Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterdejongh5

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2024 07:54 ΜΜ AEDT
Ardenna tenuirostris - Photo (c) Simon Grove, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Grove
Η ταυτότητα του χρήστη sgorta: Ardenna tenuirostris, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debsa59

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2024 10:57 ΠΜ AEDT
Thalassarche cauta - Photo (c) JJ Harrison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sgorta: Thalassarche cauta, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ian_mcallan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2017 09:33 ΜΜ +11
Ardenna carneipes - Photo (c) Joel Poyitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joel Poyitt
Η ταυτότητα του χρήστη sgorta: Ardenna carneipes, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ian_mcallan

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2017 09:27 ΜΜ +11
Ardenna carneipes - Photo (c) Joel Poyitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joel Poyitt
Η ταυτότητα του χρήστη sgorta: Ardenna carneipes, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ian_mcallan

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2017 11:53 ΠΜ +11
Pterodroma nigripennis - Photo (c) mscaus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sgorta: Pterodroma nigripennis, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ian_mcallan

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2017 02:34 ΜΜ +11

Περιγραφή

Half a photo is better than none!

Pterodroma cervicalis - Photo (c) Steve Murray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Murray
Η ταυτότητα του χρήστη sgorta: Pterodroma cervicalis, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ian_mcallan

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2017 02:57 ΜΜ +11
Ardenna carneipes - Photo (c) Joel Poyitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joel Poyitt
Η ταυτότητα του χρήστη sgorta: Ardenna carneipes, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ian_mcallan

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2017 03:04 ΜΜ +11
Fregetta grallaria - Photo (c) Marie Tarrant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marie Tarrant
Η ταυτότητα του χρήστη sgorta: Fregetta grallaria, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nopcoeur

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 12:58 ΜΜ +07

Περιγραφή

Pretty confident of the ID since the bird landed on a branch at my face less than 10 meters away but I was too slow to take the photo at the best distance.

Phaenicophaeus tristis - Photo (c) Amar-Singh HSS, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Amar-Singh HSS
Η ταυτότητα του χρήστη sgorta: Phaenicophaeus tristis, Ένα μέλος του Κοκκυγόμορφα (Τάξη Cuculiformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)

Παρατηρητής

hyacinthus

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2024 02:56 ΜΜ +07
Δεντροσπουργίτης - Photo (c) Дмитрий Осипов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Дмитрий Осипов
Η ταυτότητα του χρήστη sgorta: Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nopcoeur

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 12:58 ΜΜ +07

Περιγραφή

Pretty confident of the ID since the bird landed on a branch at my face less than 10 meters away but I was too slow to take the photo at the best distance.

Bucerotidae - Photo (c) Tan Kok Hui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tan Kok Hui
Η ταυτότητα του χρήστη sgorta: Οικογένεια Bucerotidae, Ένα μέλος του Βουκερωτόμορφα (Τάξη Bucerotiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2024
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ken_flan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2023 08:19 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Distressing.

Ardenna tenuirostris - Photo (c) Simon Grove, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Grove
Η ταυτότητα του χρήστη sgorta: Ardenna tenuirostris, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesday

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2014 01:03 ΜΜ +07
Stiboges elodinia - Photo (c) Julia Wittmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Julia Wittmann
Η ταυτότητα του χρήστη sgorta: Stiboges elodinia, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petereric

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 12:32 ΜΜ +07
Stiboges elodinia - Photo (c) Julia Wittmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Julia Wittmann
Η ταυτότητα του χρήστη sgorta: Stiboges elodinia, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

littlepun

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022 03:40 ΜΜ +07
Stiboges elodinia - Photo (c) Julia Wittmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Julia Wittmann
Η ταυτότητα του χρήστη sgorta: Stiboges elodinia, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewpierce

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2023 01:19 ΜΜ +07
Stiboges elodinia - Photo (c) Julia Wittmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Julia Wittmann
Η ταυτότητα του χρήστη sgorta: Stiboges elodinia, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nrg800

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2024 12:27 ΜΜ +07
Stiboges elodinia - Photo (c) Julia Wittmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Julia Wittmann
Η ταυτότητα του χρήστη sgorta: Stiboges elodinia, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benzerante

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2023 11:41 ΠΜ NZST
Ardenna tenuirostris - Photo (c) Simon Grove, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Grove
Η ταυτότητα του χρήστη sgorta: Ardenna tenuirostris, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melc55

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2023 04:02 ΜΜ +11
Pterodroma nigripennis - Photo (c) mscaus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sgorta: Pterodroma nigripennis, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jameslongworth

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024 09:21 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Dead on Miner's Beach

Puffinus gavia - Photo (c) Chris Harrison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Harrison
Η ταυτότητα του χρήστη sgorta: Puffinus gavia, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coenobita

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 06:49 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Found dead on the beach. Only one bird. No rings on legs.

Puffinus gavia - Photo (c) Chris Harrison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Harrison
Η ταυτότητα του χρήστη sgorta: Puffinus gavia, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sam368

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2024 01:55 ΜΜ AEDT
Thalassarche cauta - Photo (c) JJ Harrison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sgorta: Thalassarche cauta, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmag1

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 12:55 ΜΜ AEST
Puffinus gavia - Photo (c) Chris Harrison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Harrison
Η ταυτότητα του χρήστη sgorta: Puffinus gavia, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

islander_iskander

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 07:24 ΜΜ AEDT
Ardenna pacifica - Photo (c) Marj Kibby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sgorta: Ardenna pacifica, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimchurches

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2024 01:17 ΜΜ AEDT
Ardenna pacifica - Photo (c) Marj Kibby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sgorta: Ardenna pacifica, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimchurches

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2024 01:07 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Wedge-tailed Shearwater?

Ardenna tenuirostris - Photo (c) Simon Grove, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Grove
Η ταυτότητα του χρήστη sgorta: Ardenna tenuirostris, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimchurches

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2024 01:15 ΜΜ AEDT
Ardenna tenuirostris - Photo (c) Simon Grove, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Grove
Η ταυτότητα του χρήστη sgorta: Ardenna tenuirostris, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimchurches

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2024 01:15 ΜΜ AEDT
Ardenna tenuirostris - Photo (c) Simon Grove, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Grove
Η ταυτότητα του χρήστη sgorta: Ardenna tenuirostris, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimchurches

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2024 01:07 ΜΜ AEDT
Ardenna pacifica - Photo (c) Marj Kibby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sgorta: Ardenna pacifica, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianhutton

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 05:48 ΜΜ +11
Ardenna pacifica - Photo (c) Marj Kibby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sgorta: Ardenna pacifica, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 788