Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

p_sanchez-aguirre

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 08:47 ΜΜ -05
Boana - Photo (c) Ryan Lynch, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan Lynch
Η ταυτότητα του χρήστη sesernam: Γένος Boana, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catalina53557

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2024 10:11 ΠΜ -05

Περιγραφή

Insecto

Anasa haglundi - Photo (c) Oscar Enciso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Oscar Enciso
Η ταυτότητα του χρήστη sesernam: Anasa haglundi, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwkfoster

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 09:01 ΠΜ -05
Leptoglossus - Photo (c) stripey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by stripey
Η ταυτότητα του χρήστη sesernam: Γένος Leptoglossus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel1080

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2018
Acidomeria osunai - Photo (c) David Foster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Foster
Η ταυτότητα του χρήστη sesernam: Acidomeria osunai, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brayan69

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2019 02:44 ΜΜ -05

Περιγραφή

Insectos

Acidomeria osunai - Photo (c) David Foster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Foster
Η ταυτότητα του χρήστη sesernam: Acidomeria osunai, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwkfoster

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 09:07 ΠΜ -05
Acidomeria osunai - Photo (c) David Foster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Foster
Η ταυτότητα του χρήστη sesernam: Acidomeria osunai, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alejandro_nohava

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2024 10:08 ΠΜ -05
Acidomeria osunai - Photo (c) David Foster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Foster
Η ταυτότητα του χρήστη sesernam: Acidomeria osunai, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alejandro_nohava

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2024 04:19 ΜΜ -05
Acidomeria osunai - Photo (c) David Foster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Foster
Η ταυτότητα του χρήστη sesernam: Acidomeria osunai, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maritzal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 06:44 ΜΜ -04

Τόπος

Mérida, Venezuela (Google, OSM)

Περιγραφή

hdr

Vilga - Photo (c) Kozue Kawakami, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Kozue Kawakami
Η ταυτότητα του χρήστη sesernam: Γένος Vilga, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jurassicbro238

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2023 08:31 ΠΜ -05
Petalops bellator - Photo (c) David Torres, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Torres
Η ταυτότητα του χρήστη sesernam: Petalops bellator, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoamaya

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2024 10:27 ΠΜ -05
Leptoglossus macrophyllus - Photo (c) Felix Fleck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Fleck
Η ταυτότητα του χρήστη sesernam: Leptoglossus macrophyllus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilsonlombana

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2024 08:56 ΠΜ -05
Sphictyrtus - Photo (c) Ísis Meri Medri, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ísis Meri Medri
Η ταυτότητα του χρήστη sesernam: Γένος Sphictyrtus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilsonlombana

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2024 09:14 ΠΜ -05
Nematopus - Photo (c) Robby Deans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robby Deans
Η ταυτότητα του χρήστη sesernam: Γένος Nematopus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilsonlombana

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2024 09:14 ΠΜ -05
Nematopus - Photo (c) Robby Deans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robby Deans
Η ταυτότητα του χρήστη sesernam: Γένος Nematopus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilsonlombana

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 09:40 ΠΜ -05
Cimolus luteus - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη sesernam: Cimolus luteus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilsonlombana

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 10:33 ΠΜ -05
Piezogaster acuminatus - Photo (c) Kozue Kawakami, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Kozue Kawakami
Η ταυτότητα του χρήστη sesernam: Piezogaster acuminatus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alejandro_nohava

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2024 01:53 ΜΜ -05
Zoreva - Photo (c) djhiker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by djhiker
Η ταυτότητα του χρήστη sesernam: Γένος Zoreva, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mateohernandezschmidt

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2024 11:58 ΠΜ -05
Nematopus ruficrus - Photo (c) Carlos G Velazco-Macias, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carlos G Velazco-Macias
Η ταυτότητα του χρήστη sesernam: Nematopus ruficrus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valentina86548

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 04:30 ΜΜ -05
Coreinae - Photo (c) Roy Kittrell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roy Kittrell
Η ταυτότητα του χρήστη sesernam: Υποοικογένεια Coreinae, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινο Ιγκουάνα (Iguana iguana)

Παρατηρητής

guardabosquesdogman

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 11:08 ΠΜ -05
Πράσινο Ιγκουάνα - Photo (c) Rainer Hungershausen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sesernam: Πράσινο Ιγκουάνα (Iguana iguana)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saramaciascano

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2024 04:19 ΜΜ -05
Pitangus sulphuratus - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sesernam: Pitangus sulphuratus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saramaciascano

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2024 10:19 ΜΜ -05
Ασημόψαρο - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη sesernam: Ασημόψαρο (Τάξη Zygentoma)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

explore_antioquia

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 01:37 ΜΜ -05
Hypselonotus interruptus - Photo (c) Felix Fleck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Fleck
Η ταυτότητα του χρήστη sesernam: Hypselonotus interruptus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgc01zzzz

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2024 08:16 ΠΜ -05
Bitta alipes - Photo (c) Fabio Cianferoni, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fabio Cianferoni
Η ταυτότητα του χρήστη sesernam: Bitta alipes, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

llimi

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2019 11:36 ΠΜ -05
Macara alydda - Photo (c) Alejandro Lopez @junglediamonds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alejandro Lopez @junglediamonds
Η ταυτότητα του χρήστη sesernam: Macara alydda, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rocioluzhelena

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

Boyacá, CO (Google, OSM)

Περιγραφή

Pitó

Leptoglossus cinctus - Photo (c) flavio_bio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sesernam: Σύνθετο Leptoglossus cinctus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrier

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Colombia (Google, OSM)
Leptoglossus harpagon - Photo (c) Darwin Ortega, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Darwin Ortega
Η ταυτότητα του χρήστη sesernam: Σύνθετο Leptoglossus harpagon, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cypselurus

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Colombia (Google, OSM)
Leptoglossus harpagon - Photo (c) Darwin Ortega, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Darwin Ortega
Η ταυτότητα του χρήστη sesernam: Σύνθετο Leptoglossus harpagon, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alejandro_nohava

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 11:40 ΠΜ -05
Cyphomyia - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη sesernam: Γένος Cyphomyia, Ένα μέλος του Μύγες Στρατιώτες (Οικογένεια Stratiomyidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeissonandreszamudioespinosa

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 10:57 ΠΜ -05
Acroleucus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Kahio Tiberio Mazon
Η ταυτότητα του χρήστη sesernam: Γένος Acroleucus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 7279