Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomneily

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2021 02:14 PM AST

Τόπος

Greenfield, NS, CA (Google, OSM)
Zygodon rupestris - Photo (c) georgeg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη seanhaughian: Zygodon rupestris, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικάνικο Μινκ Neogale vison

Παρατηρητής

lstroble

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2017 03:41 PM EDT
Αμερικάνικο Μινκ - Photo (c) pfaucher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη seanhaughian: Αμερικάνικο Μινκ (Neogale vison)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Αμερικάνικο Μινκ Neogale vison

Παρατηρητής

digibirdtrek

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2017 07:51 AM PDT

Περιγραφή

American Mink

Αμερικάνικο Μινκ - Photo (c) pfaucher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη seanhaughian: Αμερικάνικο Μινκ (Neogale vison)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomneily

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 11:09 AM ADT

Τόπος

Greenwood, NS, CA (Google, OSM)
Hygroamblystegium varium varium - Photo (c) Matt Keevil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη seanhaughian: Hygroamblystegium varium ssp. varium, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katrina_cruickshanks

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 09:35 AM UTC

Περιγραφή

Old maple

Platismatia glauca - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη seanhaughian: Platismatia glauca, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

katrina_cruickshanks

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 09:26 AM ADT
Physcia adscendens - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη seanhaughian: Physcia adscendens, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

katrina_cruickshanks

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 12:50 PM ADT
Pseudocyphellaria holarctica - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη seanhaughian: Pseudocyphellaria holarctica, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katrina_cruickshanks

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 03:11 PM UTC

Περιγραφή

Maple

Pannaria conoplea - Photo (c) Tomás Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη seanhaughian: Pannaria conoplea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katrina_cruickshanks

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 10:04 AM UTC

Τόπος

Hants, CA-NS, CA (Google, OSM)
Leptogium corticola - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη seanhaughian: Leptogium corticola, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katrina_cruickshanks

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 03:24 PM UTC

Τόπος

Halifax, CA-NS, CA (Google, OSM)
Anaptychia palmulata - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη seanhaughian: Anaptychia palmulata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katrina_cruickshanks

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 03:28 PM UTC

Τόπος

Halifax, CA-NS, CA (Google, OSM)
Parmotrema crinitum - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη seanhaughian: Parmotrema crinitum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katrina_cruickshanks

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 03:31 PM UTC

Τόπος

Halifax, CA-NS, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Rm

Pyxine sorediata - Photo (c) Jon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη seanhaughian: Pyxine sorediata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katrina_cruickshanks

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 03:33 PM UTC

Τόπος

Halifax, CA-NS, CA (Google, OSM)
Heterodermia neglecta - Photo (c) Colin Chapman-Lam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη seanhaughian: Heterodermia neglecta, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkkennedy

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 09:01 AM ADT
Picea glauca - Photo (c) drbowser, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη seanhaughian: Picea glauca, Ένα μέλος του Πικέα (Γένος Picea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkkennedy

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 08:40 AM ADT
Betula populifolia - Photo (c) Charlotte Bill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη seanhaughian: Betula populifolia, Ένα μέλος του Σημύδα (Γένος Betula)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkkennedy

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 08:35 AM ADT
Alnus alnobetula - Photo (c) Logan McLeod, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη seanhaughian: Alnus alnobetula, Ένα μέλος του Άλνος (Γένος Alnus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkkennedy

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 09:11 AM ADT
Fragaria virginiana - Photo (c) tapaculo99, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη seanhaughian: Fragaria virginiana, Ένα μέλος του Φραγκάρια (Γένος Fragaria)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkkennedy

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 08:40 AM ADT
Rosa multiflora - Photo (c) sheoftheplants, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη seanhaughian: Rosa multiflora, Ένα μέλος του Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

katrina_cruickshanks

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 10:13 AM ADT

Περιγραφή

Fallen conifer

Flavoparmelia - Photo (c) Paul Morris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη seanhaughian: Γένος Flavoparmelia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

katrina_cruickshanks

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 10:24 AM UTC

Περιγραφή

Young maple

Lecanora - Photo (c) Andrea Kreuzhage, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη seanhaughian: Γένος Lecanora, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katrina_cruickshanks

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 02:03 PM UTC

Περιγραφή

Young elm

Tuckermanopsis - Photo (c) wanderflechten, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη seanhaughian: Γένος Tuckermanopsis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katrina_cruickshanks

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 02:25 PM UTC
Heterodermia neglecta - Photo (c) Colin Chapman-Lam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη seanhaughian: Heterodermia neglecta, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benarmstrong

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2019 10:24 AM ADT

Περιγραφή

The darker green with serrated leaf edges, not the lighter green smooth-edged black huckleberry that surrounds it.

Aronia prunifolia - Photo (c) Tomás Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη seanhaughian: Aronia prunifolia, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katrina_cruickshanks

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 03:46 PM ADT

Περιγραφή

Growing with anaptychia

Normandina pulchella - Photo (c) Tab Tannery, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη seanhaughian: Normandina pulchella, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katrina_cruickshanks

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 02:25 PM UTC
Heterodermia - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη seanhaughian: Γένος Heterodermia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katrina_cruickshanks

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 02:21 PM ADT

Περιγραφή

Old elm

Anaptychia palmulata - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη seanhaughian: Anaptychia palmulata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katrina_cruickshanks

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 01:33 PM ADT

Περιγραφή

Maple

Nephroma - Photo (c) David Lyttle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη seanhaughian: Γένος Nephroma, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katrina_cruickshanks

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 12:45 PM ADT

Περιγραφή

Maple

Coccocarpia palmicola - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη seanhaughian: Coccocarpia palmicola, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wyldewastelander

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2019
Cyperoideae - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη seanhaughian: Τμήμα Cyperoideae, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021.
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katrina_cruickshanks

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 12:39 PM UTC

Περιγραφή

Fallen conifer tree

Usnea - Photo (c) John D Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη seanhaughian: Γένος Usnea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2021.
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 5505