Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swsankt

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 09:43 ΠΜ CEST

Τόπος

Swisttal (Google, OSM)
Gerris lacustris - Photo (c) Barış Çerçi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Barış Çerçi
Η ταυτότητα του χρήστη sebpuzon: Gerris lacustris, Ένα μέλος του Νεροβάτης (Γένος Gerris)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seb_wen

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 06:13 ΜΜ CEST
Gerris lacustris - Photo (c) Barış Çerçi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Barış Çerçi
Η ταυτότητα του χρήστη sebpuzon: Gerris lacustris, Ένα μέλος του Νεροβάτης (Γένος Gerris)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janmar

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 11:16 ΠΜ CEST
Gerris lacustris - Photo (c) Barış Çerçi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Barış Çerçi
Η ταυτότητα του χρήστη sebpuzon: Gerris lacustris, Ένα μέλος του Νεροβάτης (Γένος Gerris)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janmar

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 11:01 ΠΜ CEST

Τόπος

Magny, France (Google, OSM)
Gerris lacustris - Photo (c) Barış Çerçi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Barış Çerçi
Η ταυτότητα του χρήστη sebpuzon: Gerris lacustris, Ένα μέλος του Νεροβάτης (Γένος Gerris)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marilena_wilding

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2024 08:24 ΠΜ CEST
Gerris argentatus - Photo (c) Zhaoqi Leng, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zhaoqi Leng
Η ταυτότητα του χρήστη sebpuzon: Gerris argentatus, Ένα μέλος του Νεροβάτης (Γένος Gerris)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leot23563

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2024 09:31 ΠΜ CEST
Gerris argentatus - Photo (c) Zhaoqi Leng, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zhaoqi Leng
Η ταυτότητα του χρήστη sebpuzon: Gerris argentatus, Ένα μέλος του Νεροβάτης (Γένος Gerris)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muck8

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 06:24 ΜΜ CEST
Aquarius paludum - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sebpuzon: Aquarius paludum, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfaffenhuemer

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 06:17 ΜΜ CEST

Τόπος

4592, Österreich (Google, OSM)
Chaoborus - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sebpuzon: Γένος Chaoborus, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna_urbankova

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 02:27 ΜΜ CEST
Νεροβάτης - Photo (c) Peter Swart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Swart
Η ταυτότητα του χρήστη sebpuzon: Νεροβάτης (Γένος Gerris)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlos_keen

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 08:54 ΠΜ CEST
Aquarius paludum - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sebpuzon: Aquarius paludum, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlos_keen

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 08:54 ΠΜ CEST
Aquarius paludum - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sebpuzon: Aquarius paludum, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlos_keen

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 08:54 ΠΜ CEST
Aquarius paludum - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sebpuzon: Aquarius paludum, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcbulte

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2018

Τόπος

Bayern, DE (Google, OSM)
Sigara - Photo (c) Elisa Monterastelli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Elisa Monterastelli
Η ταυτότητα του χρήστη sebpuzon: Γένος Sigara, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcbulte

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2018

Τόπος

Bayern, DE (Google, OSM)
Sigara hellensii - Photo (c) Sebastian Puzoń, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sebastian Puzoń
Η ταυτότητα του χρήστη sebpuzon: Sigara hellensii, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefanie204

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2024 09:46 ΠΜ CET
Corixa - Photo (c) Wolfram Sondermann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sebpuzon: Γένος Corixa, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabrielmayrhofer

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2024 12:12 ΜΜ CET
Notonecta obliqua - Photo (c) Francesca Graziani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Francesca Graziani
Η ταυτότητα του χρήστη sebpuzon: Notonecta obliqua, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iwo2022

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2020 01:22 ΜΜ CET
Sigara - Photo (c) Elisa Monterastelli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Elisa Monterastelli
Η ταυτότητα του χρήστη sebpuzon: Γένος Sigara, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drukru

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2024 02:09 ΜΜ CET
Corixa - Photo (c) Wolfram Sondermann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sebpuzon: Γένος Corixa, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iwo2022

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2020 01:48 ΜΜ CET
Notonecta maculata - Photo (c) Gianfrs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Gianfrs
Η ταυτότητα του χρήστη sebpuzon: Notonecta maculata, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iwo2022

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2020 02:31 ΜΜ CET
Corixa - Photo (c) Wolfram Sondermann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sebpuzon: Γένος Corixa, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pstimmler

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 02:31 ΜΜ CEST
Sialis - Photo (c) Walwyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sebpuzon: Γένος Sialis, Ένα μέλος του Μεγαλόπτερα (Τάξη Megaloptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iwo2022

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2018 06:30 ΜΜ CEST
Agabus - Photo (c) Wolfram Sondermann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sebpuzon: Γένος Agabus, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iwo2022

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2020 01:40 ΜΜ CET
Agabus bipustulatus - Photo (c) Wildlife in a Dorset garden., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sebpuzon: Agabus bipustulatus, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josef-schmid

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2018 03:29 ΠΜ CEST
Sigara - Photo (c) Elisa Monterastelli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Elisa Monterastelli
Η ταυτότητα του χρήστη sebpuzon: Γένος Sigara, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 03:44 ΠΜ CEST

Περιγραφή

on lighttrap

Paracorixa concinna - Photo (c) Konstantin Grebennikov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Konstantin Grebennikov
Η ταυτότητα του χρήστη sebpuzon: Paracorixa concinna, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mogug

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2023
Nemoura dubitans - Photo (c) Thomas Guggemoos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Guggemoos
Η ταυτότητα του χρήστη sebpuzon: Nemoura dubitans, Ένα μέλος του Πλεκόπτερα (Τάξη Plecoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mogug

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2023 05:40 ΜΜ CEST
Nemoura dubitans - Photo (c) Thomas Guggemoos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Guggemoos
Η ταυτότητα του χρήστη sebpuzon: Nemoura dubitans, Ένα μέλος του Πλεκόπτερα (Τάξη Plecoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mogug

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2024 06:03 ΜΜ CEST
Gerris argentatus - Photo (c) Zhaoqi Leng, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zhaoqi Leng
Η ταυτότητα του χρήστη sebpuzon: Gerris argentatus, Ένα μέλος του Νεροβάτης (Γένος Gerris)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mogug

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2024 07:01 ΜΜ CEST
Gerris lacustris - Photo (c) Barış Çerçi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Barış Çerçi
Η ταυτότητα του χρήστη sebpuzon: Gerris lacustris, Ένα μέλος του Νεροβάτης (Γένος Gerris)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mogug

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024 03:13 ΜΜ CET
Ilybius fuliginosus - Photo (c) Paul Bowyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Bowyer
Η ταυτότητα του χρήστη sebpuzon: Ilybius fuliginosus, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 751