Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chicalokaverde

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 06:10 PM CDT

Περιγραφή

Parasitada

Estigmene acrea - Photo (c) G. L. Dearman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Estigmene acrea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joopverbrugh

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2018 11:04 PM CEST
Denivia theocritus - Photo (c) eduardo_axel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Axel Recillas Bautista
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Denivia theocritus, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camamed

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2020 11:12 AM CDT
Denivia augustinula - Photo (c) Alberto González, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Denivia augustinula, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sabrewing

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2018 08:55 AM CDT
Denivia augustinula - Photo (c) Alberto González, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Denivia augustinula, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertogg

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2017 11:44 AM CDT
Denivia augustinula - Photo (c) Alberto González, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Denivia augustinula, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastian323

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 03:17 PM CDT
Anthanassa texana - Photo (c) Matthew High, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Anthanassa texana, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chicalokaverde

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 10:25 AM CDT
Halysidota schausi - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Halysidota schausi, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chicalokaverde

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Mexico (Google, OSM)
Siproeta stelenes biplagiata - Photo (c) Wayne Fidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Siproeta stelenes ssp. biplagiata, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chicalokaverde

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 12:13 PM CDT
Estigmene acrea - Photo (c) G. L. Dearman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Estigmene acrea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegocamarena95

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 12:35 AM CDT

Τόπος

Tala (Google, OSM)
Catasticta nimbice nimbice - Photo (c) José Belem Hernández Díaz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Catasticta nimbice ssp. nimbice, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegocamarena95

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 12:41 AM CDT

Τόπος

Tala (Google, OSM)

Περιγραφή

Crisalida de Catasticta nimbice nimbice.

Catasticta nimbice nimbice - Photo (c) José Belem Hernández Díaz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Catasticta nimbice ssp. nimbice, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianagsj17

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 08:53 AM MDT
Spilosoma - Photo (c) Cécile Bassaglia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Γένος Spilosoma, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pacof

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2017 10:58 AM CST

Περιγραφή

Selva Baja Caducifolia en Paco´s Reserva de Flora y Fauna Silvestre

Cyanophrys - Photo (c) Thiago Gonçalves Coronado Antunes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Γένος Cyanophrys, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chicalokaverde

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 09:43 AM CDT
Papilio garamas garamas - Photo (c) Ale Türkmen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Papilio garamas ssp. garamas, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chicalokaverde

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 10:08 AM CDT
Xylophanes falco - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Xylophanes falco, Ένα μέλος του Μακρογλωσσίνοι (Φυλή Macroglossini)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryanbacm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2021 04:46 PM UTC
Papilio multicaudata - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Papilio multicaudata, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ffjkball

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2021 03:23 PM CST

Τόπος

Loreto, BCS, MX (Google, OSM)
Hyles lineata - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Hyles lineata, Ένα μέλος του Μακρογλωσσίνοι (Φυλή Macroglossini)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mictlanaztek

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 03:44 PM CDT
Vanessa annabella - Photo (c) Rose Ludwig, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Vanessa annabella, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisstevens

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 12:44 PM CDT

Περιγραφή

La oruga está parasitada con unos huevos.

Larentiinae - Photo (c) Alexey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Υποοικογένεια Larentiinae, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aplomadobirdy

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2021 11:08 AM CDT
Ascalapha odorata - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Ascalapha odorata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ημίπτερα (Τάξη Hemiptera)

Παρατηρητής

branrivera

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 04:45 PM UTC
Ημίπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Ημίπτερα (Τάξη Hemiptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aplomadobirdy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 01:25 PM CDT
Ascalapha odorata - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Ascalapha odorata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rossycastaneda1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 01:27 AM CDT

Περιγραφή

Polilla del lado izquierdo

Simena luctifera - Photo (c) Alfonso Gutiérrez Aldana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Simena luctifera, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ana1085

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 07:59 AM CDT
Acronyctodes mexicanaria - Photo (c) licuribe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Acronyctodes mexicanaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardocruz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021
Lintneria - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Γένος Lintneria, Ένα μέλος του Σφιγγίδες (Οικογένεια Sphingidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samarawtf

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 10:10 PM UTC
Utetheisa ornatrix - Photo (c) Laura Gaudette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Utetheisa ornatrix, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eddyvillalon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 03:36 PM CST

Τόπος

La Paz, MX-BS, MX (Google, OSM)
Hyles lineata - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Hyles lineata, Ένα μέλος του Μακρογλωσσίνοι (Φυλή Macroglossini)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bodofzt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Puebla, MX (Google, OSM)
Dione moneta poeyii - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Dione moneta ssp. poeyii, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

old-bean-adams

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 11:15 AM EDT

Περιγραφή

Hotel El Bosque Monteverde, Puntarenas Province

Aphrissa statira statira - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Aphrissa statira ssp. statira, Ένα μέλος του Πιερίδες (Οικογένεια Pieridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francisco3_

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 09:47 AM HST
Gorgythion begga - Photo (c) Steven Daniel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Gorgythion begga, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 8864