina and it was very active and alert.

Ensatina eschscholtzii oregonensis - Photo (c) Damon Tighe, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη slime-and-scales: Ensatina eschscholtzii ssp. oregonensis, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agarcia181

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2020 10:09 ΠΜ PST
Passerculus sandwichensis - Photo (c) roy pilcher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by roy pilcher
Η ταυτότητα του χρήστη slime-and-scales: Passerculus sandwichensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamesmaxwell

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2020 06:35 ΜΜ PDT
Sceloporus occidentalis longipes - Photo (c) Cedric Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cedric Lee
Η ταυτότητα του χρήστη slime-and-scales: Sceloporus occidentalis ssp. longipes, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorgbird

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2020 07:01 ΜΜ PDT
Sceloporus occidentalis longipes - Photo (c) Cedric Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cedric Lee
Η ταυτότητα του χρήστη slime-and-scales: Sceloporus occidentalis ssp. longipes, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

derekanddamon

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2020 05:21 ΜΜ PDT
Sceloporus occidentalis longipes - Photo (c) Cedric Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cedric Lee
Η ταυτότητα του χρήστη slime-and-scales: Sceloporus occidentalis ssp. longipes, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

th92105

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 03:24 ΜΜ PDT
Aspidoscelis hyperythrus - Photo (c) ernieslone, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη slime-and-scales: Aspidoscelis hyperythrus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

derekanddamon

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 10:46 ΠΜ PDT
Accipiter cooperii - Photo (c) Abby Sesselberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Abby Sesselberg
Η ταυτότητα του χρήστη slime-and-scales: Accipiter cooperii, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

th92105

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 03:57 ΜΜ PDT
Argia vivida - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη slime-and-scales: Argia vivida, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klyle161

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 09:13 ΜΜ PDT
Pseudacris hypochondriaca - Photo (c) Zeev NG, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Zeev NG
Η ταυτότητα του χρήστη slime-and-scales: Pseudacris hypochondriaca [inactive], Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2020
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Στατιστικά

  • 34