Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hendersonkiel

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2019 01:29 PM EDT
Micropogonias undulatus - Photo (c) NOAA Photo Library, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sercfisheries: Micropogonias undulatus, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

intyrely_eco

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2020 10:31 AM EDT
Chasmodes bosquianus - Photo (c) Kathy Richardson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sercfisheries: Chasmodes bosquianus, Ένα μέλος του Βλεννηίδες (Οικογένεια Blenniidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masloski

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2018 06:40 PM EDT
Lepomis macrochirus - Photo (c) jasonrl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sercfisheries: Lepomis macrochirus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masloski

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2018 07:02 PM EDT
Pomoxis nigromaculatus - Photo Eric Engbretson, U.S. Fish and Wildlife Service, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη sercfisheries: Pomoxis nigromaculatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masloski

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2018 06:38 PM EDT
Channa argus - Photo (c) Brian Gratwicke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sercfisheries: Channa argus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masloski

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2018 01:34 PM EDT
Leiostomus xanthurus - Photo (c) pleahy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sercfisheries: Leiostomus xanthurus, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masloski

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2018 06:28 PM EDT
Micropterus salmoides - Photo (c) Phil's 1stPix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sercfisheries: Micropterus salmoides, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masloski

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)
Anguilla rostrata - Photo (c) EricksonSmith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sercfisheries: Anguilla rostrata, Ένα μέλος του Εγχελυόμορφα (Τάξη Anguilliformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masloski

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2018 12:53 PM EST
Ictalurus punctatus - Photo (c) Cliff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sercfisheries: Ictalurus punctatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masloski

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2018 03:31 PM EST
Morone americana - Photo (c) Johnny Wilson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sercfisheries: Morone americana, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garrettpanthers

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)
Tautoga onitis - Photo (c) The Harbors Video Project, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sercfisheries: Tautoga onitis, Ένα μέλος του Λαβρίδες (Οικογένεια Labridae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sean349

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)
Anguilla rostrata - Photo (c) EricksonSmith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sercfisheries: Anguilla rostrata, Ένα μέλος του Εγχελυόμορφα (Τάξη Anguilliformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilio_c

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2020 11:40 AM EST
Salmo trutta - Photo (c) USFWS Fish and Aquatic Conservation, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sercfisheries: Salmo trutta, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilio_c

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2020 02:12 PM EST
Salvelinus fontinalis - Photo (c) Marrabbio2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (GFDL)
Η ταυτότητα του χρήστη sercfisheries: Salvelinus fontinalis, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ben_springer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2020 09:05 PM EST
Gobiesox strumosus - Photo (c) jeyre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sercfisheries: Gobiesox strumosus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kylajoy123

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2020 07:45 PM EST
Paralichthys dentatus - Photo (c) jugbayjs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sercfisheries: Paralichthys dentatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sean349

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)
Percina bimaculata - Photo (c) Daniel Spradlin, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sercfisheries: Percina bimaculata, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiedzwiecki

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 02:28 PM EDT
Pomoxis nigromaculatus - Photo Eric Engbretson, U.S. Fish and Wildlife Service, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη sercfisheries: Pomoxis nigromaculatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiedzwiecki

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2020 03:52 PM EDT
Lepomis auritus - Photo (c) Brian Gratwicke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sercfisheries: Lepomis auritus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiedzwiecki

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 04:54 PM EDT
Pomoxis nigromaculatus - Photo Eric Engbretson, U.S. Fish and Wildlife Service, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη sercfisheries: Pomoxis nigromaculatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertfeathers

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2016 12:48 PM EDT
Micropterus salmoides - Photo (c) Phil's 1stPix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sercfisheries: Micropterus salmoides, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiedzwiecki

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2020 03:16 PM EDT
Lepomis auritus - Photo (c) Brian Gratwicke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sercfisheries: Lepomis auritus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masloski

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2017 08:11 AM EDT
Pomoxis nigromaculatus - Photo Eric Engbretson, U.S. Fish and Wildlife Service, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη sercfisheries: Pomoxis nigromaculatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masloski

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2017 07:59 PM EDT
Ictalurus punctatus - Photo (c) Cliff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sercfisheries: Ictalurus punctatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Amerikaniki Pestrofa (Oncorhynchus mykiss)

Παρατηρητής

hleed1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)
Amerikaniki Pestrofa - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sercfisheries: Amerikaniki Pestrofa (Oncorhynchus mykiss)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hleed1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 02:00 PM EDT
Micropterus salmoides - Photo (c) Phil's 1stPix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sercfisheries: Micropterus salmoides, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayce-the-creature-creator

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Περιγραφή

An average sized bluegill I caught from a small pond.

Lepomis macrochirus - Photo (c) jasonrl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sercfisheries: Lepomis macrochirus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hleed1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2020 03:00 PM EDT
Morone saxatilis - Photo (c) alex_shure, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sercfisheries: Morone saxatilis, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilio_c

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2020 04:19 PM EST
Rhinichthys cataractae - Photo (c) NYS DEC, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sercfisheries: Rhinichthys cataractae, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kylajoy123

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2020 01:13 PM EST
Ictalurus furcatus - Photo Thomsonmg2000, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη sercfisheries: Ictalurus furcatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 41