Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidr

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 09:32 ΠΜ HST
Rapipontonia galene - Photo (c) jim-anderson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by jim-anderson
Η ταυτότητα του χρήστη shallowreef: Rapipontonia galene, Ένα μέλος του Γαριδάκι (Οικογένεια Palaemonidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidr

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 07:33 ΜΜ HST
Rapipontonia galene - Photo (c) jim-anderson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by jim-anderson
Η ταυτότητα του χρήστη shallowreef: Rapipontonia galene, Ένα μέλος του Γαριδάκι (Οικογένεια Palaemonidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidr

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 09:38 ΠΜ HST
Rapipontonia galene - Photo (c) jim-anderson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by jim-anderson
Η ταυτότητα του χρήστη shallowreef: Rapipontonia galene, Ένα μέλος του Γαριδάκι (Οικογένεια Palaemonidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 12:11 ΜΜ HST
Rapipontonia galene - Photo (c) jim-anderson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by jim-anderson
Η ταυτότητα του χρήστη shallowreef: Rapipontonia galene, Ένα μέλος του Γαριδάκι (Οικογένεια Palaemonidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidr

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2023 07:14 ΜΜ HST

Περιγραφή

on host Pennaria disticha

Rapipontonia galene - Photo (c) jim-anderson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by jim-anderson
Η ταυτότητα του χρήστη shallowreef: Rapipontonia galene, Ένα μέλος του Γαριδάκι (Οικογένεια Palaemonidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2023 09:35 ΠΜ HST
Exallias brevis - Photo (c) David Renoult, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Renoult
Η ταυτότητα του χρήστη shallowreef: Exallias brevis, Ένα μέλος του Βλεννηίδες (Οικογένεια Blenniidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thiebaud

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022
Pontonides ankeri - Photo (c) DavidR.808, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by DavidR.808
Η ταυτότητα του χρήστη shallowreef: Pontonides ankeri, Ένα μέλος του Γαριδάκι (Οικογένεια Palaemonidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidr

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2019 12:36 ΜΜ HST

Ετικέτες

Iracundus signifer - Photo (c) 104623964081378888743, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 104623964081378888743
Η ταυτότητα του χρήστη shallowreef: Iracundus signifer, Ένα μέλος του Σκορπαινίδες (Οικογένεια Scorpaenidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

humu797

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2019 09:16 ΠΜ HST
Iracundus signifer - Photo (c) 104623964081378888743, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 104623964081378888743
Η ταυτότητα του χρήστη shallowreef: Iracundus signifer, Ένα μέλος του Σκορπαινίδες (Οικογένεια Scorpaenidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dama

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020
Iracundus signifer - Photo (c) 104623964081378888743, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 104623964081378888743
Η ταυτότητα του χρήστη shallowreef: Iracundus signifer, Ένα μέλος του Σκορπαινίδες (Οικογένεια Scorpaenidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 11:00 ΠΜ HST
Iracundus signifer - Photo (c) 104623964081378888743, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 104623964081378888743
Η ταυτότητα του χρήστη shallowreef: Iracundus signifer, Ένα μέλος του Σκορπαινίδες (Οικογένεια Scorpaenidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 11:13 ΠΜ HST
Iracundus signifer - Photo (c) 104623964081378888743, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 104623964081378888743
Η ταυτότητα του χρήστη shallowreef: Iracundus signifer, Ένα μέλος του Σκορπαινίδες (Οικογένεια Scorpaenidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 09:52 ΠΜ HST
Iracundus signifer - Photo (c) 104623964081378888743, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 104623964081378888743
Η ταυτότητα του χρήστη shallowreef: Iracundus signifer, Ένα μέλος του Σκορπαινίδες (Οικογένεια Scorpaenidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thiebaud

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 01:13 ΜΜ HST

Τόπος

Makua (Google, OSM)
Iracundus signifer - Photo (c) 104623964081378888743, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 104623964081378888743
Η ταυτότητα του χρήστη shallowreef: Iracundus signifer, Ένα μέλος του Σκορπαινίδες (Οικογένεια Scorpaenidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dama

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022
Iracundus signifer - Photo (c) 104623964081378888743, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 104623964081378888743
Η ταυτότητα του χρήστη shallowreef: Iracundus signifer, Ένα μέλος του Σκορπαινίδες (Οικογένεια Scorpaenidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maractwin

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2022 09:00 ΠΜ EDT

Ετικέτες

Antennarius commerson - Photo (c) blennyboxfish, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by blennyboxfish
Η ταυτότητα του χρήστη shallowreef: Antennarius commerson, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hermissenda

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2019 11:04 ΠΜ HST
Antennatus tuberosus - Photo (c) D. Torres-Pulliza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by D. Torres-Pulliza
Η ταυτότητα του χρήστη shallowreef: Antennatus tuberosus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

etrotzuk

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2021 08:25 ΠΜ HST
Antennatus tuberosus - Photo (c) D. Torres-Pulliza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by D. Torres-Pulliza
Η ταυτότητα του χρήστη shallowreef: Antennatus tuberosus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 08:34 ΠΜ AEDT

Ετικέτες

Porophryne erythrodactylus - Photo (c) Sascha Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sascha Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη shallowreef: Porophryne erythrodactylus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scubalynne

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2022 07:41 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Found close to whale entry at the monument kurnell. Nice distinctive black dots down dorsal flank

Ετικέτες

Porophryne erythrodactylus - Photo (c) Sascha Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sascha Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη shallowreef: Porophryne erythrodactylus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidr

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 11:57 ΠΜ HST
Antennatus tuberosus - Photo (c) D. Torres-Pulliza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by D. Torres-Pulliza
Η ταυτότητα του χρήστη shallowreef: Antennatus tuberosus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidr

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021 10:17 ΠΜ HST
Antennatus tuberosus - Photo (c) D. Torres-Pulliza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by D. Torres-Pulliza
Η ταυτότητα του χρήστη shallowreef: Antennatus tuberosus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dama

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Περιγραφή

Pointed to me by Di

Antennatus tuberosus - Photo (c) D. Torres-Pulliza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by D. Torres-Pulliza
Η ταυτότητα του χρήστη shallowreef: Antennatus tuberosus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbryan722

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 12:46 ΜΜ HST

Περιγραφή

Found in a Pocillopora meandrina coral head at 38 ft depth. Locally known as the Reticulated frogfish.

Antennatus tuberosus - Photo (c) D. Torres-Pulliza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by D. Torres-Pulliza
Η ταυτότητα του χρήστη shallowreef: Antennatus tuberosus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dama

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Περιγραφή

Mango

Antennatus tuberosus - Photo (c) D. Torres-Pulliza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by D. Torres-Pulliza
Η ταυτότητα του χρήστη shallowreef: Antennatus tuberosus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dama

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Περιγραφή

They come in white with golden eye tattoos! :)

Antennatus tuberosus - Photo (c) D. Torres-Pulliza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by D. Torres-Pulliza
Η ταυτότητα του χρήστη shallowreef: Antennatus tuberosus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dama

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022
Lissocarcinus orbicularis - Photo (c) Steve Childs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη shallowreef: Lissocarcinus orbicularis, Ένα μέλος του Πορτουνίδαι (Οικογένεια Portunidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dama

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I forgot to load an SD card to the camera. Luckily my Life-Buddy was nearby to help register this first encounter with a seahorse in Hawaiian waters.

Hippocampus kuda - Photo (c) seahorses_of_the_world, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by seahorses_of_the_world
Η ταυτότητα του χρήστη shallowreef: Hippocampus kuda, Ένα μέλος του Ιππόκαμπος (Γένος Hippocampus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2014 09:46 ΠΜ HST

Τόπος

Kahe Beach Park (Google, OSM)
Dendrochirus barberi - Photo (c) David R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη shallowreef: Dendrochirus barberi, Ένα μέλος του Σκορπαινίδες (Οικογένεια Scorpaenidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thiebaud

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 03:14 ΜΜ PDT

Τόπος

Point Panic (Google, OSM)
Dendrochirus barberi - Photo (c) David R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη shallowreef: Dendrochirus barberi, Ένα μέλος του Σκορπαινίδες (Οικογένεια Scorpaenidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 111