Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jean109

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 02:52 ΜΜ EST

Τόπος

Glen Allen (Google, OSM)
Dendrolycopodium obscurum - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη schizoform: Dendrolycopodium obscurum, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

springfevah

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 09:14 ΠΜ EDT
Λευκόουρο Ελάφι - Photo (c) jefferykarafa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jefferykarafa
Η ταυτότητα του χρήστη schizoform: Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

springfevah

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 07:33 ΠΜ EDT
Cephalanthus occidentalis - Photo (c) flwildbeauty, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by flwildbeauty
Η ταυτότητα του χρήστη schizoform: Cephalanthus occidentalis, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

springfevah

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 08:36 ΠΜ EDT
Αμερικανικός Κορμοράνος - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Antonio Linage Espinosa
Η ταυτότητα του χρήστη schizoform: Αμερικανικός Κορμοράνος (Nannopterum auritum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

springfevah

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 07:44 ΠΜ EDT
Cephalanthus occidentalis - Photo (c) flwildbeauty, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by flwildbeauty
Η ταυτότητα του χρήστη schizoform: Cephalanthus occidentalis, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)

Παρατηρητής

thedrw

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 07:15 ΠΜ EST
Μολυβοτσίχλονο - Photo (c) Becky Matsubara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη schizoform: Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thedrw

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 07:15 ΠΜ EST
Sialia sialis - Photo (c) Michael Gallo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Gallo
Η ταυτότητα του χρήστη schizoform: Sialia sialis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aidyn_mentry

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2020 05:45 ΜΜ EDT
Canna × hybrida - Photo (c) JeffreyGammon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by JeffreyGammon
Η ταυτότητα του χρήστη schizoform: Canna × hybrida, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosreil

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 09:29 ΠΜ EST
Acer rubrum - Photo (c) Stephen Seiberling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη schizoform: Acer rubrum, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βερονίκη Η Περσική (Veronica persica)

Παρατηρητής

rosreil

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 10:55 ΠΜ EST
Βερονίκη Η Περσική - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη schizoform: Βερονίκη Η Περσική (Veronica persica)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgirgente

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 01:40 ΜΜ EST
Micranthes virginiensis - Photo (c) Laura Stark, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Laura Stark
Η ταυτότητα του χρήστη schizoform: Micranthes virginiensis, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doodle2002

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 05:55 ΜΜ EST
Lonicera japonica - Photo (c) Cerlin Ng, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη schizoform: Lonicera japonica, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caitlin23779

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)
Gamochaeta purpurea - Photo (c) Richie Southerton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Richie Southerton
Η ταυτότητα του χρήστη schizoform: Gamochaeta purpurea, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βερονίκη Η Περσική (Veronica persica)

Παρατηρητής

jacob62

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 02:52 ΜΜ EST
Βερονίκη Η Περσική - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη schizoform: Βερονίκη Η Περσική (Veronica persica)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacob62

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 03:28 ΜΜ EST

Τόπος

Bon Air, VA, USA (Google, OSM)
Trifolium repens - Photo (c) Gennadiy Okatov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gennadiy Okatov
Η ταυτότητα του χρήστη schizoform: Trifolium repens, Ένα μέλος του Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_duke

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 05:03 ΜΜ EST
Sedum ternatum - Photo (c) BlueRidgeKitties, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη schizoform: Sedum ternatum, Ένα μέλος του Σέδο (Γένος Sedum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

slamberton

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 02:40 ΜΜ EST
Αστεροειδή - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη schizoform: Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

frazzlemom

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 03:53 ΜΜ EST
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη schizoform: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

madisonlovgren

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 11:40 ΠΜ EST
Prunus laurocerasus - Photo (c) edgeplot, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη schizoform: Prunus laurocerasus, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allenbryan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 04:32 ΜΜ EST
Viola sororia - Photo (c) Erika Betts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erika Betts
Η ταυτότητα του χρήστη schizoform: Viola sororia, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allenbryan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 04:32 ΜΜ EST
Micranthes virginiensis - Photo (c) Laura Stark, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Laura Stark
Η ταυτότητα του χρήστη schizoform: Micranthes virginiensis, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boymomma3

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 12:33 ΜΜ EST
Stellaria - Photo (c) javiergross, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by javiergross
Η ταυτότητα του χρήστη schizoform: Γένος Stellaria, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)

Παρατηρητής

taylorward

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 04:51 ΜΜ EST
Βρύο, Μούσκλο - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη schizoform: Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgirgente

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 01:32 ΜΜ EST
Cardamine concatenata - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη schizoform: Cardamine concatenata, Ένα μέλος του Καρδαμίνη (Γένος Cardamine)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgirgente

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 01:39 ΜΜ EST
Viola sororia - Photo (c) Erika Betts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erika Betts
Η ταυτότητα του χρήστη schizoform: Viola sororia, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taylorward

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 11:34 ΠΜ EST
Houstonia caerulea - Photo (c) James Ellison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη schizoform: Houstonia caerulea, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgirgente

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 01:59 ΜΜ EST
Sambucus canadensis - Photo (c) Rison Thumboor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη schizoform: Sambucus canadensis, Ένα μέλος του Διψακώδη (Τάξη Dipsacales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)

Παρατηρητής

dgirgente

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 12:53 ΜΜ EST

Ετικέτες

Μίμος Του Βορρά - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη schizoform: Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgirgente

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 01:32 ΜΜ EST

Ετικέτες

Thryothorus ludovicianus - Photo (c) Andrew Murray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andrew Murray
Η ταυτότητα του χρήστη schizoform: Thryothorus ludovicianus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgirgente

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 02:26 ΜΜ EST

Ετικέτες

Υμενόπτερα - Photo (c) Riley Walsh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Riley Walsh
Η ταυτότητα του χρήστη schizoform: Υμενόπτερα (Τάξη Hymenoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 14604