Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αφρικανική Μονάρχης (Danaus chrysippus)

Παρατηρητής

claremateke

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2005 09:45 ΠΜ CAT

Τόπος

Kazungula, Zambia (Google, OSM)
Αφρικανική Μονάρχης - Photo (c) Pavel Vojtek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pavel Vojtek
Η ταυτότητα του χρήστη sebeyes: Αφρικανική Μονάρχης (Danaus chrysippus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαντάνα Η Ορθόκλαδη (Lantana camara)

Παρατηρητής

charcoscompanhia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 05:00 ΜΜ -01
Λαντάνα Η Ορθόκλαδη - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Haneesh K M
Η ταυτότητα του χρήστη sebeyes: Λαντάνα Η Ορθόκλαδη (Lantana camara)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dracoabe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 04:45 ΜΜ +00
Neoscona crucifera - Photo (c) Michael Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sebeyes: Neoscona crucifera, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

konsti1995

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 04:14 ΜΜ CEST
Αλογάκι Της Παναγίας - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sebeyes: Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sastinson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2022 12:41 ΜΜ +00
Neoscona crucifera - Photo (c) Michael Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sebeyes: Neoscona crucifera, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j_orfao

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 07:33 ΜΜ +00
Neoscona crucifera - Photo (c) Michael Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sebeyes: Neoscona crucifera, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ash_outside

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 11:48 ΠΜ +00
Vaccinium cylindraceum - Photo (c) Hugo Afonso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hugo Afonso
Η ταυτότητα του χρήστη sebeyes: Vaccinium cylindraceum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ash_outside

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 11:55 ΠΜ +00
Calluna vulgaris - Photo (c) Karsten, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Karsten
Η ταυτότητα του χρήστη sebeyes: Calluna vulgaris, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ash_outside

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 11:44 ΠΜ +00
Polytrichum commune - Photo (c) Paul Marcum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Marcum
Η ταυτότητα του χρήστη sebeyes: Polytrichum commune, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Κατσαρίδα (Periplaneta americana)

Παρατηρητής

northwestparkerbio

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 08:50 ΠΜ CDT

Τόπος

Opelousas, LA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

ClarissaA

Periplaneta - Photo (c) Sean McCann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sebeyes: Γένος Periplaneta, Ένα μέλος του Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulo_tarphius

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 07:15 ΜΜ +00
Turdus merula azorensis - Photo (c) Laura H, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Laura H
Η ταυτότητα του χρήστη sebeyes: Turdus merula ssp. azorensis, Ένα μέλος του Κότσυφας (Turdus merula)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hecklemore

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2023 02:35 ΜΜ CEST
Buxus sempervirens - Photo (c) Ori Fragman-Sapir, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ori Fragman-Sapir
Η ταυτότητα του χρήστη sebeyes: Buxus sempervirens, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τίπουλα (Γένος Tipula)

Παρατηρητής

veronik_abu

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2023 12:28 ΜΜ +06
Τίπουλα - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sebeyes: Τίπουλα (Γένος Tipula)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexaroldos

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2023 08:39 ΠΜ EDT
Cetoniinae - Photo (c) suncana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by suncana
Η ταυτότητα του χρήστη sebeyes: Υποοικογένεια Cetoniinae, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινέλλη Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)

Παρατηρητής

austin6a

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)
Κοκκινέλλη Η Επτάστικτη - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sebeyes: Κοκκινέλλη Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκαθάρι Στρατιώτης (Pyrrhocoris apterus)

Παρατηρητής

photon_polyphemus

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2023 12:55 ΜΜ EDT
Σκαθάρι Στρατιώτης - Photo (c) Boris Loboda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sebeyes: Σκαθάρι Στρατιώτης (Pyrrhocoris apterus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2023
Υποστηρικτικό
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

joao532

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2023 02:41 ΜΜ -03
Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη sebeyes: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lina_djihane

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2022 09:41 ΠΜ CET

Τόπος

Béjaïa (Google, OSM)
Κοκκινέλλη Η Επτάστικτη - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sebeyes: Κοκκινέλλη Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

poorna_sona

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 06:18 ΜΜ IST
Erebidae - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roger C. Kendrick
Η ταυτότητα του χρήστη sebeyes: Οικογένεια Erebidae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thehousebunting

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2021 06:59 ΜΜ +04
Erica reunionensis - Photo (c) José Ignacio Márquez Corro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Ignacio Márquez Corro
Η ταυτότητα του χρήστη sebeyes: Erica reunionensis, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dracoabe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2023 12:14 ΜΜ -01
Ornithomya chloropus - Photo (c) Tracy Walther, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tracy Walther
Η ταυτότητα του χρήστη sebeyes: Ornithomya chloropus, Ένα μέλος του Ιπποβοσκίδες (Οικογένεια Hippoboscidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosmali

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 12:51 ΜΜ -01
Myrsine africana - Photo (c) Lijin Huang (紫楝), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lijin Huang (紫楝)
Η ταυτότητα του χρήστη sebeyes: Myrsine africana, Ένα μέλος του Μυρσινοειδή (Υποοικογένεια Myrsinoideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dracoabe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2023 10:00 ΠΜ -01
Dilta saxicola - Photo (c) Abrão Leite, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Abrão Leite
Η ταυτότητα του χρήστη sebeyes: Dilta saxicola, Ένα μέλος του Αρχαιόγναθα (Τάξη Archaeognatha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dracoabe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2023 12:14 ΜΜ -01
Ιπποβοσκίδες - Photo (c) Анатолий Озерной /Anatoly Ozernoy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Анатолий Озерной /Anatoly Ozernoy
Η ταυτότητα του χρήστη sebeyes: Ιπποβοσκίδες (Οικογένεια Hippoboscidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dracoabe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 04:43 ΜΜ -01
Ιχνευμονίδες - Photo (c) 
Pekka Malinen, Luomus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sebeyes: Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zsofia_varga_szilay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2023 11:05 ΜΜ -01
Cheiracanthiidae - Photo (c) kunag-ping_yu, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by kunag-ping_yu
Η ταυτότητα του χρήστη sebeyes: Οικογένεια Cheiracanthiidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινοστομόλουτσος (Sphyraena viridensis)

Παρατηρητής

morten66

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2015 05:04 ΜΜ +00
Κιτρινοστομόλουτσος - Photo (c) Luis P. B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis P. B.
Η ταυτότητα του χρήστη sebeyes: Κιτρινοστομόλουτσος (Sphyraena viridensis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roberto546

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 11:20 ΠΜ -01
Grapsus adscensionis - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη sebeyes: Grapsus adscensionis, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brunomm

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2023 08:45 ΜΜ -01
Αράχνες - Photo (c) Craig Biegler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Craig Biegler
Η ταυτότητα του χρήστη sebeyes: Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)

Παρατηρητής

zsofia_varga_szilay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 04:28 ΜΜ -01
Απόκριτα - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by skitterbug
Η ταυτότητα του χρήστη sebeyes: Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 73