Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brooke41506

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 11:47 ΠΜ EDT

Τόπος

Deltona, FL, US (Google, OSM)
Callicarpa americana - Photo (c) CameliaTWU, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη scrubfae: Callicarpa americana, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brooke41506

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 11:46 ΠΜ EDT

Τόπος

Deltona, FL, US (Google, OSM)
Callicarpa americana - Photo (c) CameliaTWU, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη scrubfae: Callicarpa americana, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brooke41506

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 11:12 ΠΜ EDT

Τόπος

Deltona, FL, US (Google, OSM)
Monarda punctata - Photo (c) momto11, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη scrubfae: Monarda punctata, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brooke41506

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 10:21 ΠΜ EDT

Τόπος

Deltona, FL, US (Google, OSM)
Vitis rotundifolia - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη scrubfae: Vitis rotundifolia, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brooke41506

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 10:16 ΠΜ EDT

Τόπος

Deltona, FL, US (Google, OSM)
Ceratiola ericoides - Photo (c) Jason Sharp, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jason Sharp
Η ταυτότητα του χρήστη scrubfae: Ceratiola ericoides, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brooke41506

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 10:14 ΠΜ EDT

Τόπος

Deltona, FL, US (Google, OSM)
Opuntia austrina - Photo (c) Scott Simmons, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Scott Simmons
Η ταυτότητα του χρήστη scrubfae: Opuntia austrina, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brooke41506

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 10:11 ΠΜ EDT
Ceratiola ericoides - Photo (c) Jason Sharp, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jason Sharp
Η ταυτότητα του χρήστη scrubfae: Ceratiola ericoides, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brooke41506

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 10:11 ΠΜ EDT
Cladonia evansii - Photo (c) Kenneth Bader, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kenneth Bader
Η ταυτότητα του χρήστη scrubfae: Cladonia evansii, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brooke41506

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 09:55 ΠΜ EDT

Τόπος

Deltona, FL, US (Google, OSM)
Quercus geminata - Photo (c) Samantha, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Samantha
Η ταυτότητα του χρήστη scrubfae: Quercus geminata, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brooke41506

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 09:43 ΠΜ EDT

Τόπος

Deltona, FL, US (Google, OSM)
Lyonia ferruginea - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Collins
Η ταυτότητα του χρήστη scrubfae: Lyonia ferruginea, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερυθρόφθαλμο Τσιχλόνι (Pipilo erythrophthalmus)

Παρατηρητής

brooke41506

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 09:48 ΠΜ EDT
Ερυθρόφθαλμο Τσιχλόνι - Photo (c) Carrie Seltzer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carrie Seltzer
Η ταυτότητα του χρήστη scrubfae: Ερυθρόφθαλμο Τσιχλόνι (Pipilo erythrophthalmus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brooke41506

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Gopherus polyphemus - Photo (c) Arthur Windsor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη scrubfae: Gopherus polyphemus, Ένα μέλος του Χελώνα (Οικογένεια Testudinidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brooke41506

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 10:41 ΠΜ EDT
Aspidoscelis sexlineatus - Photo (c) R Snyder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by R Snyder
Η ταυτότητα του χρήστη scrubfae: Aspidoscelis sexlineatus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brooke41506

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 09:58 ΠΜ EDT
Aphelocoma coerulescens - Photo (c) caseybirds, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη scrubfae: Aphelocoma coerulescens, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brooke41506

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 12:32 ΠΜ EDT
Pygodasis quadrimaculata - Photo (c) Fitz Clarke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fitz Clarke
Η ταυτότητα του χρήστη scrubfae: Pygodasis quadrimaculata, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cephalogoddess

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 03:08 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Beautiful terrestrial snail, pretty small. Roughly the size of a green pea. The eye stalks are almost blueish.

Zachrysia provisoria - Photo (c) Isaac Lord, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Isaac Lord
Η ταυτότητα του χρήστη scrubfae: Zachrysia provisoria, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cephalogoddess

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 03:25 ΠΜ EDT
Bradybaena similaris - Photo (c) Natasha Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Natasha Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη scrubfae: Bradybaena similaris, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roadsplat

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 03:53 ΜΜ EDT

Τόπος

Bay Lake, FL, USA (Google, OSM)
Anolis equestris - Photo (c) Jason Penney, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη scrubfae: Anolis equestris, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

turtleladyjane

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 09:26 ΠΜ EDT
Boletales - Photo (c) Marco Floriani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marco Floriani
Η ταυτότητα του χρήστη scrubfae: Τάξη Boletales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matturalselection

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 10:17 ΠΜ EDT
Trigonopeltastes delta - Photo (c) Luke Armstrong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luke Armstrong
Η ταυτότητα του χρήστη scrubfae: Trigonopeltastes delta, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγρια Γαλοπούλα (Meleagris gallopavo)

Παρατηρητής

solitaryvireo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 10:10 ΠΜ EDT
Άγρια Γαλοπούλα - Photo (c) Matt K, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matt K
Η ταυτότητα του χρήστη scrubfae: Άγρια Γαλοπούλα (Meleagris gallopavo)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnserrao

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 09:50 ΠΜ EDT
Desmodium tortuosum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη scrubfae: Desmodium tortuosum, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnserrao

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 09:51 ΠΜ EDT
Richardia grandiflora - Photo (c) Alex Popovkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη scrubfae: Richardia grandiflora, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnserrao

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 09:50 ΠΜ EDT
Bidens alba - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη scrubfae: Bidens alba, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnserrao

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 09:52 ΠΜ EDT
Phyla nodiflora - Photo (c) fotis-samaritakis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by fotis-samaritakis
Η ταυτότητα του χρήστη scrubfae: Phyla nodiflora, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnserrao

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 09:59 ΠΜ EDT
Λαντάνα - Photo (c) Kathia Ramírez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kathia Ramírez
Η ταυτότητα του χρήστη scrubfae: Λαντάνα (Γένος Lantana)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnserrao

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 11:27 ΠΜ EDT
Aspidoscelis sexlineatus - Photo (c) R Snyder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by R Snyder
Η ταυτότητα του χρήστη scrubfae: Aspidoscelis sexlineatus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnserrao

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 11:50 ΠΜ EDT
Polygala rugelii - Photo (c) j-stauffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by j-stauffer
Η ταυτότητα του χρήστη scrubfae: Polygala rugelii, Ένα μέλος του Πολύγαλα (Γένος Polygala)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnserrao

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 12:02 ΜΜ EDT
Ludwigia suffruticosa - Photo (c) Peter and Kim Connolly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter and Kim Connolly
Η ταυτότητα του χρήστη scrubfae: Ludwigia suffruticosa, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnserrao

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 12:22 ΜΜ EDT
Sesbania - Photo (c) flwildbeauty, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by flwildbeauty
Η ταυτότητα του χρήστη scrubfae: Γένος Sesbania, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 3773