Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

murielbendel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2019 08:28 AM SAST
Chamaemespilus alpina - Photo (c) peganum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη simoncrameri: Chamaemespilus alpina, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gian-andrea

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2020 01:27 PM CEST
Aria edulis - Photo (c) jon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jon Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη simoncrameri: Aria edulis, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chorthippus

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 11:13 AM SAST
Eriophorum scheuchzeri - Photo (c) Dawn Endico, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη simoncrameri: Eriophorum scheuchzeri, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chorthippus

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 04:11 PM SAST
Crataegus monogyna - Photo (c) Salomé, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη simoncrameri: Crataegus monogyna, Ένα μέλος του Κράταιγος (Γένος Crataegus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chorthippus

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 03:39 PM UTC

Τόπος

Tamins, Schweiz (Google, OSM)
Geranium sanguineum - Photo (c) Sheryl Pollock, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by sheryl2010
Η ταυτότητα του χρήστη simoncrameri: Geranium sanguineum, Ένα μέλος του Γεράνιο (Γένος Geranium)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chorthippus

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 03:14 PM UTC

Τόπος

Tamins, Schweiz (Google, OSM)
Veronica spicata - Photo (c) rosepetal236, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη simoncrameri: Veronica spicata, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chorthippus

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 02:58 PM UTC

Τόπος

Tamins, Schweiz (Google, OSM)
Allium carinatum carinatum - Photo (c) Andrea Schieber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη simoncrameri: Allium carinatum ssp. carinatum, Ένα μέλος του Άλλιο Το Τροπιοειδές (Allium carinatum)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safflet

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2019 01:16 PM CEST
Lonicera caprifolium - Photo (c) ramazan_murtazaliev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη simoncrameri: Lonicera caprifolium, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

filipvyskocil

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2020 10:49 AM CEST
Primula hirsuta - Photo (c) Matthieu Lienart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη simoncrameri: Primula hirsuta, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_pego

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 11:51 AM CEST
Primula integrifolia - Photo (c) Amadej Trnkoczy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη simoncrameri: Primula integrifolia, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanomarques

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 10:50 AM SAST
Cephalanthera longifolia - Photo (c) Wild Chroma, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη simoncrameri: Cephalanthera longifolia, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanomarques

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2019 09:03 AM SAST
Biscutella laevigata - Photo (c) Vojtěch Zavadil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη simoncrameri: Biscutella laevigata, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanomarques

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2019 09:35 AM SAST
Carduus defloratus - Photo (c) lorenzodotti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη simoncrameri: Carduus defloratus, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanomarques

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2019 10:23 AM SAST
Leucanthemum halleri - Photo (c) Michael Wunderli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη simoncrameri: Leucanthemum halleri, Ένα μέλος του Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanomarques

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 09:12 AM SAST

Τόπος

Kiental, Bern, CH (Google, OSM)
Achillea macrophylla - Photo (c) Fabien Piednoir, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη simoncrameri: Achillea macrophylla, Ένα μέλος του Αχιλλέα (Γένος Achillea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λωτός Ο Κερατιοφόρος (Lotus corniculatus)

Παρατηρητής

ivanomarques

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 12:37 PM SAST
Λωτός Ο Κερατιοφόρος - Photo (c) Kris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη simoncrameri: Λωτός Ο Κερατιοφόρος (Lotus corniculatus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)

Παρατηρητής

cortusa

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 10:36 PM SAST
Λειμώνιο Τριφύλλι - Photo (c) Ivar Leidus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη simoncrameri: Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λωτός (Γένος Lotus)

Παρατηρητής

cortusa

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 01:42 PM SAST
Lotus alpinus - Photo (c) Thommybe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη simoncrameri: Lotus alpinus, Ένα μέλος του Λωτός (Γένος Lotus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanomarques

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2019 07:39 AM SAST
Ononis spinosa - Photo (c) Nuuuuuuuuuuul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη simoncrameri: Ononis spinosa, Ένα μέλος του Ονωνίς (Γένος Ononis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanomarques

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2019 09:13 AM SAST
Hippocrepis emerus - Photo (c) Сергей, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη simoncrameri: Hippocrepis emerus, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanomarques

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2019 09:44 AM SAST
Valeriana dioica - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη simoncrameri: Valeriana dioica, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanomarques

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 02:43 PM SAST
Lonicera caprifolium - Photo (c) ramazan_murtazaliev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη simoncrameri: Lonicera caprifolium, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanomarques

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2019 11:08 AM SAST
Lonicera xylosteum - Photo (c) HB9SHD HAM, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη simoncrameri: Lonicera xylosteum, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanomarques

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2019 10:14 AM SAST
Valeriana montana - Photo (c) Xavier Béjar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη simoncrameri: Valeriana montana, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanomarques

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2019 09:53 AM SAST
Valeriana tripteris - Photo (c) Neo Rasetti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη simoncrameri: Valeriana tripteris, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanomarques

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 02:54 PM SAST
Atocion rupestre - Photo (c) gerii23, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη simoncrameri: Atocion rupestre, Ένα μέλος του Σιληνέες (Φυλή Sileneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alg2115

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 11:16 AM CEST
Viburnum lantana - Photo (c) Radio Tonreg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη simoncrameri: Viburnum lantana, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alg2115

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 12:33 PM CEST
Cirsium tuberosum - Photo (c) Simon Crameri, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη simoncrameri: Cirsium tuberosum, Ένα μέλος του Γαϊδουράγκαθο (Γένος Cirsium)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phiro

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 01:46 PM CEST
Achillea millefolium - Photo (c) gdeheij, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη simoncrameri: Σύνθετο Achillea millefolium, Ένα μέλος του Αχιλλέα (Γένος Achillea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pieterhuy

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 10:28 AM CEST
Centaurea montana - Photo (c) John, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη simoncrameri: Centaurea montana, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 3004