Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aperture256

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 01:09 PM EDT
Κοπτοσκώληκας Της Αμπέλου - Photo (c) lauren_g, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Κοπτοσκώληκας Της Αμπέλου (Noctua pronuba)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinerjakubowski

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 08:06 AM EDT
Xestia smithii - Photo (c) Mark Etheridge, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Xestia smithii, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinerjakubowski

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 07:25 AM EDT
Lithomoia germana - Photo (c) nolieschneider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Lithomoia germana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luc174

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2020 03:53 PM EDT
Euxoa comosa - Photo (c) Scott Gilmore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Euxoa comosa, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joefrechette

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 11:13 PM -05
Euxoa comosa - Photo (c) Scott Gilmore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Euxoa comosa, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 08:09 AM EDT

Περιγραφή

Apamea unanimis - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Apamea unanimis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amacnaughton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 11:49 AM EDT
Euxoa bostoniensis - Photo (c) btk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Euxoa bostoniensis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lapisore_the_mothman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 12:34 AM PDT
Euxoa olivia - Photo (c) Jeremy deWaard. University of British Columbia., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Euxoa olivia, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maviskerr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 08:52 AM EDT
Macronoctua onusta - Photo (c) KT Thalin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Macronoctua onusta, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pumakit

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 06:05 AM PDT
Κοπτοσκώληκας Της Αμπέλου - Photo (c) lauren_g, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Κοπτοσκώληκας Της Αμπέλου (Noctua pronuba)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oridgen10

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)
Abagrotis orbis - Photo (c) Michael King, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Abagrotis orbis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damienmullin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 09:42 AM ADT
Eupsilia tristigmata - Photo (c) lepalot, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Curt Lehman
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Eupsilia tristigmata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

canouquebec

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 06:54 AM EDT

Περιγραφή

Je pense mais n'en suis pas certaine / Not sure about it

Macronoctua onusta - Photo (c) KT Thalin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Macronoctua onusta, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

canouquebec

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 06:56 AM EDT
Κοπτοσκώληκας Της Αμπέλου - Photo (c) lauren_g, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Κοπτοσκώληκας Της Αμπέλου (Noctua pronuba)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

canouquebec

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 06:58 AM EDT

Περιγραφή

Noctua pronuba ??

Κοπτοσκώληκας Της Αμπέλου - Photo (c) lauren_g, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Κοπτοσκώληκας Της Αμπέλου (Noctua pronuba)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

les_bios_boll_eh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Unfortunately, it was found deceased on the pavement.

Κοπτοσκώληκας Της Αμπέλου - Photo (c) lauren_g, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Κοπτοσκώληκας Της Αμπέλου (Noctua pronuba)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toddnorris

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 09:57 PM EDT
Plusia putnami - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Plusia putnami, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desmond_macneal

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 08:13 AM EDT
Acronicta vulpina - Photo (c) David Kaposi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Acronicta vulpina, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desmond_macneal

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 08:14 AM EDT
Xylomoia chagnoni - Photo (c) Ray Simpson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Xylomoia chagnoni, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desmond_macneal

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 08:15 AM EDT
Κοπτοσκώληκας Της Αμπέλου - Photo (c) lauren_g, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Κοπτοσκώληκας Της Αμπέλου (Noctua pronuba)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desmond_macneal

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 08:33 AM EDT
Leucania lapidaria - Photo (c) Mike Leveille, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Leucania lapidaria, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oridgen10

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)
Peridroma saucia - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay L. Keller
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Peridroma saucia, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oridgen10

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)
Spodoptera frugiperda - Photo (c) Alenilson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Spodoptera frugiperda, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Meropleon titan. Photographed at Norfolk County, Ontario on 30 September 2020. It's never a good idea to leave an area with one more warm night in the forecast! Thus it was no surprise when Mary Gartshore sent me a photo of a mystery moth. Without knowing its size I suggested Meropleon, but not one I was familiar with. She got back to me with a total length measurement of 21.5mm - M. titan? This was a moth I had to see! A few hours later I was photographing it... Size alone, I think, makes it this species, but the FW pattern (quite patterned in the distal half of the wing) also is a good match. If deemed acceptable this would be an unexpected first for Ontario and Canada I think.

Meropleon titan - Photo (c) dbeadle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Meropleon titan, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericgiles

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2020 07:51 AM HST

Περιγραφή

Moth found by Mary Gartshore and Identified by David Beadle.
Thanks for having me over to share in this great find

Meropleon titan - Photo (c) dbeadle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Meropleon titan, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marygartshore

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 03:49 PM EDT

Περιγραφή

Two individuals captured in two light traps overnight. They were captured in and near a stand of Eastern Gamagrass that was planted by seed around 2003. Each measures approximately 23 mm. This one may be a male. See last year's observation of this species at the same site posted by David Beadle.

Meropleon titan - Photo (c) dbeadle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Meropleon titan, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marygartshore

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 03:50 PM EDT

Περιγραφή

Two individuals captured in two light traps overnight. They were captured in and near a stand of Eastern Gamagrass Tripsacum dactyloides that was planted by seed around 2003. Each measures approximately 23 mm. This one may be a female. See last year's observation of this species at the same site posted by David Beadle.

Meropleon titan - Photo (c) dbeadle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Meropleon titan, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rsealy

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 02:29 PM PDT

Περιγραφή

I think. Post medial line is rather scalloped and reniform spot rather elongated. A rather large noctuid found crawling around a rock in alpine near Alaska/Yukon border.

Xestia tecta - Photo (c) Maxim Larrivée, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Xestia tecta, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

md-in-ns15

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 09:29 PM EDT
Xestia dilucida - Photo (c) John Ratzlaff, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by J. Allen Ratzlaff
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Xestia dilucida, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tniernberger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 09:46 PM EDT
Lithophane hemina - Photo (c) suegregoire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Lithophane hemina, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1043