Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2022 09:51 ΠΜ +11
Tomoberthella martensi - Photo (c) prilfish, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη shkmeyer: Tomoberthella martensi, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2022 09:52 ΠΜ +11
Tomoberthella martensi - Photo (c) prilfish, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη shkmeyer: Tomoberthella martensi, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aimeelou7

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 05:36 ΜΜ AWST
Hexabranchus lacer - Photo (c) Bob Edgar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bob Edgar
Η ταυτότητα του χρήστη shkmeyer: Hexabranchus lacer, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aimeelou7

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 05:36 ΜΜ AWST
Hexabranchus sanguineus - Photo (c) Daniel Benák, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel Benák
Η ταυτότητα του χρήστη shkmeyer: Hexabranchus sanguineus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrearuggeri93

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 11:30 ΠΜ AWST
Goniodiscaster seriatus - Photo (c) henrycarrick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by henrycarrick
Η ταυτότητα του χρήστη shkmeyer: Goniodiscaster seriatus, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafi1

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2019 08:17 ΜΜ IST
Η ταυτότητα του χρήστη shkmeyer: Γένος Stilbognathus, Ένα μέλος του Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2022 10:35 ΠΜ +11

Τόπος

Basse Caledonienne (Google, OSM)
Thuridilla multimarginata - Photo (c) drmattnimbs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by drmattnimbs
Η ταυτότητα του χρήστη shkmeyer: Thuridilla multimarginata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2022 10:24 ΠΜ +11

Τόπος

Basse Caledonienne (Google, OSM)
Caloria indica - Photo (c) caleidoskopable, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by caleidoskopable
Η ταυτότητα του χρήστη shkmeyer: Caloria indica, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2022 10:25 ΠΜ +11

Τόπος

Basse Caledonienne (Google, OSM)
Caloria indica - Photo (c) caleidoskopable, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by caleidoskopable
Η ταυτότητα του χρήστη shkmeyer: Caloria indica, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2022 10:35 ΠΜ +11

Τόπος

Basse Caledonienne (Google, OSM)
Thuridilla - Photo (c) David Salvatori, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη shkmeyer: Γένος Thuridilla, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2022 10:29 ΠΜ +11

Τόπος

Basse Caledonienne (Google, OSM)
Caloria indica - Photo (c) caleidoskopable, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by caleidoskopable
Η ταυτότητα του χρήστη shkmeyer: Caloria indica, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2022 11:29 ΠΜ +11

Τόπος

Basse Caledonienne (Google, OSM)
Hypselodoris - Photo (c) David R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David R
Η ταυτότητα του χρήστη shkmeyer: Γένος Hypselodoris, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 07:12 ΜΜ +11
Notelaea austrocaledonica - Photo (c) Scott Zona, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη shkmeyer: Notelaea austrocaledonica, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 04:18 ΠΜ +11

Τόπος

Basse Caledonienne (Google, OSM)

Περιγραφή

8m

Goniobranchus - Photo (c) Erik Schlogl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Schlogl
Η ταυτότητα του χρήστη shkmeyer: Γένος Goniobranchus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 03:22 ΠΜ +11

Τόπος

Basse Caledonienne (Google, OSM)

Περιγραφή

8m

Goniobranchus verrieri - Photo (c) lpsmit04, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη shkmeyer: Goniobranchus verrieri, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 04:40 ΠΜ +11

Τόπος

Basse Caledonienne (Google, OSM)

Περιγραφή

8m

Chromodoris - Photo (c) tamsynmann, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by tamsynmann
Η ταυτότητα του χρήστη shkmeyer: Γένος Chromodoris, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 02:47 ΠΜ +11

Τόπος

Basse Caledonienne (Google, OSM)

Περιγραφή

6-8m

Thuridilla carlsoni - Photo (c) Johan Bas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Johan Bas
Η ταυτότητα του χρήστη shkmeyer: Thuridilla carlsoni, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 03:05 ΠΜ +11

Τόπος

Basse Caledonienne (Google, OSM)

Περιγραφή

6-8m

Hypselodoris bullockii - Photo (c) caleidoskopable, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by caleidoskopable
Η ταυτότητα του χρήστη shkmeyer: Hypselodoris bullockii, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 03:20 ΠΜ +11

Τόπος

Basse Caledonienne (Google, OSM)

Περιγραφή

6-8m

Thuridilla carlsoni - Photo (c) Johan Bas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Johan Bas
Η ταυτότητα του χρήστη shkmeyer: Thuridilla carlsoni, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 03:46 ΠΜ +11

Τόπος

Basse Caledonienne (Google, OSM)

Περιγραφή

6-8m

Goniobranchus verrieri - Photo (c) lpsmit04, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη shkmeyer: Goniobranchus verrieri, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 03:50 ΠΜ +11

Τόπος

Basse Caledonienne (Google, OSM)

Περιγραφή

6-8m

Sagaminopteron - Photo (c) Erwin Koehler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erwin Koehler
Η ταυτότητα του χρήστη shkmeyer: Γένος Sagaminopteron, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 04:00 ΠΜ +11

Τόπος

Basse Caledonienne (Google, OSM)

Περιγραφή

6-8m

Goniobranchus verrieri - Photo (c) lpsmit04, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη shkmeyer: Goniobranchus verrieri, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hervevan

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2017 11:09 ΠΜ +11

Τόπος

Houaïlou, NO, NC (Google, OSM)
Cookeina - Photo (c) Aitor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Aitor
Η ταυτότητα του χρήστη shkmeyer: Γένος Cookeina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2022 09:32 ΠΜ +11
Ancylocaris brevicarpalis - Photo (c) erikschlogl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη shkmeyer: Ancylocaris brevicarpalis, Ένα μέλος του Γαριδάκι (Οικογένεια Palaemonidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2022 09:30 ΠΜ +11
Ancylomenes - Photo (c) Luke Foster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luke Foster
Η ταυτότητα του χρήστη shkmeyer: Γένος Ancylomenes, Ένα μέλος του Γαριδάκι (Οικογένεια Palaemonidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2022 09:51 ΠΜ +11
Berthella martensi - Photo (c) Steve Childs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη shkmeyer: Berthella martensi [inactive], Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2022 09:52 ΠΜ +11
Berthella martensi - Photo (c) Steve Childs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη shkmeyer: Berthella martensi [inactive], Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilie_ducouret

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 08:55 ΠΜ UTC
Lotus anfractuosus - Photo (c) juju98, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by juju98
Η ταυτότητα του χρήστη shkmeyer: Lotus anfractuosus, Ένα μέλος του Λωτός (Γένος Lotus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2022 10:12 ΜΜ +11
Luisia tristis - Photo (c) Pierre-Louis Stenger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pierre-Louis Stenger
Η ταυτότητα του χρήστη shkmeyer: Luisia tristis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2022 10:05 ΜΜ +11
Syzygium - Photo (c) Pat Enright, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pat Enright
Η ταυτότητα του χρήστη shkmeyer: Γένος Syzygium, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 205