Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βομβίνος (Bombus terrestris)

Παρατηρητής

hauke_koch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2019 12:42 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Queen

Βομβίνος - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη seanbirk: Βομβίνος (Bombus terrestris)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magnus40

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2019 04:53 ΜΜ CEST
Bombus hypnorum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Morten DD Hansen
Η ταυτότητα του χρήστη seanbirk: Bombus hypnorum, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaellofroth

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2019 12:32 ΜΜ SAST
Bombus pascuorum - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη seanbirk: Bombus pascuorum, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Υπογένος Bombus)

Παρατηρητής

michaellofroth

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2019 12:39 ΜΜ SAST
Βόμβος - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Valter Jacinto
Η ταυτότητα του χρήστη seanbirk: Βόμβος (Υπογένος Bombus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smithb

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2019 03:12 ΜΜ CEST
Epeolus - Photo (c) Arnstein Staverløkk/Norsk institutt for naturforskning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη seanbirk: Γένος Epeolus, Ένα μέλος του Απίδες (Οικογένεια Apidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Υπογένος Bombus)

Παρατηρητής

zygy

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2019 04:03 ΠΜ EDT
Βόμβος - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Valter Jacinto
Η ταυτότητα του χρήστη seanbirk: Βόμβος (Υπογένος Bombus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zygy

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2019 04:49 ΠΜ EDT
Hylaeus - Photo (c) quoll2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη seanbirk: Γένος Hylaeus, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tofert

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2019 11:42 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Two bumble bees. What are they doing?

Bombus lapidarius - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη seanbirk: Bombus lapidarius, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bee-together

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2019 02:47 ΜΜ SAST
Andrena - Photo (c) Max McCarthy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Max McCarthy
Η ταυτότητα του χρήστη seanbirk: Γένος Andrena, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Υπογένος Bombus)

Παρατηρητής

christinaleodigl

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2019 07:10 ΠΜ CEST

Τόπος

Lund, SE-SN, SE (Google, OSM)
Βόμβος - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Valter Jacinto
Η ταυτότητα του χρήστη seanbirk: Βόμβος (Υπογένος Bombus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Υπογένος Bombus)

Παρατηρητής

bee-together

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2019 11:09 ΠΜ SAST
Βόμβος - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Valter Jacinto
Η ταυτότητα του χρήστη seanbirk: Βόμβος (Υπογένος Bombus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Υπογένος Bombus)

Παρατηρητής

cinnamonflower

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2019 04:06 ΜΜ SAST
Βόμβος - Photo (c) sankax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη seanbirk: Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dortestokholm

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2019 08:57 ΜΜ SAST
Bombus hypnorum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Morten DD Hansen
Η ταυτότητα του χρήστη seanbirk: Bombus hypnorum, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)

Παρατηρητής

prebentorpdahl

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2019 03:08 ΜΜ CEST
Bombus pascuorum - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη seanbirk: Bombus pascuorum, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

filt1709

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2019 08:39 ΠΜ SAST
Bombus lapidarius - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη seanbirk: Bombus lapidarius, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Υπογένος Bombus)

Παρατηρητής

svendhansen

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2019 07:37 ΜΜ CEST

Τόπος

8260 Viby, Denmark (Google, OSM)
Βόμβος - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Valter Jacinto
Η ταυτότητα του χρήστη seanbirk: Βόμβος (Υπογένος Bombus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cuhp

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2019 08:33 ΜΜ SAST
Bombus lapidarius - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη seanbirk: Bombus lapidarius, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mortenddhansen

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Midtjylland, DK (Google, OSM)
Nomada armata - Photo (c) Pluvialis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pluvialis
Η ταυτότητα του χρήστη seanbirk: Nomada armata, Ένα μέλος του Απίδες (Οικογένεια Apidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mortenddhansen

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2019 10:29 ΠΜ CEST
Bombus pascuorum - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη seanbirk: Bombus pascuorum, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Υπογένος Bombus)

Παρατηρητής

lund

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2019 09:54 ΠΜ CEST
Βόμβος - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Valter Jacinto
Η ταυτότητα του χρήστη seanbirk: Βόμβος (Υπογένος Bombus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuahaahr

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2019 04:34 ΜΜ SAST
Coelioxys - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη seanbirk: Γένος Coelioxys, Ένα μέλος του Μεγαχειλίνες (Υποοικογένεια Megachilinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dortestokholm

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2019 01:46 ΜΜ SAST
Bombus rupestris - Photo (c) zoe1994, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη seanbirk: Bombus rupestris, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Υπογένος Bombus)

Παρατηρητής

dortestokholm

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2019 01:35 ΜΜ SAST
Βόμβος - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Valter Jacinto
Η ταυτότητα του χρήστη seanbirk: Βόμβος (Υπογένος Bombus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dortestokholm

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2019 01:32 ΜΜ SAST
Bombus lapidarius - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη seanbirk: Bombus lapidarius, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βομβίνος (Bombus terrestris)

Παρατηρητής

dortestokholm

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2019 01:21 ΜΜ SAST
Βομβίνος - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη seanbirk: Βομβίνος (Bombus terrestris)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Γένος Bombus)

Παρατηρητής

dortestokholm

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2019 06:13 ΜΜ SAST
Bombus lapidarius - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη seanbirk: Bombus lapidarius, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mschlunzen

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2019 09:55 ΠΜ SAST
Bombus lucorum - Photo (c) paulsch, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by paulsch
Η ταυτότητα του χρήστη seanbirk: Bombus lucorum, Ένα μέλος του Βόμβος (Υπογένος Bombus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Υπογένος Bombus)

Παρατηρητής

mschlunzen

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2019 10:10 ΠΜ SAST
Βόμβος - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Valter Jacinto
Η ταυτότητα του χρήστη seanbirk: Βόμβος (Υπογένος Bombus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abildgaard

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2019 08:37 ΠΜ CEST
Bombus pascuorum - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη seanbirk: Bombus pascuorum, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikkel11

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2019 10:35 ΠΜ CEST
Bombus pascuorum - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη seanbirk: Bombus pascuorum, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2019
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 241