Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georver

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2020 12:38 ΜΜ MST
Vaginatae - Photo (c) David Greenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Greenberger
Η ταυτότητα του χρήστη skteague: Τμήμα Vaginatae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zigwomp

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2020 01:28 ΜΜ UTC
Vaginatae - Photo (c) David Greenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Greenberger
Η ταυτότητα του χρήστη skteague: Τμήμα Vaginatae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

granitkid

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2020 10:09 ΜΜ PST

Τόπος

Ridgefield, WA, US (Google, OSM)
Fomitopsis cajanderi - Photo (c) Danny Newman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Danny Newman
Η ταυτότητα του χρήστη skteague: Fomitopsis cajanderi, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eupatoria

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2020 01:32 ΜΜ UTC

Τόπος

Kenmore, WA, US (Google, OSM)
Fomitopsis cajanderi - Photo (c) Danny Newman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Danny Newman
Η ταυτότητα του χρήστη skteague: Fomitopsis cajanderi, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scuttlebugg

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2020 04:03 ΜΜ UTC

Τόπος

Sequim (Google, OSM)
Collybia nuda - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη skteague: Collybia nuda, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rscottl

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2020 11:48 ΠΜ PST

Περιγραφή

In.grassy area near willow

Collybia nuda - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη skteague: Collybia nuda, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfield

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2020 03:31 ΜΜ UTC
Collybia nuda - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη skteague: Collybia nuda, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tellittothevoid

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2020 04:25 ΜΜ PST
Collybia nuda - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη skteague: Collybia nuda, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hendre17

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2020 10:38 ΠΜ PDT

Τόπος

Grayland, WA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Notes/link from my MO observation below-
Fruiting in grass/moss beneath Pinus contorta. Harvested/dried 2 specimens for herbarium collection. https://mushroomobserver.org/439570?q=1XsbF

Collybia rivulosa - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη skteague: Collybia rivulosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kem_luther

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2020 09:20 ΠΜ PST

Περιγραφή

Large caps (to 26 cm across), lifted margins forming a rim; gills cream, decurrent, separable from cap; stem whitish to brown, longitudinally striate (finely) at the top, mycelial mass at bottom; smell pleasant, somewhat farinaceous; taste mild. White spore print.

Aspropaxillus giganteus - Photo (c) yucbac, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by yucbac
Η ταυτότητα του χρήστη skteague: Aspropaxillus giganteus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hendre17

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2020 11:12 ΠΜ PST

Περιγραφή

Notes/link from my MO observation below-
Fruiting beneath Douglas fir and big leaf maple. Orange staining(turning completely orange after dehydration). Harvested/dried 2 specimens for herbarium collection.
https://mushroomobserver.org/440153?q=1XsbF

Inocybe pudica - Photo (c) Adam Bryant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adam Bryant
Η ταυτότητα του χρήστη skteague: Inocybe pudica, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ibnbattuta

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2020 09:28 ΠΜ UTC

Περιγραφή

Jewelled? Or fly?

Amanita junquillea - Photo (c) Than Van Nispen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Than Van Nispen
Η ταυτότητα του χρήστη skteague: Amanita junquillea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

granitkid

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2020 10:09 ΜΜ PST

Τόπος

Ridgefield, WA, US (Google, OSM)
Rhodofomes cajanderi - Photo (c) Kate Turner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kate Turner
Η ταυτότητα του χρήστη skteague: Rhodofomes cajanderi [inactive], Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2020
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazina

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2020 03:59 ΜΜ PST
Amanita pachycolea - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη skteague: Amanita pachycolea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dr_greg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2020 02:02 ΜΜ PDT

Περιγραφή

I think maybe A. vaginata.

Vaginatae - Photo (c) David Greenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Greenberger
Η ταυτότητα του χρήστη skteague: Τμήμα Vaginatae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

puny

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2020 01:06 ΜΜ PST

Τόπος

Corvallis, OR, US (Google, OSM)
Gomphidius - Photo (c) Drew Parker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Drew Parker
Η ταυτότητα του χρήστη skteague: Γένος Gomphidius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scuttlebugg

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2020 04:03 ΜΜ UTC

Τόπος

Sequim (Google, OSM)
Lepista nuda - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη skteague: Lepista nuda [inactive], Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2020
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tzisch

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2020 02:37 ΜΜ UTC

Τόπος

Hoopa, CA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Very soft like a delicate marshmellow

Amanita silvicola - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη skteague: Amanita silvicola, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eupatoria

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2020 01:32 ΜΜ UTC

Τόπος

Kenmore, WA, US (Google, OSM)
Rhodofomes cajanderi - Photo (c) Kate Turner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kate Turner
Η ταυτότητα του χρήστη skteague: Rhodofomes cajanderi [inactive], Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2020
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eupatoria

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2020 01:13 ΜΜ UTC
Pleurotus ostreatus - Photo (c) Federico Calledda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Federico Calledda
Η ταυτότητα του χρήστη skteague: Pleurotus ostreatus, Ένα μέλος του Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinturner1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2020 09:54 ΠΜ UTC

Τόπος

Vancouver, WA, USA (Google, OSM)
Amanita pantherina - Photo (c) Federico Calledda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Federico Calledda
Η ταυτότητα του χρήστη skteague: Amanita pantherina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2020 01:37 ΜΜ UTC
Helvella - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη skteague: Γένος Helvella, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m17213119

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2020 10:19 ΠΜ UTC
Sarcomyxa serotina - Photo (c) Irene, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Irene
Η ταυτότητα του χρήστη skteague: Sarcomyxa serotina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sittingstars

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2020 09:11 ΠΜ UTC
Chrysomphalina - Photo (c) bjoerns, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by bjoerns
Η ταυτότητα του χρήστη skteague: Γένος Chrysomphalina, Ένα μέλος του Υγροφορίνες (Υποτάξη Hygrophorineae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ibnbattuta

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2020 09:28 ΠΜ UTC

Περιγραφή

Jewelled? Or fly?

Amanita gemmata - Photo (c) Thomas Schreiter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Schreiter
Η ταυτότητα του χρήστη skteague: Amanita gemmata [inactive], Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2020
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tkriplean

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Robust. By Doug firs

Cortinarius - Photo (c) Bruce Newhouse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Bruce Newhouse
Η ταυτότητα του χρήστη skteague: Γένος Cortinarius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleanatoussint

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2020 02:02 ΜΜ UTC

Τόπος

Mt Vernon, WA, USA (Google, OSM)
Russula xerampelina - Photo (c) Uwe Winkler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Uwe Winkler
Η ταυτότητα του χρήστη skteague: Russula xerampelina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aryen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2020 01:52 ΜΜ UTC
Russula - Photo (c) Gordon C. Snelling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Gordon C. Snelling
Η ταυτότητα του χρήστη skteague: Γένος Russula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erinmau

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2020 08:51 ΠΜ UTC
Exidiopsis effusa - Photo (c) Иван Матершев, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Иван Матершев
Η ταυτότητα του χρήστη skteague: Exidiopsis effusa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aryen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2020 01:09 ΜΜ UTC
Amanita pachycolea - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη skteague: Amanita pachycolea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 279