Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luc-arc

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 02:30 ΜΜ +04
Acanthodactylus schmidti - Photo (c) Tamsin Carlisle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη siegfriedtroidl: Acanthodactylus schmidti, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neymark

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 05:49 ΜΜ +04
Darevskia adjarica - Photo (c) Leonid A. Neymark, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leonid A. Neymark
Η ταυτότητα του χρήστη siegfriedtroidl: Darevskia adjarica, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neymark

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 05:47 ΜΜ +04
Darevskia rudis bischoffi - Photo (c) DDohler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by DDohler
Η ταυτότητα του χρήστη siegfriedtroidl: Darevskia rudis ssp. bischoffi, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμμόσαυρα (Lacerta agilis)

Παρατηρητής

elisaveta_

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 12:51 ΜΜ MSK
Lacerta agilis exigua - Photo (c) Alexey Zyryanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexey Zyryanov
Η ταυτότητα του χρήστη siegfriedtroidl: Lacerta agilis ssp. exigua, Ένα μέλος του Αμμόσαυρα (Lacerta agilis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμμόσαυρα (Lacerta agilis)

Παρατηρητής

elisaveta_

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 12:52 ΜΜ MSK
Lacerta agilis exigua - Photo (c) Alexey Zyryanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexey Zyryanov
Η ταυτότητα του χρήστη siegfriedtroidl: Lacerta agilis ssp. exigua, Ένα μέλος του Αμμόσαυρα (Lacerta agilis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαύρα Του Λίβανου (Phoenicolacerta laevis)

Παρατηρητής

shanbannane

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2024 12:15 ΜΜ EEST

Περιγραφή

Alive and chilling

Σαύρα Του Λίβανου - Photo (c) Roberto Sindaco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Roberto Sindaco
Η ταυτότητα του χρήστη siegfriedtroidl: Σαύρα Του Λίβανου (Phoenicolacerta laevis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anton120

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2017 06:35 ΜΜ CEST
Lacerta trilineata major - Photo (c) Roberto Sindaco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Roberto Sindaco
Η ταυτότητα του χρήστη siegfriedtroidl: Lacerta trilineata ssp. major, Ένα μέλος του Τρανόσαυρα (Lacerta trilineata)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobcat-otter

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2024 03:47 ΜΜ WEST

Τόπος

Rogil (Google, OSM)
Lacerta schreiberi - Photo (c) jimileca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jimileca
Η ταυτότητα του χρήστη siegfriedtroidl: Lacerta schreiberi, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orapaz

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2024 11:11 ΠΜ CEST
Podarcis siculus siculus - Photo (c) Mario Columba, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη siegfriedtroidl: Podarcis siculus ssp. siculus, Ένα μέλος του Σαύρα Της Σικελίας (Podarcis siculus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orapaz

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Sicily, IT (Google, OSM)
Podarcis siculus siculus - Photo (c) Mario Columba, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη siegfriedtroidl: Podarcis siculus ssp. siculus, Ένα μέλος του Σαύρα Της Σικελίας (Podarcis siculus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαύρα Της Σικελίας (Podarcis siculus)

Παρατηρητής

rollthemoon

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2024 10:21 ΠΜ +03
Podarcis siculus siculus - Photo (c) Mario Columba, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη siegfriedtroidl: Podarcis siculus ssp. siculus, Ένα μέλος του Σαύρα Της Σικελίας (Podarcis siculus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreacala

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 02:36 ΜΜ CEST
Lacerta bilineata - Photo (c) Paolo Refolo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Paolo Refolo
Η ταυτότητα του χρήστη siegfriedtroidl: Lacerta bilineata, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οφίσωψ (Ophisops elegans)

Παρατηρητής

yaelorgad

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2024 11:26 ΠΜ IST

Τόπος

Jerusalem (Google, OSM)
Ophisops elegans ehrenbergii - Photo (c) Roberto Sindaco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Roberto Sindaco
Η ταυτότητα του χρήστη siegfriedtroidl: Ophisops elegans ssp. ehrenbergii, Ένα μέλος του Οφίσωψ (Ophisops elegans)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s_kai

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023
Timon lepidus - Photo (c) Samuel Duarte, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Samuel Duarte
Η ταυτότητα του χρήστη siegfriedtroidl: Timon lepidus, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s_kai

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 06:05 ΜΜ CEST

Τόπος

Saragossa, Spanien (Google, OSM)
Acanthodactylus erythrurus - Photo (c) Mário Estevens, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mário Estevens
Η ταυτότητα του χρήστη siegfriedtroidl: Acanthodactylus erythrurus, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s_kai

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 03:59 ΜΜ CEST

Τόπος

Saragossa, Spanien (Google, OSM)
Acanthodactylus erythrurus - Photo (c) Mário Estevens, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mário Estevens
Η ταυτότητα του χρήστη siegfriedtroidl: Acanthodactylus erythrurus, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s_kai

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 03:01 ΜΜ CEST

Τόπος

Saragossa, Spanien (Google, OSM)
Acanthodactylus erythrurus - Photo (c) Mário Estevens, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mário Estevens
Η ταυτότητα του χρήστη siegfriedtroidl: Acanthodactylus erythrurus, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

artu1985

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2024 01:40 ΜΜ CEST
Podarcis liolepis - Photo (c) Pascal Dubois, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pascal Dubois
Η ταυτότητα του χρήστη siegfriedtroidl: Podarcis liolepis, Ένα μέλος του Ποδάρκης (Γένος Podarcis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irvin_calicut

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 01:07 ΜΜ +03
Acanthodactylus schmidti - Photo (c) Tamsin Carlisle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη siegfriedtroidl: Acanthodactylus schmidti, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allocco

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2024 10:51 ΠΜ +03
Acanthodactylus schmidti - Photo (c) Tamsin Carlisle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη siegfriedtroidl: Acanthodactylus schmidti, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allocco

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 03:27 ΜΜ +03
Acanthodactylus boskianus - Photo (c) Roberto Sindaco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Roberto Sindaco
Η ταυτότητα του χρήστη siegfriedtroidl: Acanthodactylus boskianus, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alyona4

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Krasnodar, RU (Google, OSM)
Darevskia praticola pontica - Photo (c) Silviu Petrovan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Silviu Petrovan
Η ταυτότητα του χρήστη siegfriedtroidl: Darevskia praticola ssp. pontica, Ένα μέλος του Ποντιακή Σαύρα (Darevskia praticola)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allocco

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 10:29 ΠΜ +03
Acanthodactylus boskianus - Photo (c) Roberto Sindaco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Roberto Sindaco
Η ταυτότητα του χρήστη siegfriedtroidl: Acanthodactylus boskianus, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allocco

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 02:54 ΜΜ +03
Mesalina bernoullii - Photo (c) Roberto Sindaco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Roberto Sindaco
Η ταυτότητα του χρήστη siegfriedtroidl: Mesalina bernoullii, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rashid_asgher

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2023 11:01 ΠΜ PKT
Acanthodactylus cantoris - Photo (c) Harsha Jayaramaiah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Harsha Jayaramaiah
Η ταυτότητα του χρήστη siegfriedtroidl: Acanthodactylus cantoris, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mameissner

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2024 12:45 ΜΜ +04
Eremias velox caucasia - Photo (c) DDohler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by DDohler
Η ταυτότητα του χρήστη siegfriedtroidl: Eremias velox ssp. caucasia, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cloudedyellow

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 01:47 ΜΜ CEST
Podarcis filfolensis maltensis - Photo (c) Przemyslaw Zdunek, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Przemyslaw Zdunek
Η ταυτότητα του χρήστη siegfriedtroidl: Podarcis filfolensis ssp. maltensis, Ένα μέλος του Ποδάρκης (Γένος Podarcis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mameissner

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2024 03:27 ΜΜ +04
Darevskia caucasica - Photo (c) lzazadze, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lzazadze
Η ταυτότητα του χρήστη siegfriedtroidl: Darevskia caucasica, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμμόσαυρα (Lacerta agilis)

Παρατηρητής

ilia_m

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 01:24 ΜΜ MSK
Lacerta agilis exigua - Photo (c) Alexey Zyryanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexey Zyryanov
Η ταυτότητα του χρήστη siegfriedtroidl: Lacerta agilis ssp. exigua, Ένα μέλος του Αμμόσαυρα (Lacerta agilis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianis94

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 06:14 ΜΜ CEST
Lacerta bilineata - Photo (c) Paolo Refolo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Paolo Refolo
Η ταυτότητα του χρήστη siegfriedtroidl: Lacerta bilineata, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2024
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 21255