Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουέντα (Isoodon fusciventer)

Παρατηρητής

sarah_smjc

Ημερομηνία

Μάιος 2024
Κουέντα - Photo (c) Adam Brice, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Adam Brice
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Κουέντα (Isoodon fusciventer)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadielouhays

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2014

Τόπος

Maui Hawaii (Google, OSM)
Monetaria caputophidii - Photo (c) Cricket Raspet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Cricket Raspet
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Monetaria caputophidii, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanhoutan

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2011

Περιγραφή

this is the snakehead cowrie, it is rather common in rocky coastlines in Hawaii. Can attain 5cm in length.

Monetaria caputophidii - Photo (c) Cricket Raspet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Cricket Raspet
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Monetaria caputophidii, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2018 11:40 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Oahu, Hawaii, US

Monetaria caputophidii - Photo (c) Cricket Raspet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Cricket Raspet
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Monetaria caputophidii, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2018 11:45 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Oahu, Hawaii, US

Monetaria caputophidii - Photo (c) Cricket Raspet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Cricket Raspet
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Monetaria caputophidii, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loarie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2018 05:39 ΜΜ HST
Monetaria caputophidii - Photo (c) Cricket Raspet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Cricket Raspet
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Monetaria caputophidii, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keyboardwolf

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2018 02:19 ΜΜ HST
Monetaria caputophidii - Photo (c) Cricket Raspet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Cricket Raspet
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Monetaria caputophidii, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luken

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2018 03:06 ΜΜ HST

Περιγραφή

Found by @whiteeggs

Monetaria caputophidii - Photo (c) Cricket Raspet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Cricket Raspet
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Monetaria caputophidii, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luken

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2018 03:23 ΜΜ HST

Περιγραφή

Found by @whiteeggs

Monetaria caputophidii - Photo (c) Cricket Raspet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Cricket Raspet
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Monetaria caputophidii, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pliffgrieff

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2018 10:18 ΠΜ HST

Περιγραφή

I know this is the Hawaiian endemic species like M. caputserpentis but the name isn’t coming to me.

Monetaria caputophidii - Photo (c) Cricket Raspet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Cricket Raspet
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Monetaria caputophidii, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lylegordon

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2018 10:26 ΠΜ HST
Monetaria caputophidii - Photo (c) Cricket Raspet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Cricket Raspet
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Monetaria caputophidii, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2017 04:18 ΜΜ PST

Περιγραφή

I found several live Cowry snails hiding in indentations of the rocks, often with another one or two buddies. I wonder if these are Hawaiian Tiger Cowries?

Monetaria caputophidii - Photo (c) Cricket Raspet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Cricket Raspet
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Monetaria caputophidii, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φελλόχορτο (Lysimachia arvensis)

Παρατηρητής

efmer

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 10:30 ΠΜ PDT
Φελλόχορτο - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Φελλόχορτο (Lysimachia arvensis)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyle293

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)
Sarracenia purpurea - Photo (c) Rick Nirschl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rick Nirschl
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Sarracenia purpurea, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dylanbartlett

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)
Sarracenia psittacina - Photo (c) Aaron Carlson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Sarracenia psittacina, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bananamano

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 02:32 ΜΜ PDT
Iris fernaldii - Photo (c) marlin harms, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Iris fernaldii, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathyf_62

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2024 09:37 ΠΜ PDT
Viola pedunculata - Photo (c) Naomi Fraga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Naomi Fraga
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Viola pedunculata, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά (Γένος Quercus)

Παρατηρητής

sarahepierce

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 05:24 ΜΜ PDT
Βελανιδιά - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Βελανιδιά (Γένος Quercus)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά (Γένος Quercus)

Παρατηρητής

sarahepierce

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 05:27 ΜΜ PDT
Βελανιδιά - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Βελανιδιά (Γένος Quercus)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά (Γένος Quercus)

Παρατηρητής

sarahepierce

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 05:31 ΜΜ PDT
Βελανιδιά - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Βελανιδιά (Γένος Quercus)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argonauta

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Ιδιωτικό
Sarracenia flava - Photo (c) Ty Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ty Smith
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Sarracenia flava, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argonauta

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Ιδιωτικό
Sarracenia psittacina - Photo (c) Aaron Carlson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Sarracenia psittacina, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vilikpruzkumnik

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 06:04 ΜΜ CEST
Sarracenia - Photo (c) Rick Nirschl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rick Nirschl
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Γένος Sarracenia, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argonauta

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Ιδιωτικό
Sarracenia flava - Photo (c) Ty Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ty Smith
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Sarracenia flava, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2024 01:51 ΜΜ PDT
Lithophragma heterophyllum - Photo (c) dloarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by dloarie
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Lithophragma heterophyllum, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2024 01:48 ΜΜ PDT
Ribes speciosum - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Ribes speciosum, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2024 01:55 ΜΜ PDT
Baccharis pilularis - Photo (c) c michael hogan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by c michael hogan
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Baccharis pilularis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

truthseqr

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 11:19 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Flat and at least 18 in long.

Paralichthys californicus - Photo (c) Alexis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexis
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Paralichthys californicus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

truthseqr

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 10:17 ΠΜ PDT
Pituophis catenifer - Photo (c) Hydrobates tethys, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Hydrobates tethys
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Pituophis catenifer, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρόουρος Λαγός (Lepus californicus)

Παρατηρητής

truthseqr

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 10:12 ΠΜ PDT

Περιγραφή

There were two jackrabbits at this location. This guy had ticks embedded in its ears, too.

Μαυρόουρος Λαγός - Photo (c) Ian Carlson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ian Carlson
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Μαυρόουρος Λαγός (Lepus californicus)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 114171