Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elegaer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2017 12:40 ΜΜ BST
Synarachnactis lloydii - Photo (c) Bernard Picton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Bernard Picton
Η ταυτότητα του χρήστη sigwart: Synarachnactis lloydii, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swimjamie

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2022 01:26 ΜΜ GMT

Ετικέτες

Acanthochitona fascicularis - Photo (c) Stefan Pav, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stefan Pav
Η ταυτότητα του χρήστη sigwart: Acanthochitona fascicularis, Ένα μέλος του Πολυπλακοφόρα (Ομοταξία Polyplacophora)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naoise_n

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 03:02 ΜΜ IST
Acanthochitona crinita - Photo (c) engelspaul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sigwart: Acanthochitona crinita, Ένα μέλος του Πολυπλακοφόρα (Ομοταξία Polyplacophora)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hprice321

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2023 08:03 ΜΜ BST

Περιγραφή

Something's eggs? About 2mm diameter strands.

Aplysia punctata - Photo (c) Xavier Rufray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Xavier Rufray
Η ταυτότητα του χρήστη sigwart: Aplysia punctata, Ένα μέλος του Απλύσια (Γένος Aplysia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinemorrow

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020

Ετικέτες

Marsenia perspicua - Photo (c) Pierre Corbrion, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Pierre Corbrion
Η ταυτότητα του χρήστη sigwart: Marsenia perspicua, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinemorrow

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2020

Ετικέτες

Marsenia perspicua - Photo (c) Pierre Corbrion, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Pierre Corbrion
Η ταυτότητα του χρήστη sigwart: Marsenia perspicua, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinemorrow

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2020

Ετικέτες

Marsenia perspicua - Photo (c) Pierre Corbrion, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Pierre Corbrion
Η ταυτότητα του χρήστη sigwart: Marsenia perspicua, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinemorrow

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2020
Marsenia perspicua - Photo (c) Pierre Corbrion, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Pierre Corbrion
Η ταυτότητα του χρήστη sigwart: Marsenia perspicua, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinemorrow

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2020

Ετικέτες

Marsenia perspicua - Photo (c) Pierre Corbrion, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Pierre Corbrion
Η ταυτότητα του χρήστη sigwart: Marsenia perspicua, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awhitlock

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 07:13 ΠΜ PDT
Mopalia ciliata - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη sigwart: Mopalia ciliata, Ένα μέλος του Πολυπλακοφόρα (Ομοταξία Polyplacophora)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkeller

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 01:01 ΜΜ PDT
Mopalia lignosa - Photo (c) cspirrone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sigwart: Mopalia lignosa, Ένα μέλος του Πολυπλακοφόρα (Ομοταξία Polyplacophora)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lyledb

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 10:56 ΠΜ PDT
Katharina tunicata - Photo (c) Alison Young, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alison Young
Η ταυτότητα του χρήστη sigwart: Katharina tunicata, Ένα μέλος του Πολυπλακοφόρα (Ομοταξία Polyplacophora)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cyclicsystems

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 06:56 ΜΜ EDT
Acanthopleura granulata - Photo (c) Ivelisse Irizarry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ivelisse Irizarry
Η ταυτότητα του χρήστη sigwart: Acanthopleura granulata, Ένα μέλος του Χιτωνίδες (Οικογένεια Chitonidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

al_kordesch

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 10:19 ΠΜ PDT
Mopalia muscosa - Photo (c) Sarah Chinn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sarah Chinn
Η ταυτότητα του χρήστη sigwart: Mopalia muscosa, Ένα μέλος του Πολυπλακοφόρα (Ομοταξία Polyplacophora)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhjackso

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2017
Euspira nitida - Photo (c) Sylvain Le Bris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sylvain Le Bris
Η ταυτότητα του χρήστη sigwart: Euspira nitida, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2021
Αντισυμβατική
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeheiple

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2019 06:37 ΜΜ UTC
Euspira nitida - Photo (c) Sylvain Le Bris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sylvain Le Bris
Η ταυτότητα του χρήστη sigwart: Euspira nitida, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinemorrow

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2021 02:32 ΜΜ UTC

Ετικέτες

Punnettia splendida - Photo (c) Christine Morrow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christine Morrow
Η ταυτότητα του χρήστη sigwart: Punnettia splendida, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinemorrow

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020

Ετικέτες

Zostera noltei - Photo (c) Duarte Frade, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Duarte Frade
Η ταυτότητα του χρήστη sigwart: Zostera noltei, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinemorrow

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2020 02:12 ΜΜ UTC
Zostera noltei - Photo (c) Duarte Frade, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Duarte Frade
Η ταυτότητα του χρήστη sigwart: Zostera noltei, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lrasran

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2019 06:55 ΜΜ CEST
Rhyssoplax olivacea - Photo (c) Julien Renoult, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Julien Renoult
Η ταυτότητα του χρήστη sigwart: Rhyssoplax olivacea, Ένα μέλος του Χιτωνίνες (Υποοικογένεια Chitoninae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinemorrow

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2020

Ετικέτες

Lepidochitona cinerea - Photo (c) Donald Davesne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Donald Davesne
Η ταυτότητα του χρήστη sigwart: Lepidochitona cinerea, Ένα μέλος του Πολυπλακοφόρα (Ομοταξία Polyplacophora)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinemorrow

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2020

Ετικέτες

Alcyonidium hirsutum - Photo (c) Christine Morrow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christine Morrow
Η ταυτότητα του χρήστη sigwart: Alcyonidium hirsutum, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinemorrow

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2020

Ετικέτες

Leuconia nivea - Photo (c) Bernard Picton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Bernard Picton
Η ταυτότητα του χρήστη sigwart: Leuconia nivea, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinemorrow

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2020

Ετικέτες

Littorina littorea - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη sigwart: Littorina littorea, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinemorrow

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2020

Ετικέτες

Spirobranchus triqueter - Photo (c) Glenn Biscop, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Glenn Biscop
Η ταυτότητα του χρήστη sigwart: Spirobranchus triqueter, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinemorrow

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2020

Ετικέτες

Spirobranchus triqueter - Photo (c) Glenn Biscop, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Glenn Biscop
Η ταυτότητα του χρήστη sigwart: Spirobranchus triqueter, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinemorrow

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2020

Ετικέτες

Sycon ciliatum - Photo (c) WoRMS for SMEBD, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sigwart: Sycon ciliatum, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinemorrow

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2020

Ετικέτες

Pododesmus patelliformis - Photo (c) Stefan Pav, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stefan Pav
Η ταυτότητα του χρήστη sigwart: Pododesmus patelliformis, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinemorrow

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2020

Ετικέτες

Spirobranchus triqueter - Photo (c) Glenn Biscop, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Glenn Biscop
Η ταυτότητα του χρήστη sigwart: Spirobranchus triqueter, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinemorrow

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2020

Ετικέτες

Chondrus crispus - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan J. Hewitt
Η ταυτότητα του χρήστη sigwart: Chondrus crispus, Ένα μέλος του Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 384