Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mirkoduimich

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 09:43 AM UTC
Rauenia bonariensis - Photo (c) Esteban Poveda, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Esteban Poveda
Η ταυτότητα του χρήστη seamosbosques: Rauenia bonariensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonza_martinez35

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2021 02:59 PM -03

Ετικέτες

Penelope bridgesi - Photo (c) Leonel Roget, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Leonel Roget
Η ταυτότητα του χρήστη seamosbosques: Penelope bridgesi, Ένα μέλος του Ορνιθόμορφα (Τάξη Galliformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegocarau

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2019
Chlorophonia cyanocephala - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη seamosbosques: Chlorophonia cyanocephala, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_arregui

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2013 06:14 PM -03
Chlorophonia cyanocephala - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη seamosbosques: Chlorophonia cyanocephala, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bigoti

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2015 04:34 PM -03
Chlorophonia cyanocephala - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη seamosbosques: Chlorophonia cyanocephala, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegocarau

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2019
Euphonia cyanocephala - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη seamosbosques: Euphonia cyanocephala [inactive], Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_arregui

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2013 06:14 PM -03
Euphonia cyanocephala - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη seamosbosques: Euphonia cyanocephala [inactive], Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bigoti

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2015 04:34 PM -03
Euphonia cyanocephala - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη seamosbosques: Euphonia cyanocephala [inactive], Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mirkoduimich

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 09:43 AM UTC
Pipraeidea bonariensis - Photo (c) Gonzalo Martinez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gonzalo Martinez
Η ταυτότητα του χρήστη seamosbosques: Pipraeidea bonariensis [inactive], Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilian91

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 01:44 PM -03
Procyon cancrivorus - Photo (c) João Vitor Oliveira de Souza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by João Vitor Oliveira de Souza
Η ταυτότητα του χρήστη seamosbosques: Procyon cancrivorus, Ένα μέλος του Σαρκοφάγα (Τάξη Carnivora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luis_gutierrez2

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 06:22 AM UTC
Eira barbara - Photo (c) Norton Santos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Norton Santos
Η ταυτότητα του χρήστη seamosbosques: Eira barbara, Ένα μέλος του Ικτιδίδες (Οικογένεια Mustelidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαρκοφάγα (Τάξη Carnivora)

Παρατηρητής

belendri

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

Tucumán, AR (Google, OSM)
Eira barbara - Photo (c) Norton Santos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Norton Santos
Η ταυτότητα του χρήστη seamosbosques: Eira barbara, Ένα μέλος του Ικτιδίδες (Οικογένεια Mustelidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bochaq

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 02:31 PM -04
Ardea cocoi - Photo (c) Paul Donahue, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Donahue
Η ταυτότητα του χρήστη seamosbosques: Ardea cocoi, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

analiab87

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 03:30 PM -04

Ετικέτες

Furnarius rufus - Photo (c) Nelson Wisnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nelson Wisnik
Η ταυτότητα του χρήστη seamosbosques: Furnarius rufus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonza_martinez35

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2021 02:59 PM -03

Ετικέτες

Penelope obscura - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη seamosbosques: Penelope obscura, Ένα μέλος του Ορνιθόμορφα (Τάξη Galliformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bochaq

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2018 03:57 PM -04

Τόπος

tafí del valle (Google, OSM)
Myioborus brunniceps - Photo (c) Jorge Schlemmer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη seamosbosques: Myioborus brunniceps, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιαγουαρούντι (Herpailurus yagouaroundi)

Παρατηρητής

chrisfarias

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2015 09:39 AM -02
Ιαγουαρούντι - Photo (c) gabriel_arroyo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by gabriel_arroyo
Η ταυτότητα του χρήστη seamosbosques: Ιαγουαρούντι (Herpailurus yagouaroundi)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhulsberg

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2018 01:02 PM -03
Junonia genoveva hilaris - Photo (c) Lucas Rubio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη seamosbosques: Junonia genoveva ssp. hilaris, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιαγουαρούντι (Herpailurus yagouaroundi)

Παρατηρητής

indiojones

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2013 08:51 AM CST

Περιγραφή

Camera Trap recorded spotting of Jaguarundi (P. y. panamensis) in dry tropical forest, pacific lowlands of Nicaragua. Paso Pacifico installed camera traps.

Ετικέτες

Ιαγουαρούντι - Photo (c) gabriel_arroyo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by gabriel_arroyo
Η ταυτότητα του χρήστη seamosbosques: Ιαγουαρούντι (Herpailurus yagouaroundi)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιαγουαρούντι (Herpailurus yagouaroundi)

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2013 10:44 AM PST
Ιαγουαρούντι - Photo (c) gabriel_arroyo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by gabriel_arroyo
Η ταυτότητα του χρήστη seamosbosques: Ιαγουαρούντι (Herpailurus yagouaroundi)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιαγουαρούντι (Herpailurus yagouaroundi)

Παρατηρητής

rancholaspalomas

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2014

Περιγραφή

Las Palomas, Meseta de Cacaxtla, Sinaloa.

Ετικέτες

Ιαγουαρούντι - Photo (c) gabriel_arroyo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by gabriel_arroyo
Η ταυτότητα του χρήστη seamosbosques: Ιαγουαρούντι (Herpailurus yagouaroundi)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιαγουαρούντι (Herpailurus yagouaroundi)

Παρατηρητής

rancholaspalomas

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2014

Ετικέτες

Ιαγουαρούντι - Photo (c) gabriel_arroyo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by gabriel_arroyo
Η ταυτότητα του χρήστη seamosbosques: Ιαγουαρούντι (Herpailurus yagouaroundi)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιαγουαρούντι (Herpailurus yagouaroundi)

Παρατηρητής

yamaneko

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2014

Περιγραφή

Imagen obtenida a través del programa de Monitoreo de Jaguar, otros felinos y sus presas en la RB La Encrucijada, ejemplar adulto en un área de acahual, y selva baja caducifolia rodeada por bosque de mangle negro (Avicennia germinans) y blanco Laguncularia racemosa).

Ιαγουαρούντι - Photo (c) gabriel_arroyo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by gabriel_arroyo
Η ταυτότητα του χρήστη seamosbosques: Ιαγουαρούντι (Herpailurus yagouaroundi)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιαγουαρούντι (Herpailurus yagouaroundi)

Παρατηρητής

caracterizacion

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2014

Τόπος

machalilla (Google, OSM)
Ιαγουαρούντι - Photo (c) gabriel_arroyo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by gabriel_arroyo
Η ταυτότητα του χρήστη seamosbosques: Ιαγουαρούντι (Herpailurus yagouaroundi)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιαγουαρούντι (Herpailurus yagouaroundi)

Παρατηρητής

caracterizacion

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2014

Τόπος

Pacoche (Google, OSM)
Ιαγουαρούντι - Photo (c) gabriel_arroyo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by gabriel_arroyo
Η ταυτότητα του χρήστη seamosbosques: Ιαγουαρούντι (Herpailurus yagouaroundi)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιαγουαρούντι (Herpailurus yagouaroundi)

Παρατηρητής

opuntia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2006 03:59 PM CST

Περιγραφή

Capturado y luego liberado por los lugareños.

Ιαγουαρούντι - Photo (c) gabriel_arroyo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by gabriel_arroyo
Η ταυτότητα του χρήστη seamosbosques: Ιαγουαρούντι (Herpailurus yagouaroundi)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιαγουαρούντι (Herpailurus yagouaroundi)

Παρατηρητής

rodrigoromero

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2015

Τόπος

Chiapas, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

Yaguarundi macho, especie localmente conocida como onza. Registrado en el ecotono de palmar de Sabal mexicana, Zapotonal y Tular.

El sitio es utilizado para ganadería extensiva de ganado vacuno y se presenta una población de cerdos ferales.

La imagen se captó como parte del proyecto "Fortalecimiento de capacidades locales para la conservación del jaguar y otros felinos en la Reserva de la Biósfera La Encrucijada"

Ιαγουαρούντι - Photo (c) gabriel_arroyo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by gabriel_arroyo
Η ταυτότητα του χρήστη seamosbosques: Ιαγουαρούντι (Herpailurus yagouaroundi)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιαγουαρούντι (Herpailurus yagouaroundi)

Παρατηρητής

yamaneko

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2015

Τόπος

RB La Encrucijada (Google, OSM)

Περιγραφή

Hermoso ejemplar macho de Jaguarundi registrado a traves de fototrampeo dentro del Programa de Conservacion y Monitoreo del Jaguar y sus presas en la RB La Encrucijada

Ιαγουαρούντι - Photo (c) gabriel_arroyo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by gabriel_arroyo
Η ταυτότητα του χρήστη seamosbosques: Ιαγουαρούντι (Herpailurus yagouaroundi)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιαγουαρούντι (Herpailurus yagouaroundi)

Παρατηρητής

yamaneko

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2008

Τόπος

RB La Encrucijada (Google, OSM)

Περιγραφή

Rescate de dos cachorros de Jaguarundi, en un incendio en un area de Cañaveral en el municipio de Huixtla, Chiapas, dentro de la RB La Encrucijada. Los cachorros fueron donados al ZooMAT en Tuxtla Gutierrez.

Ιαγουαρούντι - Photo (c) gabriel_arroyo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by gabriel_arroyo
Η ταυτότητα του χρήστη seamosbosques: Ιαγουαρούντι (Herpailurus yagouaroundi)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιαγουαρούντι (Herpailurus yagouaroundi)

Παρατηρητής

sofiasotofournier

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2016 06:00 AM CST
Ιαγουαρούντι - Photo (c) gabriel_arroyo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by gabriel_arroyo
Η ταυτότητα του χρήστη seamosbosques: Ιαγουαρούντι (Herpailurus yagouaroundi)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 48