Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mothmaniac

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2009 04:17 ΠΜ PST
Lasionycta perplexa - Photo (c) Doug Macaulay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Doug Macaulay
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Lasionycta perplexa, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mothmaniac

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2016

Περιγραφή

Dillberry Lake Provincial Park 52.58217 -110.00932 628m
2016-Jun-18

Macaulay, A. D. & M. H. Brochu-Macaulay
UV trap
Dissection: note the large broad digitus and bottom right of 2nd image of claspers.

Apamea unanimis - Photo (c) Michał Brzeziński, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michał Brzeziński
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Apamea unanimis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mothmaniac

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2016 10:12 ΜΜ MDT

Περιγραφή

CANADA, Alberta
Dillberry Lake Provincial Park
Parkland Natural Region (Mixed Aspen and Grassland)
2016-JUN-18 (UV trap)
coll. Macaulay, A. D. & M. H. Brochu-Macaulay
DAM#010043

Condica videns - Photo (c) Monica Krancevic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Monica Krancevic
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Condica videns, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_anctil

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 09:02 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Xestia badicollis - Photo (c) Fyn Kynd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fyn Kynd
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Xestia badicollis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brendanboyd

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2018 08:00 ΜΜ EST
Melipotis florida - Photo (c) stevewalternature, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Melipotis florida, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelarrivee

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2019 09:57 ΜΜ EDT
Apamea devastator - Photo (c) David Beadle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Beadle
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Apamea devastator, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 10:35 ΠΜ EDT
Euxoa albipennis - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Euxoa albipennis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 02:42 ΜΜ EDT

Περιγραφή

échantillon 5258

Ετικέτες

Euxoa messoria - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Euxoa messoria, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krasik

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 06:20 ΠΜ MDT
Euxoa laetificans - Photo (c) Sara Simpkins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sara Simpkins
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Euxoa laetificans, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2022 12:20 ΠΜ EDT

Περιγραφή

échantillon 5048

Ετικέτες

Spaelotis clandestina - Photo (c) Laura Gaudette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Laura Gaudette
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Spaelotis clandestina, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2022 12:02 ΠΜ EDT

Περιγραφή

échantillon 5042

Ετικέτες

Euxoa velleripennis - Photo (c) Paul Judson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Paul Judson
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Euxoa velleripennis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 11:12 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Abagrotis anchocelioides - Photo (c) John Boback, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Boback
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Abagrotis anchocelioides, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 01:12 ΠΜ EDT

Περιγραφή

échantillon 4804

Ετικέτες

Coenophila opacifrons - Photo (c) David Beadle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Beadle
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Coenophila opacifrons, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mothmaniac

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022
Euxoa misturata - Photo (c) Leslie Goethals, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Leslie Goethals
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Euxoa misturata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mothmaniac

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022
Euxoa aequalis - Photo (c) mpgranch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mpgranch
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Euxoa aequalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mothmaniac

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 10:34 ΠΜ CST

Τόπος

Great Sandhills (Google, OSM)
Sympistis mackiei - Photo (c) Doug Macaulay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Doug Macaulay
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Sympistis mackiei, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mothmaniac

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 12:27 ΜΜ CST
Euxoa albipennis - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Euxoa albipennis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mothmaniac

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 10:36 ΠΜ CST

Τόπος

Great Sandhills (Google, OSM)
Euxoa tronellus - Photo (c) dickcannings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dickcannings
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Euxoa tronellus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brendanboyd

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2019 10:50 ΜΜ EST
Mimophobetron pyropsalis - Photo (c) Joe MDO, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe MDO
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Mimophobetron pyropsalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imbeaul

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2020 01:24 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Attracted to regular outdoor house lights. / Attiré par les lumières extérieures de maison.

Syngrapha octoscripta - Photo (c) Laura Gaudette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Laura Gaudette
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Syngrapha octoscripta, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 04:19 ΠΜ PDT

Περιγραφή

L. uniformis?

Apamea zeta - Photo (c) Jim Vargo at Moth Photographers Group, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Apamea zeta, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mothmaniac

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 12:29 ΜΜ CST
Euxoa tronellus - Photo (c) dickcannings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dickcannings
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Euxoa tronellus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mothmaniac

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 12:25 ΜΜ CST
Euxoa albipennis - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Euxoa albipennis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mothmaniac

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 10:33 ΠΜ CST

Τόπος

Great Sandhills (Google, OSM)
Euxoa laetificans - Photo (c) Sara Simpkins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sara Simpkins
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Euxoa laetificans, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 05:21 ΠΜ PDT
Papestra quadrata - Photo (c) Susan Wise-Eagle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Wise-Eagle
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Papestra quadrata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mothmaniac

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 12:27 ΜΜ CST
Sympistis insanina - Photo (c) Doug Macaulay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Doug Macaulay
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Sympistis insanina, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 05:03 ΠΜ PDT

Περιγραφή

I think S. acheron or S. glennyi are good options here?

Sympistis acheron - Photo (c) Chloe and Trevor Van Loon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Chloe and Trevor Van Loon
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Sympistis acheron, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 10:26 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Could it be Protorthodes incincta?

Hemipachnobia monochromatea - Photo (c) Laura Gaudette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Laura Gaudette
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Hemipachnobia monochromatea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mothmaniac

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 10:30 ΠΜ CST
Euxoa obeliscoides - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Euxoa obeliscoides, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jukkajantunen

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 05:13 ΠΜ MST

Τόπος

Teslin, YT, Canada (Google, OSM)
Autographa buraetica - Photo (c) 116916927065934112165, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by 116916927065934112165
Η ταυτότητα του χρήστη sethincarnate: Autographa buraetica, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1214