Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamesike

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 11:30 ΠΜ PDT
Sarcodes sanguinea - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη sekihiker: Sarcodes sanguinea, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamsemily10

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 10:28 ΠΜ PDT
Cymopterus terebinthinus - Photo (c) 2010 Barry Breckling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sekihiker: Cymopterus terebinthinus, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamsemily10

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 09:42 ΠΜ PDT
Sarcodes sanguinea - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη sekihiker: Sarcodes sanguinea, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grnleaf

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 11:08 ΠΜ PDT
Caloscypha fulgens - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη sekihiker: Caloscypha fulgens, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hroodenrijs

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 03:27 ΜΜ PDT
Mentzelia - Photo (c) Leslie Flint, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leslie Flint
Η ταυτότητα του χρήστη sekihiker: Γένος Mentzelia, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

rel167

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2024 02:26 ΜΜ PDT
Πτηνά - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη sekihiker: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεράνιο Το Μαλακό (Geranium molle)

Παρατηρητής

yushinwei

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 03:47 ΜΜ PDT
Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη sekihiker: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yushinwei

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 06:09 ΜΜ PDT
Abies - Photo (c) emilio2020, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by emilio2020
Η ταυτότητα του χρήστη sekihiker: Γένος Abies, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alantorretto

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2010 09:51 ΠΜ PDT
Penstemon newberryi - Photo (c) Nina House, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nina House
Η ταυτότητα του χρήστη sekihiker: Penstemon newberryi, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alantorretto

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2010 01:48 ΜΜ PDT
Collinsia torreyi - Photo (c) Wayfinder_73, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sekihiker: Collinsia torreyi, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alantorretto

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2010 11:15 ΠΜ PDT
Sarcodes sanguinea - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη sekihiker: Sarcodes sanguinea, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyler-g-21

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 07:59 ΠΜ PDT
Veratrum californicum - Photo (c) Dee Warenycia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sekihiker: Veratrum californicum, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

br00ksie

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 02:11 ΜΜ PDT
Hosackia crassifolia - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη sekihiker: Hosackia crassifolia, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kieraheber

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 03:44 ΜΜ PDT
Mentzelia - Photo (c) Leslie Flint, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leslie Flint
Η ταυτότητα του χρήστη sekihiker: Γένος Mentzelia, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asiastofer

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 11:36 ΠΜ PDT
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Corcoran, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Corcoran
Η ταυτότητα του χρήστη sekihiker: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarah1693

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 11:42 ΠΜ PDT
Sarcodes sanguinea - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη sekihiker: Sarcodes sanguinea, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patpitpot

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 11:31 ΠΜ PDT
Asarum hartwegii - Photo (c) mary-nguyen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mary-nguyen
Η ταυτότητα του χρήστη sekihiker: Asarum hartwegii, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmcalpin

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 02:59 ΜΜ PDT
Madia elegans - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sekihiker: Madia elegans, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmcalpin

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 11:47 ΠΜ PDT
Pholistoma auritum - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sekihiker: Pholistoma auritum, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eelitra

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 11:43 ΠΜ PDT
Collinsia heterophylla - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sekihiker: Collinsia heterophylla, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eelitra

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 09:56 ΠΜ PDT
Madia elegans - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sekihiker: Madia elegans, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eelitra

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 09:50 ΠΜ PDT
Dichelostemma volubile - Photo (c) Brandon Brédo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brandon Brédo
Η ταυτότητα του χρήστη sekihiker: Dichelostemma volubile, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eelitra

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 09:49 ΠΜ PDT
Triteleia laxa - Photo (c) Philip Bouchard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sekihiker: Triteleia laxa, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eelitra

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2024 06:41 ΜΜ PDT
Pterospora andromedea - Photo (c) 101595408250610106310, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by 101595408250610106310
Η ταυτότητα του χρήστη sekihiker: Pterospora andromedea, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmaughn

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 12:25 ΜΜ PDT
Nemophila maculata - Photo (c) Jane Anderson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jane Anderson
Η ταυτότητα του χρήστη sekihiker: Nemophila maculata, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sweiser

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 11:09 ΠΜ PDT

Τόπος

Woodlake, CA, US (Google, OSM)
Calochortus superbus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Megan Ralph
Η ταυτότητα του χρήστη sekihiker: Calochortus superbus, Ένα μέλος του Λειριοειδή (Οικογένεια Liliaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sweiser

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 11:10 ΠΜ PDT

Τόπος

Woodlake, CA, US (Google, OSM)
Dichelostemma volubile - Photo (c) Brandon Brédo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brandon Brédo
Η ταυτότητα του χρήστη sekihiker: Dichelostemma volubile, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eelitra

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024
Calochortus amoenus - Photo (c) Steve Garvie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sekihiker: Calochortus amoenus, Ένα μέλος του Λειριοειδή (Οικογένεια Liliaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

holly_lane

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2024 03:27 ΜΜ PDT

Περιγραφή

The blossom is fuzzy and grows at ground level under the leaves of a low growing heart shaped leaf cluster.

Asarum hartwegii - Photo (c) mary-nguyen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mary-nguyen
Η ταυτότητα του χρήστη sekihiker: Asarum hartwegii, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sotexnaturalist

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024
Calochortus amoenus - Photo (c) Steve Garvie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sekihiker: Calochortus amoenus, Ένα μέλος του Λειριοειδή (Οικογένεια Liliaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 15635