Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunnyvetter

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023
Sarracenia minor - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Sarracenia minor, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

ground_gazer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2021 06:05 ΜΜ HST

Περιγραφή

Big thorns

Pithecellobium dulce - Photo (c) Francisco Farriols Sarabia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Francisco Farriols Sarabia
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Pithecellobium dulce, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φίκος Ο Μικρόκαρπος (Ficus microcarpa)

Παρατηρητής

ground_gazer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2020 05:31 ΜΜ HST
Φίκος Ο Μικρόκαρπος - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Φίκος Ο Μικρόκαρπος (Ficus microcarpa)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ground_gazer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2020 02:34 ΜΜ HST
Cenchrus setaceus - Photo (c) btburke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by btburke
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Cenchrus setaceus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ground_gazer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2021 10:15 ΠΜ HST

Περιγραφή

This is a native tree but I forget its name

Dodonaea viscosa - Photo (c) san_tiago, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by san_tiago
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Dodonaea viscosa, Ένα μέλος του Σαπινδοειδή (Οικογένεια Sapindaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ground_gazer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021
Plumbago zeylanica - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Plumbago zeylanica, Ένα μέλος του Πλουμπάγκο (Γένος Plumbago)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ground_gazer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2021 10:44 ΠΜ HST
Dodonaea viscosa - Photo (c) san_tiago, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by san_tiago
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Dodonaea viscosa, Ένα μέλος του Σαπινδοειδή (Οικογένεια Sapindaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ground_gazer

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 12:54 ΜΜ PDT
Castilleja rubicundula - Photo (c) birdgal5, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by birdgal5
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Castilleja rubicundula, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάλιο (Γένος Galium)

Παρατηρητής

ground_gazer

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 08:32 ΠΜ PDT
Γάλιο - Photo (c) Václav Dvořák, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Václav Dvořák
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Γάλιο (Γένος Galium)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ground_gazer

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 12:18 ΜΜ PDT
Baccharis pilularis - Photo (c) c michael hogan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by c michael hogan
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Baccharis pilularis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)

Παρατηρητής

ground_gazer

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 12:16 ΜΜ PDT
Ζωχός Ο Αγκαθωτός - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Irene Saltini
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Ζωχός Ο Αγκαθωτός (Sonchus asper)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ground_gazer

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 12:11 ΜΜ PDT
Lactuca virosa - Photo (c) kevinhintsa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kevinhintsa
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Lactuca virosa, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ground_gazer

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 10:31 ΠΜ PDT
Polycarpon tetraphyllum - Photo (c) setaearmor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Polycarpon tetraphyllum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ground_gazer

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 12:19 ΜΜ PDT
Polycarpon tetraphyllum - Photo (c) setaearmor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Polycarpon tetraphyllum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώχος Ο Λαχανώδης (Sonchus oleraceus)

Παρατηρητής

ground_gazer

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 02:17 ΜΜ PDT
Ζώχος Ο Λαχανώδης - Photo (c) ritafoo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ritafoo
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Ζώχος Ο Λαχανώδης (Sonchus oleraceus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ground_gazer

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 02:09 ΜΜ PDT
Lactuca virosa - Photo (c) kevinhintsa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kevinhintsa
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Lactuca virosa, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ground_gazer

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 02:09 ΜΜ PDT
Lactuca virosa - Photo (c) kevinhintsa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kevinhintsa
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Lactuca virosa, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ground_gazer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2022 09:49 ΠΜ PST
Carduoideae - Photo (c) Shahrzad Fattahi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shahrzad Fattahi
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Υποοικογένεια Carduoideae, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ground_gazer

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2022 08:38 ΠΜ PDT
Medicago polymorpha - Photo (c) Kevin Thiele, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Medicago polymorpha, Ένα μέλος του Μηδική (Γένος Medicago)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ground_gazer

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2022 12:33 ΜΜ PDT
Lactuca virosa - Photo (c) kevinhintsa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kevinhintsa
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Lactuca virosa, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταράξακος (Γένος Taraxacum)

Παρατηρητής

ground_gazer

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 09:15 ΠΜ PDT
Ταράξακος - Photo (c) Peter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Ταράξακος (Γένος Taraxacum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ground_gazer

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 09:15 ΠΜ PDT
Polycarpon tetraphyllum - Photo (c) setaearmor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Polycarpon tetraphyllum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ground_gazer

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 10:49 ΠΜ PDT
Lactuca virosa - Photo (c) kevinhintsa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kevinhintsa
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Lactuca virosa, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοκαρδαμούδα (Capsella bursa-pastoris)

Παρατηρητής

ground_gazer

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 10:19 ΠΜ PDT
Αγριοκαρδαμούδα - Photo (c) 2006 Barry Rice, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Αγριοκαρδαμούδα (Capsella bursa-pastoris)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

messi2023

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2023 02:13 ΜΜ PDT
Lactuca virosa - Photo (c) kevinhintsa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kevinhintsa
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Lactuca virosa, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dayanaaaa_a

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 02:55 ΜΜ PST
Lecanoromycetes - Photo (c) Melissa Hutchison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Melissa Hutchison
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Ομοταξία Lecanoromycetes, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dayanaaaa_a

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 03:35 ΜΜ PDT
Eschscholzia californica - Photo (c) John Barkla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Barkla
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Eschscholzia californica, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dayanaaaa_a

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 12:01 ΜΜ PDT
Batrachoseps attenuatus - Photo (c) Steve Lew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Batrachoseps attenuatus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 11:55 ΠΜ PDT
Blepharipoda occidentalis - Photo (c) Luke Armstrong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luke Armstrong
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Blepharipoda occidentalis, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loarie

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 01:26 ΜΜ CST
Enterolobium cyclocarpum - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sea-kangaroo: Enterolobium cyclocarpum, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 109545