Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brooklynulrich

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 04:05 ΜΜ UTC

Περιγραφή

I am not sure what kind of specific grass this is. It has thin blades that are sparse compared to some other grasses. The nodes are quite noticeable. The stem is round. The spike has some red/brown colouring within the green. @PLSC213

Elymus smithii - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη seg267: Elymus smithii, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2020
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amywollbaum

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2020 03:37 ΜΜ UTC

Περιγραφή

PLSC213
Alternate, overlapping spikelets
Smooth stem

Elymus trachycaulus - Photo (c) cassi saari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by cassi saari
Η ταυτότητα του χρήστη seg267: Elymus trachycaulus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amywollbaum

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2020 03:03 ΜΜ UTC

Περιγραφή

PLSC213
Bright red berry
Opposite leaves
Prickly stems

Rosa arkansana - Photo (c) anna-adventuring, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη seg267: Rosa arkansana, Ένα μέλος του Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίρσιο Το Αρουραίο (Cirsium arvense)

Παρατηρητής

amywollbaum

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2020 03:06 ΜΜ UTC

Περιγραφή

PLSC213
Prickly spines on leaf edges

Κίρσιο Το Αρουραίο - Photo (c) laurabankey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by laurabankey
Η ταυτότητα του χρήστη seg267: Κίρσιο Το Αρουραίο (Cirsium arvense)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amywollbaum

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2020 03:07 ΜΜ UTC

Περιγραφή

PLSC213
Flattened brown spikelets
Some drooping branches

Bromus inermis - Photo (c) Don Sutherland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Don Sutherland
Η ταυτότητα του χρήστη seg267: Bromus inermis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sturby

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2020 03:26 ΜΜ UTC

Περιγραφή

PLSC213

Trifolium hybridum - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη seg267: Trifolium hybridum, Ένα μέλος του Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίρσιο Το Αρουραίο (Cirsium arvense)

Παρατηρητής

sturby

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2020 03:23 ΜΜ UTC

Περιγραφή

PLSC213

Κίρσιο Το Αρουραίο - Photo (c) laurabankey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by laurabankey
Η ταυτότητα του χρήστη seg267: Κίρσιο Το Αρουραίο (Cirsium arvense)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sturby

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2020 03:26 ΜΜ UTC

Περιγραφή

PLSC213

Bromus inermis - Photo (c) Don Sutherland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Don Sutherland
Η ταυτότητα του χρήστη seg267: Bromus inermis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sturby

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2020 03:27 ΜΜ UTC

Περιγραφή

PLSC213

Hordeum jubatum jubatum - Photo (c) Susan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan
Η ταυτότητα του χρήστη seg267: Hordeum jubatum ssp. jubatum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sturby

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2020 03:24 ΜΜ UTC

Περιγραφή

PLSC213

Tanacetum vulgare - Photo (c) Paul Reeves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Paul Reeves
Η ταυτότητα του χρήστη seg267: Tanacetum vulgare, Ένα μέλος του Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmaskotheim

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2020 04:10 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Dark red steam on plant with green and yellow leave near the bottom.

Sonchus arvensis - Photo (c) erielee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη seg267: Sonchus arvensis, Ένα μέλος του Ζωχός (Γένος Sonchus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίρσιο Το Αρουραίο (Cirsium arvense)

Παρατηρητής

mms673

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2020 05:05 ΜΜ UTC

Περιγραφή

PLSC213 - The Stem is smooth and has no trichomes. Leaves are alternate on the stem. The flowering head is very distinctive and this plant is very common in North America.

Κίρσιο Το Αρουραίο - Photo (c) laurabankey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by laurabankey
Η ταυτότητα του χρήστη seg267: Κίρσιο Το Αρουραίο (Cirsium arvense)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mms673

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2020 05:43 ΜΜ UTC

Περιγραφή

PLSC213 - Leafy and oblong. Yellowish flower.

Solidago rigida - Photo (c) eknuth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by eknuth
Η ταυτότητα του χρήστη seg267: Solidago rigida, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mms673

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2020 05:33 ΜΜ UTC

Περιγραφή

PLSC213 - Has clusters of burs which contain pods of small bean-like seeds.

Glycyrrhiza lepidota - Photo (c) Belinda Lo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Belinda Lo
Η ταυτότητα του χρήστη seg267: Glycyrrhiza lepidota, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vfr106

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2020 02:12 ΜΜ UTC

Περιγραφή

PLSC213
Long narrow leaves

Bromus inermis - Photo (c) Don Sutherland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Don Sutherland
Η ταυτότητα του χρήστη seg267: Bromus inermis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vfr106

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2020 02:16 ΜΜ UTC

Περιγραφή

PLSC213
Alternating leaf arrangement, simple pinnate leaves, woody stem

Ετικέτες

Elaeagnus commutata - Photo (c) Quinten Wiegersma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Quinten Wiegersma
Η ταυτότητα του χρήστη seg267: Elaeagnus commutata, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vfr106

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2020 02:30 ΜΜ UTC

Περιγραφή

PLSC213
Woody stem, faded green colour

Artemisia absinthium - Photo (c) Татьяна Губина, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Татьяна Губина
Η ταυτότητα του χρήστη seg267: Artemisia absinthium, Ένα μέλος του Αρτεμισία (Γένος Artemisia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vfr106

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2020 03:04 ΜΜ UTC

Περιγραφή

PLSC213

Alternating leaf arrangement, simple pinnate leaves

Solidago canadensis - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη seg267: Solidago canadensis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λάπαθο (Γένος Rumex)

Παρατηρητής

tcp248

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2020 09:19 ΠΜ UTC

Περιγραφή

PLSC213

Λάπαθο - Photo (c) Les, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη seg267: Λάπαθο (Γένος Rumex)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίρσιο Το Αρουραίο (Cirsium arvense)

Παρατηρητής

tcp248

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2020 03:51 ΜΜ UTC

Περιγραφή

PLSC213

Κίρσιο Το Αρουραίο - Photo (c) laurabankey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by laurabankey
Η ταυτότητα του χρήστη seg267: Κίρσιο Το Αρουραίο (Cirsium arvense)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcp248

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2020 09:53 ΠΜ UTC

Περιγραφή

PLSC213

Bromus inermis - Photo (c) Don Sutherland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Don Sutherland
Η ταυτότητα του χρήστη seg267: Bromus inermis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαλάχη (Γένος Malva)

Παρατηρητής

talissamunce

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2020 01:22 ΜΜ MDT

Περιγραφή

PLSC 213
Plant ID 4
(Mark this one)

Μαλάχη - Photo (c) L, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by L
Η ταυτότητα του χρήστη seg267: Μαλάχη (Γένος Malva)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talissamunce

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2020 01:09 ΜΜ MDT

Περιγραφή

PLSC 213
Plant ID 3
(Mark this one)

Atriplex - Photo (c) Steve Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Jones
Η ταυτότητα του χρήστη seg267: Γένος Atriplex, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίρσιο Το Αρουραίο (Cirsium arvense)

Παρατηρητής

talissamunce

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2020 01:27 ΜΜ MDT

Περιγραφή

PLSC 213
Plant ID 6
(Mark this one)

Κίρσιο Το Αρουραίο - Photo (c) laurabankey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by laurabankey
Η ταυτότητα του χρήστη seg267: Κίρσιο Το Αρουραίο (Cirsium arvense)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talissamunce

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2020 01:24 ΜΜ MDT

Περιγραφή

PLSC 213
Plant ID 5
(Mark this one)

Bromus inermis - Photo (c) Don Sutherland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Don Sutherland
Η ταυτότητα του χρήστη seg267: Bromus inermis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lev13

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Saskatchewan, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

PLSC 213. Infloresence key in identifying this plant.

Phleum pratense - Photo (c) dprasad, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη seg267: Phleum pratense, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozer7

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2020 09:25 ΜΜ UTC
Bromus inermis - Photo (c) Don Sutherland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Don Sutherland
Η ταυτότητα του χρήστη seg267: Bromus inermis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozer7

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2020 09:26 ΜΜ UTC

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Carduinae - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Valter Jacinto
Η ταυτότητα του χρήστη seg267: Υποφυλή Carduinae, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taegankuntz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2020 01:34 ΜΜ CDT

Περιγραφή

PLSC213

Astragalus canadensis - Photo (c) Nathan Grosse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nathan Grosse
Η ταυτότητα του χρήστη seg267: Astragalus canadensis, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oliviayurach

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2020 02:51 ΜΜ UTC
Rosa woodsii - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Don Loarie
Η ταυτότητα του χρήστη seg267: Rosa woodsii, Ένα μέλος του Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 117