Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deinonyco

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2019 07:57 ΠΜ CEST
Prunus insititia - Photo (c) Hugo Gaspar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hugo Gaspar
Η ταυτότητα του χρήστη scolym: Prunus insititia, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 9, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Προύνος (Γένος Prunus)

Παρατηρητής

davidgboal

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 07:23 ΜΜ CEST
Prunus insititia - Photo (c) Hugo Gaspar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hugo Gaspar
Η ταυτότητα του χρήστη scolym: Prunus insititia, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 9, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megumio

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 10:56 ΠΜ UTC
Cistus inflatus - Photo (c) Eric in SF, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη scolym: Cistus inflatus, Ένα μέλος του Κίστος (Γένος Cistus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 3, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)

Παρατηρητής

arseniogonzalez-anapri

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 12:48 ΜΜ CEST
Καλαμόκιρκος - Photo (c) Radovan Václav, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη scolym: Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)
Προστέθηκε στις Μάιος 2, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδόκιρκος (Circus pygargus)

Παρατηρητής

arseniogonzalez-anapri

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 12:48 ΜΜ CEST
Λιβαδόκιρκος - Photo (c) Вячеслав Юсупов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Вячеслав Юсупов
Η ταυτότητα του χρήστη scolym: Λιβαδόκιρκος (Circus pygargus)
Προστέθηκε στις Μάιος 2, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava)

Παρατηρητής

arseniogonzalez-anapri

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 12:50 ΜΜ CEST
Κιτρινοσουσουράδα - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη scolym: Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava)
Προστέθηκε στις Μάιος 2, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)

Παρατηρητής

arseniogonzalez-anapri

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 12:52 ΜΜ CEST
Καλαμόκιρκος - Photo (c) Radovan Václav, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη scolym: Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)
Προστέθηκε στις Μάιος 2, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)

Παρατηρητής

arseniogonzalez-anapri

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 12:52 ΜΜ CEST
Καλαμόκιρκος - Photo (c) Radovan Václav, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη scolym: Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)
Προστέθηκε στις Μάιος 2, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)

Παρατηρητής

arseniogonzalez-anapri

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 12:53 ΜΜ CEST
Καλαμόκιρκος - Photo (c) Radovan Václav, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη scolym: Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)
Προστέθηκε στις Μάιος 2, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)

Παρατηρητής

arseniogonzalez-anapri

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 12:53 ΜΜ CEST

Τόπος

Burgos, España (Google, OSM)
Καλαμόκιρκος - Photo (c) Radovan Václav, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη scolym: Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)
Προστέθηκε στις Μάιος 2, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pazpez

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 01:07 ΜΜ CEST
Linum - Photo (c) Boobook48, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη scolym: Γένος Linum, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 2, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pazpez

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 01:06 ΜΜ CEST
Aphyllanthes monspeliensis - Photo (c) cabengo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη scolym: Aphyllanthes monspeliensis, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 2, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μούσκαρι (Γένος Muscari)

Παρατηρητής

pazpez

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 01:06 ΜΜ CEST
Μούσκαρι - Photo (c) nickhamblet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη scolym: Μούσκαρι (Γένος Muscari)
Προστέθηκε στις Μάιος 2, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λωτός (Γένος Lotus)

Παρατηρητής

pazpez

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 01:05 ΜΜ CEST
Λωτός - Photo (c) Julia Housden Proulx, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Julia Housden Proulx
Η ταυτότητα του χρήστη scolym: Λωτός (Γένος Lotus)
Προστέθηκε στις Μάιος 2, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θύμος (Γένος Thymus)

Παρατηρητής

pazpez

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 01:01 ΜΜ CEST
Θύμος - Photo (c) Mike, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη scolym: Θύμος (Γένος Thymus)
Προστέθηκε στις Μάιος 2, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)

Παρατηρητής

pazpez

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 01:01 ΜΜ CEST
Ρανούγκουλος - Photo (c) Whitney Brook Matson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Whitney Brook Matson
Η ταυτότητα του χρήστη scolym: Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)
Προστέθηκε στις Μάιος 2, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pazpez

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 01:00 ΜΜ CEST
Linum - Photo (c) Boobook48, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη scolym: Γένος Linum, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 2, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λωτός (Γένος Lotus)

Παρατηρητής

pazpez

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 12:59 ΜΜ CEST
Λωτός - Photo (c) Julia Housden Proulx, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Julia Housden Proulx
Η ταυτότητα του χρήστη scolym: Λωτός (Γένος Lotus)
Προστέθηκε στις Μάιος 2, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidgboal

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 10:57 ΠΜ SAST
Roemeria argemone - Photo (c) Salomé, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη scolym: Roemeria argemone, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel_m

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 11:46 ΠΜ UTC

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)
Roemeria argemone - Photo (c) Salomé, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη scolym: Roemeria argemone, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel_m

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 10:44 ΠΜ UTC

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)
Roemeria argemone - Photo (c) Salomé, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη scolym: Roemeria argemone, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γερακίνα (Buteo buteo)

Παρατηρητής

usupatu

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2022 02:45 ΜΜ CET

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)
Buteo - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη scolym: Γένος Buteo, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 9, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel_m

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 01:00 ΜΜ CET

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)
Retama sphaerocarpa - Photo (c) José María Escolano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη scolym: Retama sphaerocarpa, Ένα μέλος του Σπάρτα (Φυλή Genisteae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 5, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel_fernandez_cancio

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2023 05:19 ΜΜ CET

Περιγραφή

Junipero oxycedry-Quercetum rotundifoliae, IV3 Allué, Forest Decline

Daphne gnidium - Photo (c) Manuel Martín Vicente, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη scolym: Daphne gnidium, Ένα μέλος του Θυμελαιοειδή (Οικογένεια Thymelaeaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel_fernandez_cancio

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2023 05:32 ΜΜ CET

Περιγραφή

Junipero oxycedry-Quercetum rotundifoliae, IV3 Allué, Forest Decline

Cistus ladanifer - Photo (c) Octávio Mateus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Octávio Mateus
Η ταυτότητα του χρήστη scolym: Cistus ladanifer, Ένα μέλος του Κίστος (Γένος Cistus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel_fernandez_cancio

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2023 05:32 ΜΜ CET

Περιγραφή

Junipero oxycedry-Quercetum rotundifoliae, IV3 Allué, Forest Decline

Carduus - Photo (c) Izabella Farr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Izabella Farr
Η ταυτότητα του χρήστη scolym: Γένος Carduus, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 3, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel_fernandez_cancio

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2023 05:33 ΜΜ CET

Περιγραφή

Junipero oxycedry-Quercetum rotundifoliae, IV3 Allué, Forest Decline

Cistus ladanifer - Photo (c) Octávio Mateus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Octávio Mateus
Η ταυτότητα του χρήστη scolym: Cistus ladanifer, Ένα μέλος του Κίστος (Γένος Cistus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel_fernandez_cancio

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2023 05:33 ΜΜ CET

Περιγραφή

Junipero oxycedry-Quercetum rotundifoliae, IV3 Allué, Forest Decline

Quercus rotundifolia - Photo (c) faluke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by faluke
Η ταυτότητα του χρήστη scolym: Quercus rotundifolia, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Γένος Quercus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σέδο (Γένος Sedum)

Παρατηρητής

vimacr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 10:25 ΠΜ CET
Σέδο - Photo (c) Peter Zika, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Zika
Η ταυτότητα του χρήστη scolym: Σέδο (Γένος Sedum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 3, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νεροτσουκνίδα (Lamium purpureum)

Παρατηρητής

angel_fernandez_cancio

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2023 04:44 ΜΜ CET

Περιγραφή

Junipero oxycedry-Quercetum rotundifoliae, IV3 Allué, Forest Decline

Νεροτσουκνίδα - Photo (c) Bastiaan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη scolym: Νεροτσουκνίδα (Lamium purpureum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 2, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 8344