Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)

Παρατηρητής

leone_senza_pensieri

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2024 11:19 ΠΜ CEST
Σαλαμάνδρα - Photo (c) Frank Vassen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sindic: Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alesmazzo

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2018 03:27 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Maybe Pieris bryoniae?

Pieris bryoniae - Photo (c) redhat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by redhat
Η ταυτότητα του χρήστη sindic: Pieris bryoniae, Ένα μέλος του Πιερίδα (Γένος Pieris)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)

Παρατηρητής

arzhvael

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 09:53 ΠΜ CEST
Βουνοβάτραχος - Photo (c) Jörg Hempel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sindic: Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)

Παρατηρητής

omar_giordano

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 10:08 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Quota 2050 m slm su terreno quasi completamente innevato con rio di acqua scoperto (altri 2 esemplari poco distanti)

Βουνοβάτραχος - Photo (c) Jörg Hempel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sindic: Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)

Παρατηρητής

arzhvael

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 02:00 ΜΜ CEST
Βουνοβάτραχος - Photo (c) Jörg Hempel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sindic: Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marconik

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2019 08:39 ΜΜ SAST
Βαλτοβάτραχος - Photo (c) Ioana Mita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ioana Mita
Η ταυτότητα του χρήστη sindic: Βαλτοβάτραχος (Pelophylax ridibundus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leibele

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2019 11:39 ΠΜ CEST
Βαλτοβάτραχος - Photo (c) Ioana Mita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ioana Mita
Η ταυτότητα του χρήστη sindic: Βαλτοβάτραχος (Pelophylax ridibundus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francescorepetto

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

Piemonte, IT (Google, OSM)
Βαλτοβάτραχος - Photo (c) Ioana Mita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ioana Mita
Η ταυτότητα του χρήστη sindic: Βαλτοβάτραχος (Pelophylax ridibundus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

ppiero

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2018 01:55 ΜΜ CET

Περιγραφή

Fossato

Βαλτοβάτραχος - Photo (c) Ioana Mita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ioana Mita
Η ταυτότητα του χρήστη sindic: Βαλτοβάτραχος (Pelophylax ridibundus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paolapalazzolo

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 11:32 ΠΜ CEST
Gonyodiscus rotundatus - Photo (c) Cedric Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cedric Lee
Η ταυτότητα του χρήστη sindic: Gonyodiscus rotundatus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλτοβάτραχος (Pelophylax ridibundus)

Παρατηρητής

cliygh-and-mia

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2017 12:48 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Finally got a photo of one. Female. Dove into the water as soon as I approached

Βαλτοβάτραχος - Photo (c) Ioana Mita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ioana Mita
Η ταυτότητα του χρήστη sindic: Βαλτοβάτραχος (Pelophylax ridibundus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paolobuffa

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2019 04:18 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Peso: 2,5 kg. Black Bass anche conosciuto come boccalone

Micropterus nigricans - Photo (c) Mignoffo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mignoffo
Η ταυτότητα του χρήστη sindic: Micropterus nigricans, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julienbarataud

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 02:44 ΜΜ CEST

Τόπος

Biella, Italie (Google, OSM)
Roeseliana azami minor - Photo (c) Giacomo Gola, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Giacomo Gola
Η ταυτότητα του χρήστη sindic: Roeseliana azami ssp. minor, Ένα μέλος του Τεττιγονίνες (Υποοικογένεια Tettigoniinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierabionda

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022

Τόπος

Coniolo (AL) (Google, OSM)
Roeseliana azami minor - Photo (c) Giacomo Gola, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Giacomo Gola
Η ταυτότητα του χρήστη sindic: Roeseliana azami ssp. minor, Ένα μέλος του Τεττιγονίνες (Υποοικογένεια Tettigoniinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williambenedetto

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 06:32 ΜΜ CEST
Roeseliana azami minor - Photo (c) Giacomo Gola, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Giacomo Gola
Η ταυτότητα του χρήστη sindic: Roeseliana azami ssp. minor, Ένα μέλος του Τεττιγονίνες (Υποοικογένεια Tettigoniinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlotta_pasquariello

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2020
Roeseliana azami minor - Photo (c) Giacomo Gola, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Giacomo Gola
Η ταυτότητα του χρήστη sindic: Roeseliana azami ssp. minor, Ένα μέλος του Τεττιγονίνες (Υποοικογένεια Tettigoniinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leibele

Ημερομηνία

Ιούλιος 2015

Τόπος

Italy (Google, OSM)
Roeseliana azami minor - Photo (c) Giacomo Gola, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Giacomo Gola
Η ταυτότητα του χρήστη sindic: Roeseliana azami ssp. minor, Ένα μέλος του Τεττιγονίνες (Υποοικογένεια Tettigoniinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giorege1959

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019
Roeseliana azami azami - Photo (c) Daniele Seglie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniele Seglie
Η ταυτότητα του χρήστη sindic: Roeseliana azami ssp. azami, Ένα μέλος του Τεττιγονίνες (Υποοικογένεια Tettigoniinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

audun

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2018 12:30 ΜΜ CEST

Τόπος

Asti, Piemonte, IT (Google, OSM)
Roeseliana azami minor - Photo (c) Giacomo Gola, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Giacomo Gola
Η ταυτότητα του χρήστη sindic: Roeseliana azami ssp. minor, Ένα μέλος του Τεττιγονίνες (Υποοικογένεια Tettigoniinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yankele

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2014
Roeseliana azami minor - Photo (c) Giacomo Gola, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Giacomo Gola
Η ταυτότητα του χρήστη sindic: Roeseliana azami ssp. minor, Ένα μέλος του Τεττιγονίνες (Υποοικογένεια Tettigoniinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danieleseglie

Ημερομηνία

Ιούνιος 2010

Περιγραφή

Alcuni esemplari

Roeseliana azami azami - Photo (c) Daniele Seglie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniele Seglie
Η ταυτότητα του χρήστη sindic: Roeseliana azami ssp. azami, Ένα μέλος του Τεττιγονίνες (Υποοικογένεια Tettigoniinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elkvorr

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2018 08:52 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Pelophylax ridibundus

Ετικέτες

Pelophylax ridibundus - Photo (c) Karim Chouchane, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sindic: Σύνθετο Pelophylax ridibundus, Ένα μέλος του Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariano_peluso

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 09:36 ΠΜ CEST
Στεφανοφόρος - Photo (c) Daniel Branch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel Branch
Η ταυτότητα του χρήστη sindic: Στεφανοφόρος (Coronella austriaca)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertopegolo

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023
Gonyodiscus rotundatus - Photo (c) Cedric Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cedric Lee
Η ταυτότητα του χρήστη sindic: Gonyodiscus rotundatus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)

Παρατηρητής

ivanagardiolaime

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2019 01:57 ΜΜ CEST
Rana - Photo (c) Billy Lindblom, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sindic: Γένος Rana, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασομυωξός (Glis glis)

Παρατηρητής

giulia_semeraro

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 10:30 ΠΜ CET
Δασομυωξός - Photo (c) vogelwurm, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sindic: Δασομυωξός (Glis glis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matteo_busca_2ittc

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2023 04:09 ΜΜ CET
Ευρωπαϊκός Σκαντζόχοιρος - Photo (c) Michael Gäbler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sindic: Ευρωπαϊκός Σκαντζόχοιρος (Erinaceus europaeus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζο Αγριοκούνελο (Sylvilagus floridanus)

Παρατηρητής

pietro_ceresa_2lb

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Γκρίζο Αγριοκούνελο - Photo (c) Pedro Peloso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pedro Peloso
Η ταυτότητα του χρήστη sindic: Γκρίζο Αγριοκούνελο (Sylvilagus floridanus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανακρίδιο Το Αιγυπτιακό (Anacridium aegyptium)

Παρατηρητής

martina35518

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2024 11:31 ΠΜ CET
Ανακρίδιο Το Αιγυπτιακό - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη sindic: Ανακρίδιο Το Αιγυπτιακό (Anacridium aegyptium)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ppiero

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2024 09:56 ΠΜ CET
Fruticicola fruticum - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη sindic: Fruticicola fruticum, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2024
Αντισυμβατική

Στατιστικά

  • 7604