Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

travelingchick

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 10:00 ΠΜ AEST
Cinnyris frenatus - Photo (c) Geoff Gates, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Geoff Gates
Η ταυτότητα του χρήστη sirkendizzle: Cinnyris frenatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)

Παρατηρητής

martin487

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 08:00 ΠΜ AEST

Τόπος

Poon (Google, OSM)
Στρουθιόμορφα - Photo (c) cristianrial, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sirkendizzle: Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jameslambo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 10:03 ΠΜ ACST
Cisticola exilis - Photo (c) Geoff Gates, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Geoff Gates
Η ταυτότητα του χρήστη sirkendizzle: Cisticola exilis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κότσυφας (Turdus merula)

Παρατηρητής

emilie314-

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 09:35 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

I am hoping to ID this bird that was hopping in my garden this morning. Sorry for the terrible pics. At first I thought blackbird, but it is larger than a blackbird and doesn’t have an orange beak. Hops about, has a sort of fan tail. It Was alone ….

Κότσυφας - Photo (c) Птицы Челябинской области, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Птицы Челябинской области
Η ταυτότητα του χρήστη sirkendizzle: Κότσυφας (Turdus merula)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin487

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 10:12 ΠΜ AEST
Entomyzon cyanotis - Photo (c) Howard L. Snell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Howard L. Snell
Η ταυτότητα του χρήστη sirkendizzle: Entomyzon cyanotis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saltmarshsteve

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 10:54 ΠΜ ACST
Philemon citreogularis - Photo (c) Tan Kok Hui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tan Kok Hui
Η ταυτότητα του χρήστη sirkendizzle: Philemon citreogularis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinath

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 04:43 ΜΜ AEST
Aplonis metallica - Photo (c) Graham Winterflood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Graham Winterflood
Η ταυτότητα του χρήστη sirkendizzle: Aplonis metallica, Ένα μέλος του Στουρνίδες (Οικογένεια Sturnidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινόραμφο Γλαρόνι (Thalasseus bergii)

Παρατηρητής

anneliesemak

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 03:06 ΜΜ AEDT
Κιτρινόραμφο Γλαρόνι - Photo (c) Bird Explorers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bird Explorers
Η ταυτότητα του χρήστη sirkendizzle: Κιτρινόραμφο Γλαρόνι (Thalasseus bergii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy1110

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 10:19 ΠΜ AEDT
Gallinula tenebrosa - Photo (c) Leo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sirkendizzle: Gallinula tenebrosa, Ένα μέλος του Γαλλινούλη (Γένος Gallinula)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ispot

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 07:35 ΠΜ AEST
Gallinago hardwickii - Photo (c) Tom Tarrant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sirkendizzle: Gallinago hardwickii, Ένα μέλος του Σκολοπακίδες (Οικογένεια Scolopacidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidsando

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 06:29 ΠΜ ACDT
Psephotus haematonotus - Photo (c) John Bromilow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Bromilow
Η ταυτότητα του χρήστη sirkendizzle: Psephotus haematonotus, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiana45

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 05:20 ΠΜ AEST
Cisticola exilis - Photo (c) Geoff Gates, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Geoff Gates
Η ταυτότητα του χρήστη sirkendizzle: Cisticola exilis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicoleianderson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 06:19 ΜΜ AEDT
Melanodryas vittata vittata - Photo (c) Nicole Anderson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nicole Anderson
Η ταυτότητα του χρήστη sirkendizzle: Melanodryas vittata ssp. vittata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

goknine

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 12:50 ΜΜ AEST
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sirkendizzle: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connell_sarah

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 12:55 ΜΜ AEST
Egretta sacra - Photo (c) JJ Harrison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sirkendizzle: Egretta sacra, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxcampbell

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 12:14 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

I think this is A juvenile male.

Phaps chalcoptera - Photo (c) Mark Dennis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Dennis
Η ταυτότητα του χρήστη sirkendizzle: Phaps chalcoptera, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidcsimon

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 01:01 ΜΜ AEDT
Anthochaera chrysoptera - Photo (c) Victor W Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη sirkendizzle: Anthochaera chrysoptera, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylviafelicityannhaworth

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 04:37 ΜΜ AEST
Ardea alba modesta - Photo (c) andrewpavlov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by andrewpavlov
Η ταυτότητα του χρήστη sirkendizzle: Ardea alba ssp. modesta, Ένα μέλος του Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerry-r

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 07:54 ΠΜ AEDT
Cracticus torquatus - Photo (c) Judd Patterson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Judd Patterson
Η ταυτότητα του χρήστη sirkendizzle: Cracticus torquatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snowdennis

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 02:59 ΜΜ ACDT
Larus pacificus - Photo (c) Bob McDougall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bob McDougall
Η ταυτότητα του χρήστη sirkendizzle: Larus pacificus, Ένα μέλος του Γλάροι (Γένος Larus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukechill

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 02:39 ΜΜ AEDT
Trichoglossus moluccanus - Photo (c) Andrew Allen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andrew Allen
Η ταυτότητα του χρήστη sirkendizzle: Trichoglossus moluccanus, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diana_shang

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 10:16 ΠΜ AEDT
Drymodes brunneopygia - Photo (c) Ellura Sanctuary, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ellura Sanctuary
Η ταυτότητα του χρήστη sirkendizzle: Drymodes brunneopygia, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

richardlitt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 03:16 ΜΜ AEDT
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sirkendizzle: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

richardlitt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 01:12 ΜΜ AEDT
Οικιακό Περιστέρι - Photo (c) Игорь Анфиногентов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Игорь Анфиногентов
Η ταυτότητα του χρήστη sirkendizzle: Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardlitt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 12:57 ΜΜ AEDT
Chroicocephalus novaehollandiae - Photo (c) marlenekraml, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sirkendizzle: Chroicocephalus novaehollandiae, Ένα μέλος του Γλάροι (Υποοικογένεια Larinae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

richardlitt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 12:55 ΜΜ AEDT
Οικιακό Περιστέρι - Photo (c) Игорь Анфиногентов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Игорь Анфиногентов
Η ταυτότητα του χρήστη sirkendizzle: Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκουφοβουτηχτάρι (Podiceps cristatus)

Παρατηρητής

davecrow

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 12:38 ΜΜ ACDT
Σκουφοβουτηχτάρι - Photo (c) Chris Moody, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sirkendizzle: Σκουφοβουτηχτάρι (Podiceps cristatus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathy515

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 02:39 ΜΜ AEDT
Chroicocephalus novaehollandiae - Photo (c) marlenekraml, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sirkendizzle: Chroicocephalus novaehollandiae, Ένα μέλος του Γλάροι (Υποοικογένεια Larinae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

kathy515

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 02:44 ΜΜ AEDT
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sirkendizzle: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chuditch

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2024 01:34 ΜΜ ACDT
Microcarbo melanoleucos - Photo (c) Alan Melville, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Alan Melville
Η ταυτότητα του χρήστη sirkendizzle: Microcarbo melanoleucos, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 941