Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

typical_shenaniganz

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 01:06 ΜΜ EDT

Τόπος

Louisville, GA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Lifer! Cruised!

Heterodon platirhinos - Photo (c) evangrimes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by evangrimes
Η ταυτότητα του χρήστη shreyes: Heterodon platirhinos, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

typical_shenaniganz

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Περιγραφή

SC
Lifer!

Lampropeltis rhombomaculata - Photo (c) Amber Hart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Amber Hart
Η ταυτότητα του χρήστη shreyes: Lampropeltis rhombomaculata, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

typical_shenaniganz

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

South Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Lifer! Cruised. 81 degrees, no rain

Sistrurus miliarius miliarius - Photo (c) charles_baker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη shreyes: Sistrurus miliarius ssp. miliarius, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rinaturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Massachusetts, US (Google, OSM)
Betula populifolia - Photo (c) Homer Edward Price, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη shreyes: Betula populifolia, Ένα μέλος του Σημύδα (Γένος Betula)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rinaturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)
Triodanis perfoliata - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη shreyes: Triodanis perfoliata, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rinaturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)
Dianthus armeria - Photo (c) Valentin Hamon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Valentin Hamon
Η ταυτότητα του χρήστη shreyes: Dianthus armeria, Ένα μέλος του Δίανθος (Γένος Dianthus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rinaturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)
Leucanthemum vulgare - Photo (c) tobypcr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tobypcr
Η ταυτότητα του χρήστη shreyes: Leucanthemum vulgare, Ένα μέλος του Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καβαλερού (Securigera varia)

Παρατηρητής

rinaturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)
Καβαλερού - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη shreyes: Καβαλερού (Securigera varia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rinaturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)
Tenodera sinensis - Photo (c) Lev Frid, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη shreyes: Tenodera sinensis, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rinaturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

lifer for inat! edit: turns out this isn’t a native species in new england (booo)

Plantago aristata - Photo (c) Zihao Wang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Zihao Wang
Η ταυτότητα του χρήστη shreyes: Plantago aristata, Ένα μέλος του Πεντάνευρο (Γένος Plantago)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rinaturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)
Hemerocallis fulva - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη shreyes: Hemerocallis fulva, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Οικογένεια Asphodelaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rinaturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

PENSTEMON YAYYY

Penstemon digitalis - Photo (c) Rosemarie Nielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rosemarie Nielsen
Η ταυτότητα του χρήστη shreyes: Penstemon digitalis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

rinaturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)
Σφήνουρο Περιστέρι - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη shreyes: Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thrashedout

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)
Ophisaurus ventralis - Photo (c) Justin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Justin
Η ταυτότητα του χρήστη shreyes: Ophisaurus ventralis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

typical_shenaniganz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

South Carolina, US (Google, OSM)
Lampropeltis getula - Photo (c) Evan J Dittig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Evan J Dittig
Η ταυτότητα του χρήστη shreyes: Lampropeltis getula, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marieke14025

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 08:18 ΜΜ EDT
Storeria occipitomaculata - Photo (c) Jonathan Gagnon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jonathan Gagnon
Η ταυτότητα του χρήστη shreyes: Storeria occipitomaculata, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)

Παρατηρητής

tree__fr0g

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024
Μεξικανική Ροδόσπιζα - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη shreyes: Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_darkclaw

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 04:30 ΜΜ CEST
Pantherophis guttatus - Photo (c) Christina Evans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη shreyes: Pantherophis guttatus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinricker

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 04:17 ΜΜ EDT
Trachemys scripta scripta - Photo (c) j_albright, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη shreyes: Trachemys scripta ssp. scripta, Ένα μέλος του Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tetracake

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2023 08:20 ΜΜ CST

Περιγραφή

Found next to my hotel in a tea farm

Trimeresurus stejnegeri - Photo (c) ZhengTianyu, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ZhengTianyu
Η ταυτότητα του χρήστη shreyes: Trimeresurus stejnegeri, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogertinder

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 06:51 ΜΜ CDT
Heterodon platirhinos - Photo (c) evangrimes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by evangrimes
Η ταυτότητα του χρήστη shreyes: Heterodon platirhinos, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sirflowers

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 12:10 ΜΜ EDT
Camponotus castaneus - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη shreyes: Camponotus castaneus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rinaturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)
Melampyrum lineare - Photo (c) Michael Ellis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael Ellis
Η ταυτότητα του χρήστη shreyes: Melampyrum lineare, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rinaturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

lifer!

Proserpinaca palustris - Photo (c) Jay Horn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jay Horn
Η ταυτότητα του χρήστη shreyes: Proserpinaca palustris, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rinaturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

variegated?!?

Maianthemum canadense - Photo (c) Timothy Valentine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη shreyes: Maianthemum canadense, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rinaturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)
Malus toringo - Photo (c) Nicole Engel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nicole Engel
Η ταυτότητα του χρήστη shreyes: Malus toringo, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rinaturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)
Viburnum acerifolium - Photo (c) Marv Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marv Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη shreyes: Viburnum acerifolium, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rinaturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)
Dendrolycopodium obscurum - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη shreyes: Dendrolycopodium obscurum, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rinaturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

lifer!

Rhododendron viscosum - Photo (c) jstippick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη shreyes: Rhododendron viscosum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rinaturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)
Ellychnia corrusca - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη shreyes: Ellychnia corrusca, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 3352