Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavel_golyakov

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 05:01 PM +07
Psithyrus - Photo (c) desmodus60, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by desmodus60
Η ταυτότητα του χρήστη sibnaturalist: Υπογένος Psithyrus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavel_golyakov

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 04:44 PM +07
Bombus armeniacus - Photo (c) Михаил Калагин, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Михаил Калагин
Η ταυτότητα του χρήστη sibnaturalist: Bombus armeniacus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Γένος Bombus)

Παρατηρητής

pavel_golyakov

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 05:00 PM +07
Bombus subterraneus - Photo (c) Илья Сухов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Илья Сухов
Η ταυτότητα του χρήστη sibnaturalist: Bombus subterraneus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist57011

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 11:54 AM MSK
Bombus pascuorum - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη sibnaturalist: Bombus pascuorum, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kildor

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 04:28 PM +07
Bombus bohemicus - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη sibnaturalist: Bombus bohemicus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kildor

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 03:22 PM +07
Bombus bohemicus - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη sibnaturalist: Bombus bohemicus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fdurner

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 06:26 PM AKDT

Περιγραφή

Possibly a Great/Northern Yellow

Bombus distinguendus - Photo (c) pluvialis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by pluvialis
Η ταυτότητα του χρήστη sibnaturalist: Bombus distinguendus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svetlana-bogdanovich

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 07:33 AM MSK
Megabombus - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sibnaturalist: Υπογένος Megabombus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Γένος Bombus)

Παρατηρητής

naturalist72304

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 06:57 PM +05
Bombus pascuorum - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη sibnaturalist: Bombus pascuorum, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fdurner

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 04:51 PM AKDT

Περιγραφή

AKA Northern Yellow. Several were in the knautia

Bombus distinguendus - Photo (c) pluvialis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by pluvialis
Η ταυτότητα του χρήστη sibnaturalist: Bombus distinguendus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquacielo

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 09:12 PM MSK

Περιγραφή

время минус 4 часа

Bombus pascuorum - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη sibnaturalist: Bombus pascuorum, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquacielo

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 08:09 PM MSK

Περιγραφή

время минус 4 часа

Bombus lapponicus - Photo (c) Maarit Similä, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Maarit Similä
Η ταυτότητα του χρήστη sibnaturalist: Bombus lapponicus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mosplants

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 05:19 PM MSK
Bombus schrencki - Photo (c) Alexey Zyryanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexey Zyryanov
Η ταυτότητα του χρήστη sibnaturalist: Bombus schrencki, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fdurner

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 07:08 PM UTC

Περιγραφή

Veronicastrum

Bombus cryptarum - Photo (c) Scott King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sibnaturalist: Bombus cryptarum, Ένα μέλος του Βόμβος (Υπογένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fdurner

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 04:51 PM AKDT

Περιγραφή

AKA Northern Yellow. Several were in the knautia

Βόμβος - Photo (c) sankax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sibnaturalist: Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fdurner

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 12:45 PM AKDT

Τόπος

Park Place Condos (Google, OSM)

Περιγραφή

Allium

Bombus insularis - Photo (c) cory_silas_sheffield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by cory_silas_sheffield
Η ταυτότητα του χρήστη sibnaturalist: Bombus insularis, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fdurner

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 06:26 PM AKDT

Περιγραφή

Possibly a Great/Northern Yellow

Psithyrus - Photo (c) desmodus60, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by desmodus60
Η ταυτότητα του χρήστη sibnaturalist: Υπογένος Psithyrus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fdurner

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 06:20 PM AKDT

Περιγραφή

Eryngium

Psithyrus - Photo (c) desmodus60, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by desmodus60
Η ταυτότητα του χρήστη sibnaturalist: Υπογένος Psithyrus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mosplants

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 01:25 PM MSK
Bombus lucorum - Photo (c) paulsch, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by paulsch
Η ταυτότητα του χρήστη sibnaturalist: Σύνθετο Bombus lucorum, Ένα μέλος του Βόμβος (Υπογένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mosplants

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 04:16 PM MSK
Bombus hypnorum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Morten DD Hansen
Η ταυτότητα του χρήστη sibnaturalist: Bombus hypnorum, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Γένος Bombus)

Παρατηρητής

mosplants

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 04:03 PM MSK
Bombus soroeensis proteus - Photo (c) Bee Together, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Bee Together
Η ταυτότητα του χρήστη sibnaturalist: Bombus soroeensis ssp. proteus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mosplants

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 03:58 PM MSK
Psithyrus - Photo (c) desmodus60, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by desmodus60
Η ταυτότητα του χρήστη sibnaturalist: Υπογένος Psithyrus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Υπογένος Bombus)

Παρατηρητής

mosplants

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 05:56 PM MSK
Βομβίνος - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sibnaturalist: Βομβίνος (Bombus terrestris)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Γένος Bombus)

Παρατηρητής

mosplants

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 03:55 PM MSK
Bombus soroeensis proteus - Photo (c) Bee Together, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Bee Together
Η ταυτότητα του χρήστη sibnaturalist: Bombus soroeensis ssp. proteus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mosplants

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 05:44 PM MSK
Bombus lucorum - Photo (c) paulsch, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by paulsch
Η ταυτότητα του χρήστη sibnaturalist: Bombus lucorum, Ένα μέλος του Βόμβος (Υπογένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mosplants

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 05:43 PM MSK
Bombus lucorum - Photo (c) paulsch, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by paulsch
Η ταυτότητα του χρήστη sibnaturalist: Bombus lucorum, Ένα μέλος του Βόμβος (Υπογένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mosplants

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 07:41 PM MSK
Bombus pascuorum - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη sibnaturalist: Bombus pascuorum, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mosplants

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 07:31 PM MSK
Bombus pascuorum - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη sibnaturalist: Bombus pascuorum, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mosplants

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 06:51 PM MSK
Bombus lucorum - Photo (c) paulsch, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by paulsch
Η ταυτότητα του χρήστη sibnaturalist: Bombus lucorum, Ένα μέλος του Βόμβος (Υπογένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Υπογένος Bombus)

Παρατηρητής

mosplants

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 06:41 PM MSK
Βόμβος - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Valter Jacinto
Η ταυτότητα του χρήστη sibnaturalist: Βόμβος (Υπογένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 20780