Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2022 03:50 PM CST
Brephidium exilis exilis - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Brephidium exilis ssp. exilis, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dalilacallejasdguez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 02:27 PM CST
Arawacus sito - Photo (c) Cristian Olvera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cristian Olvera
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Arawacus sito, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coletoobservador

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 06:12 PM CDT

Περιγραφή

mariposa

Calycopis clarina - Photo (c) ColinDJones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ColinDJones
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Calycopis clarina, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mauriciohs

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 12:04 AM CDT
Brephidium exilis exilis - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Brephidium exilis ssp. exilis, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bodofzt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2022 01:00 PM CST
Thorybes dorantes dorantes - Photo (c) Gustavo Fernando Durán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Gustavo Fernando Durán
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Thorybes dorantes ssp. dorantes, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bodofzt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2022 12:58 PM CST
Chlosyne ehrenbergii - Photo (c) Jorge Vargas Ramírez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jorge Vargas Ramírez
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Chlosyne ehrenbergii, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

coletoobservador

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 06:42 AM CDT

Περιγραφή

orugas

Σύμφυτα - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coletoobservador

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 05:27 AM CDT

Περιγραφή

polilla

Massala obvertens - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Massala obvertens, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coletoobservador

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 05:37 AM CDT

Περιγραφή

polilla

Gonodonta pyrgo - Photo (c) Laura Gaudette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Laura Gaudette
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Gonodonta pyrgo, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coletoobservador

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 06:06 AM CDT

Περιγραφή

polilla

Lichnoptera decora - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Lichnoptera decora, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

restauracionambiental

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2022 11:51 AM CDT
Kricogonia lyside - Photo (c) Janet Guardiola, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Janet Guardiola
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Kricogonia lyside, Ένα μέλος του Πιερίδες (Οικογένεια Pieridae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabi164

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2022 09:05 AM CST
Anetia thirza thirza - Photo (c) Dania Fuentes Mendez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dania Fuentes Mendez
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Anetia thirza ssp. thirza, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabi164

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 12:48 PM CST
Dione moneta poeyii - Photo (c) Ignacio A. Rodríguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ignacio A. Rodríguez
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Dione moneta ssp. poeyii, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felicitas12

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 09:05 AM CDT
Syntechna tarasca - Photo (c) Mauricio Velazquez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mauricio Velazquez
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Syntechna tarasca, Ένα μέλος του Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mvz-juangonzalezromero

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 01:52 PM CST
Acronyctodes mexicanaria - Photo (c) licuribe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Acronyctodes mexicanaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tereso30

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2022 09:02 AM CST
Ascalapha odorata - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Ascalapha odorata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tereso30

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2022 10:18 AM CST
Ascalapha odorata - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Ascalapha odorata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

valeriajaimem

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 10:13 AM CST
Εσπερίδες - Photo (c) ljk1410, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luna_mejia

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 02:44 PM CDT

Περιγραφή

Dijo mi tía que alguien morirá

Ascalapha odorata - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Ascalapha odorata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miriam

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2017 01:02 PM CDT
Eudocima apta - Photo (c) Francisco Ramírez Palacios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Francisco Ramírez Palacios
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Eudocima apta, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabio_arce

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 06:38 AM CST
Idalus herois - Photo (c) Josh Vandermeulen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Josh Vandermeulen
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Idalus herois, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmbearce

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2018
Trosia obsolescens - Photo (c) John Christensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Christensen
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Trosia obsolescens, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

memse

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 08:45 AM MST
Eubaphe unicolor - Photo (c) Jason Penney, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jason Penney
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Eubaphe unicolor, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soy_karen_gutierrez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 11:41 PM CST
Leuciris fimbriaria - Photo (c) Eerika Schulz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Leuciris fimbriaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 10:15 AM CST

Τόπος

Casasano (Google, OSM)

Περιγραφή

Polilla

Utetheisa ornatrix - Photo (c) Laura Gaudette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Laura Gaudette
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Utetheisa ornatrix, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javaro

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 03:13 PM CST
Utetheisa ornatrix - Photo (c) Laura Gaudette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Laura Gaudette
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Utetheisa ornatrix, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bio_omar

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 07:04 PM CST
Utetheisa ornatrix - Photo (c) Laura Gaudette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Laura Gaudette
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Utetheisa ornatrix, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

volkandrus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2022 02:48 PM CST
Acronyctodes mexicanaria - Photo (c) licuribe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Acronyctodes mexicanaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

socogonzalez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 01:42 PM CST
Lerina incarnata - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Lerina incarnata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugoortiz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2022 03:13 PM CST
Phoebis philea philea - Photo (c) Eduardo Axel Recillas Bautista, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Axel Recillas Bautista
Η ταυτότητα του χρήστη sej_hdz: Phoebis philea ssp. philea, Ένα μέλος του Πιερίδες (Οικογένεια Pieridae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 10260