Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλτοποταμίδα (Acrocephalus palustris)

Παρατηρητής

rjustr

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2023 02:53 ΠΜ MSK
Βαλτοποταμίδα - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη sergeydrozdov: Βαλτοποταμίδα (Acrocephalus palustris)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμοποταμίδα (Acrocephalus scirpaceus)

Παρατηρητής

rjustr

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 11:39 ΠΜ MSK
Καλαμοποταμίδα - Photo (c) naturpel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by naturpel
Η ταυτότητα του χρήστη sergeydrozdov: Καλαμοποταμίδα (Acrocephalus scirpaceus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 9, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariyaushakova

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2023 07:41 ΜΜ MSK
Dactylorhiza incarnata - Photo (c) Tatyana Zarubo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tatyana Zarubo
Η ταυτότητα του χρήστη sergeydrozdov: Dactylorhiza incarnata, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 7, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζολαίμης (Luscinia svecica)

Παρατηρητής

serycherny

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 04:42 ΜΜ MSK
Luscinia svecica cyanecula - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη sergeydrozdov: Luscinia svecica ssp. cyanecula, Ένα μέλος του Γαλαζολαίμης (Luscinia svecica)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 5, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χουχουριστής (Strix aluco)

Παρατηρητής

iburyl

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Nizhegorod, RU (Google, OSM)

Περιγραφή

На кольцевании

Χουχουριστής - Photo (c) naturpel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by naturpel
Η ταυτότητα του χρήστη sergeydrozdov: Χουχουριστής (Strix aluco)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 5, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος (Haematopus ostralegus)

Παρατηρητής

alexey_p

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 01:45 ΜΜ MSK
Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη sergeydrozdov: Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος (Haematopus ostralegus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 5, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπούφος (Bubo bubo)

Παρατηρητής

tomegatherion

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023
Μπούφος - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη sergeydrozdov: Μπούφος (Bubo bubo)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 5, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτίτης (Actitis hypoleucos)

Παρατηρητής

tomegatherion

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 12:06 ΜΜ MSK

Περιγραφή

на высоком берегу

Ακτίτης - Photo (c) Вячеслав Ложкин, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Вячеслав Ложкин
Η ταυτότητα του χρήστη sergeydrozdov: Ακτίτης (Actitis hypoleucos)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 4, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomegatherion

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 05:31 ΜΜ MSK
Thymus pannonicus - Photo (c) carnifex, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by carnifex
Η ταυτότητα του χρήστη sergeydrozdov: Thymus pannonicus, Ένα μέλος του Θύμος (Γένος Thymus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava)

Παρατηρητής

tomegatherion

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 05:44 ΜΜ MSK
Κιτρινοσουσουράδα - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη sergeydrozdov: Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκό Νανογλάρονο (Sternula albifrons)

Παρατηρητής

tomegatherion

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 06:58 ΜΜ MSK
Ευρωπαϊκό Νανογλάρονο - Photo (c) Leo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sergeydrozdov: Ευρωπαϊκό Νανογλάρονο (Sternula albifrons)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροβουτηχτάρι (Podiceps nigricollis)

Παρατηρητής

tomegatherion

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 07:13 ΜΜ MSK
Μαυροβουτηχτάρι - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη sergeydrozdov: Μαυροβουτηχτάρι (Podiceps nigricollis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροβουτηχτάρι (Podiceps nigricollis)

Παρατηρητής

tomegatherion

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 07:16 ΜΜ MSK
Μαυροβουτηχτάρι - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη sergeydrozdov: Μαυροβουτηχτάρι (Podiceps nigricollis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροβουτηχτάρι (Podiceps nigricollis)

Παρατηρητής

tomegatherion

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 07:16 ΜΜ MSK
Μαυροβουτηχτάρι - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη sergeydrozdov: Μαυροβουτηχτάρι (Podiceps nigricollis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανοκέφαλος Γλάρος (Chroicocephalus ridibundus)

Παρατηρητής

tomegatherion

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 07:16 ΜΜ MSK
Καστανοκέφαλος Γλάρος - Photo (c) Dmitry Dubikovskiy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dmitry Dubikovskiy
Η ταυτότητα του χρήστη sergeydrozdov: Καστανοκέφαλος Γλάρος (Chroicocephalus ridibundus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Σαρσέλα (Spatula querquedula)

Παρατηρητής

tomegatherion

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 07:17 ΜΜ MSK
Ευρωπαϊκή Σαρσέλα - Photo (c) Ксения Соварцева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ксения Соварцева
Η ταυτότητα του χρήστη sergeydrozdov: Ευρωπαϊκή Σαρσέλα (Spatula querquedula)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανοκέφαλος Γλάρος (Chroicocephalus ridibundus)

Παρατηρητής

tomegatherion

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 07:19 ΜΜ MSK
Καστανοκέφαλος Γλάρος - Photo (c) Dmitry Dubikovskiy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dmitry Dubikovskiy
Η ταυτότητα του χρήστη sergeydrozdov: Καστανοκέφαλος Γλάρος (Chroicocephalus ridibundus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomegatherion

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 07:22 ΜΜ MSK
Ευρασιατική Χουλιαρόπαπια - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mason Maron
Η ταυτότητα του χρήστη sergeydrozdov: Ευρασιατική Χουλιαρόπαπια (Spatula clypeata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλτότρυγγας (Tringa stagnatilis)

Παρατηρητής

tomegatherion

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 07:23 ΜΜ MSK
Βαλτότρυγγας - Photo (c) Dina Nesterkova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dina Nesterkova
Η ταυτότητα του χρήστη sergeydrozdov: Βαλτότρυγγας (Tringa stagnatilis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλτότρυγγας (Tringa stagnatilis)

Παρατηρητής

tomegatherion

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 07:23 ΜΜ MSK
Βαλτότρυγγας - Photo (c) Dina Nesterkova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dina Nesterkova
Η ταυτότητα του χρήστη sergeydrozdov: Βαλτότρυγγας (Tringa stagnatilis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροκέφαλη Πάπια (Aythya fuligula)

Παρατηρητής

tomegatherion

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 07:32 ΜΜ MSK
Μαυροκέφαλη Πάπια - Photo (c) Frans Vandewalle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sergeydrozdov: Μαυροκέφαλη Πάπια (Aythya fuligula)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Λιμόζα (Limosa limosa)

Παρατηρητής

tomegatherion

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023
Ευρωπαϊκή Λιμόζα - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη sergeydrozdov: Ευρωπαϊκή Λιμόζα (Limosa limosa)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Σαρσέλα (Spatula querquedula)

Παρατηρητής

tomegatherion

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 07:33 ΜΜ MSK
Ευρωπαϊκή Σαρσέλα - Photo (c) Ксения Соварцева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ксения Соварцева
Η ταυτότητα του χρήστη sergeydrozdov: Ευρωπαϊκή Σαρσέλα (Spatula querquedula)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανοκέφαλος Γλάρος (Chroicocephalus ridibundus)

Παρατηρητής

tomegatherion

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 07:34 ΜΜ MSK
Καστανοκέφαλος Γλάρος - Photo (c) Dmitry Dubikovskiy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dmitry Dubikovskiy
Η ταυτότητα του χρήστη sergeydrozdov: Καστανοκέφαλος Γλάρος (Chroicocephalus ridibundus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποταμογλάρονο (Sterna hirundo)

Παρατηρητής

tomegatherion

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 07:43 ΜΜ MSK
Ποταμογλάρονο - Photo (c) Kentish Plumber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sergeydrozdov: Ποταμογλάρονο (Sterna hirundo)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomegatherion

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 08:13 ΜΜ MSK
Iris sibirica - Photo (c) Stas & Lana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stas & Lana
Η ταυτότητα του χρήστη sergeydrozdov: Iris sibirica, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαμνοτριλιστής (Locustella naevia)

Παρατηρητής

tomegatherion

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 08:26 ΜΜ MSK
Θαμνοτριλιστής - Photo (c) Геннадий, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Геннадий
Η ταυτότητα του χρήστη sergeydrozdov: Θαμνοτριλιστής (Locustella naevia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Κίσσα (Garrulus glandarius)

Παρατηρητής

serycherny

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 12:39 ΜΜ MSK
Ευρωπαϊκή Κίσσα - Photo (c) Luc Viatour, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sergeydrozdov: Ευρωπαϊκή Κίσσα (Garrulus glandarius)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 2, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανογέρακο (Falco columbarius)

Παρατηρητής

serycherny

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Nizhegorod, RU (Google, OSM)
Νανογέρακο - Photo (c) Daniel Garza Tobón, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel Garza Tobón
Η ταυτότητα του χρήστη sergeydrozdov: Νανογέρακο (Falco columbarius)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 2, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινοστριτσίδα (Hippolais icterina)

Παρατηρητής

serycherny

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 01:53 ΜΜ MSK
Κιτρινοστριτσίδα - Photo (c) Michael Sveikutis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sergeydrozdov: Κιτρινοστριτσίδα (Hippolais icterina)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 2, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 14612