Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brentano

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 12:07 PM CDT
Vonones sayi - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sclerobunus: Vonones sayi, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lalamolz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 11:42 AM UTC

Τόπος

Montevallo, AL, US (Google, OSM)
Vonones sayi - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sclerobunus: Vonones sayi, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karlabaker

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 10:13 AM CDT
Vonones sayi - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sclerobunus: Vonones sayi, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 06:07 PM EDT
Erebomaster - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sclerobunus: Γένος Erebomaster, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sallyslak

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 04:42 PM SAST

Τόπος

Second pool (Google, OSM)

Περιγραφή

On a dead log.

Triaenonychidae - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sclerobunus: Οικογένεια Triaenonychidae, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romulocenci

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 07:56 PM -03
Gonyleptidae - Photo (c) pedro vargas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sclerobunus: Οικογένεια Gonyleptidae, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justin_

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 02:40 PM CDT
Vonones sayi - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sclerobunus: Vonones sayi, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duke_moscon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 05:47 PM MDT
Vonones sayi - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sclerobunus: Vonones sayi, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna540

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 01:16 PM UTC

Περιγραφή

In cave entrance

Algidia chiltoni chiltoni - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sclerobunus: Algidia chiltoni ssp. chiltoni, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturewatchwidow

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 08:59 PM NZDT
Nuncia - Photo (c) Uwe Schneehagen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sclerobunus: Γένος Nuncia, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 01:41 PM NZDT
Nuncia - Photo (c) Uwe Schneehagen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sclerobunus: Γένος Nuncia, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chasecorrington

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 09:05 AM UTC
Dalquestia formosa - Photo (c) Robby Deans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sclerobunus: Dalquestia formosa, Ένα μέλος του Φαλαγγιοειδή (Υπεροικογένεια Phalangioidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliocsar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 07:09 PM -05

Περιγραφή

Found in the research and Enviromental Education Center Merenberg

Cosmetidae - Photo (c) Jonathan Kolby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sclerobunus: Οικογένεια Cosmetidae, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliocsar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 08:04 PM -05

Περιγραφή

Found in the Research and Environmental Education Center Merenberg

Cosmetidae - Photo (c) Jonathan Kolby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sclerobunus: Οικογένεια Cosmetidae, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zosterops99

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 04:26 PM AEST

Περιγραφή

Under a log with a rather lovely fungus. I don't think I've found this one before.

Glyptobunus signatus - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sclerobunus: Glyptobunus signatus, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 12:33 PM NZDT
Triaenonychidae - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sclerobunus: Οικογένεια Triaenonychidae, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 12:28 PM NZDT
Hendea - Photo (c) William Brockelsby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sclerobunus: Γένος Hendea, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 12:32 PM NZDT
Pristobunus - Photo (c) Possums' End, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sclerobunus: Γένος Pristobunus, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 12:28 PM NZDT
Triaenonychidae - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sclerobunus: Οικογένεια Triaenonychidae, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 09:52 AM AEDT
Nunciella - Photo (c) Cheryl Macaulay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sclerobunus: Γένος Nunciella, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustinlamont

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 04:41 PM NZST
Η ταυτότητα του χρήστη sclerobunus: Prasma tuberculata ssp. tuberculata, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carl19

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 05:00 PM CDT

Περιγραφή

Aggregations of 8 or more under rocks

Vonones sayi - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sclerobunus: Vonones sayi, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garrettharrison

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 04:35 PM EDT
Vonones sayi - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sclerobunus: Vonones sayi, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_amouroux

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Aisén, CL-AI, CL (Google, OSM)
Triaenonychidae - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sclerobunus: Οικογένεια Triaenonychidae, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xlcoldj

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 07:41 PM EEST
Φαλαγγιοειδή - Photo (c) Jason Michael Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sclerobunus: Φαλαγγιοειδή (Υπεροικογένεια Phalangioidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Βελτίωση
Arachnids

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)

Παρατηρητής

ryanhale1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2020 07:28 AM EDT
Pholcidae - Photo (c) Arthur Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sclerobunus: Οικογένεια Pholcidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaun-lee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 11:44 PM NZDT

Τόπος

Hunua, New Zealand (Google, OSM)
Algidia chiltoni - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sclerobunus: Algidia chiltoni, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

threeagoutdoors

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 06:35 PM CDT

Περιγραφή

Under a piece of rotten wood

Vonones sayi - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sclerobunus: Vonones sayi, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φαλαγγιοειδή (Υπεροικογένεια Phalangioidea)

Παρατηρητής

palarconchaires

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 09:43 PM CDT
Φαλαγγιοειδή - Photo (c) Jason Michael Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sclerobunus: Φαλαγγιοειδή (Υπεροικογένεια Phalangioidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williambrockelsby

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 08:36 AM NZDT

Τόπος

Polhill Reserve (Google, OSM)

Περιγραφή

Larger than other Nuncia seen

Nuncia - Photo (c) Uwe Schneehagen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sclerobunus: Γένος Nuncia, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 7889