Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 03:38 PM SAST
Streptopelia capicola capicola - Photo (c) Gawie Malan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gawie Malan
Η ταυτότητα του χρήστη sbkorhaan123: Streptopelia capicola ssp. capicola, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2021 06:33 PM SAST
Streptopelia capicola capicola - Photo (c) Gawie Malan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gawie Malan
Η ταυτότητα του χρήστη sbkorhaan123: Streptopelia capicola ssp. capicola, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2022 08:13 AM SAST

Τόπος

Kirstenbosch NBG (Google, OSM)
Anthobaphes violacea - Photo (c) Ian White, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sbkorhaan123: Anthobaphes violacea, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2022 09:09 AM SAST

Τόπος

Silvermine NR (Google, OSM)
Batis capensis capensis - Photo (c) Callum Evans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Callum Evans
Η ταυτότητα του χρήστη sbkorhaan123: Batis capensis ssp. capensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2022 08:48 AM SAST
Σταβλοχελίδονο - Photo (c) Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sbkorhaan123: Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαχητής (Calidris pugnax)

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2022 09:59 AM SAST
Μαχητής - Photo (c) Frans Vandewalle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sbkorhaan123: Μαχητής (Calidris pugnax)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2022 12:05 PM SAST
Buteo rufofuscus - Photo (c) Gawie Malan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gawie Malan
Η ταυτότητα του χρήστη sbkorhaan123: Buteo rufofuscus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2022 02:40 PM SAST
Elanus caeruleus caeruleus - Photo (c) Michael McSweeney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michael McSweeney
Η ταυτότητα του χρήστη sbkorhaan123: Elanus caeruleus ssp. caeruleus, Ένα μέλος του Έλανος (Elanus caeruleus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2022 02:40 PM SAST
Elanus caeruleus caeruleus - Photo (c) Michael McSweeney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michael McSweeney
Η ταυτότητα του χρήστη sbkorhaan123: Elanus caeruleus ssp. caeruleus, Ένα μέλος του Έλανος (Elanus caeruleus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2022 06:11 PM SAST
Disa uniflora - Photo (c) Niko Pax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sbkorhaan123: Disa uniflora, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 07:57 AM SAST

Τόπος

Kirstenbosch NBG (Google, OSM)
Anthobaphes violacea - Photo (c) Ian White, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sbkorhaan123: Anthobaphes violacea, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 12:01 PM SAST

Περιγραφή

Juvenile bird - beak not red yet.

Corythornis cristatus cristatus - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη sbkorhaan123: Corythornis cristatus ssp. cristatus, Ένα μέλος του Κορακιόμορφα (Τάξη Coraciiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 12:02 PM SAST
Atilax paludinosus - Photo (c) Colin Ralston, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Colin Ralston
Η ταυτότητα του χρήστη sbkorhaan123: Atilax paludinosus, Ένα μέλος του Σαρκοφάγα (Τάξη Carnivora)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μικροσφυριχτής (Charadrius pecuarius)

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 12:03 PM SAST
Μικροσφυριχτής - Photo (c) Ian White, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sbkorhaan123: Μικροσφυριχτής (Charadrius pecuarius)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 12:04 PM SAST
Charadrius tricollaris tricollaris - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη sbkorhaan123: Charadrius tricollaris ssp. tricollaris, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 12:01 PM SAST
Gallinula chloropus meridionalis - Photo (c) Colin Ralston, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Colin Ralston
Η ταυτότητα του χρήστη sbkorhaan123: Gallinula chloropus ssp. meridionalis, Ένα μέλος του Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 12:12 PM SAST
Porphyrio madagascariensis - Photo (c) mikeloomis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mikeloomis
Η ταυτότητα του χρήστη sbkorhaan123: Porphyrio madagascariensis, Ένα μέλος του Ραλλίδες (Οικογένεια Rallidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρος Αρουραίος (Rattus rattus)

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Western Cape, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

Found dead in the shower, presumably brought in by the cat.

Μαύρος Αρουραίος - Photo (c) shrike2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by shrike2
Η ταυτότητα του χρήστη sbkorhaan123: Μαύρος Αρουραίος (Rattus rattus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 10:25 AM SAST
Columba larvata larvata - Photo (c) Callum Evans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Callum Evans
Η ταυτότητα του χρήστη sbkorhaan123: Columba larvata ssp. larvata, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 02:27 PM SAST
Bradypodion pumilum - Photo (c) carienc2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sbkorhaan123: Bradypodion pumilum, Ένα μέλος του Χαμαιλέοντας (Οικογένεια Chamaeleonidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 10:26 AM SAST
Pelargonium betulinum - Photo (c) Brian du Preez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Brian du Preez
Η ταυτότητα του χρήστη sbkorhaan123: Pelargonium betulinum, Ένα μέλος του Πελαργόνιο (Γένος Pelargonium)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 12:25 PM SAST
Aspalathus retroflexa - Photo (c) Brian du Preez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Brian du Preez
Η ταυτότητα του χρήστη sbkorhaan123: Aspalathus retroflexa, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 12:12 PM SAST
Δριμία - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mjcorreia
Η ταυτότητα του χρήστη sbkorhaan123: Δριμία (Γένος Drimia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 11:50 AM SAST
Knowltonia vesicatoria - Photo (c) Rolf Theodor Borlinghaus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rolf Theodor Borlinghaus
Η ταυτότητα του χρήστη sbkorhaan123: Knowltonia vesicatoria, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Φυλή Anemoneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 11:45 AM SAST
Gazania pectinata - Photo (c) Campbell Fleming, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Campbell Fleming
Η ταυτότητα του χρήστη sbkorhaan123: Gazania pectinata, Ένα μέλος του Κιχωριοειδή (Υποοικογένεια Cichorioideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 11:40 AM SAST
Gnidia juniperifolia - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη sbkorhaan123: Gnidia juniperifolia, Ένα μέλος του Θυμελαιοειδή (Οικογένεια Thymelaeaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 11:34 AM SAST
Senecio elegans - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Alex Heyman
Η ταυτότητα του χρήστη sbkorhaan123: Senecio elegans, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 11:32 AM SAST
Linum africanum - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη sbkorhaan123: Linum africanum, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 11:01 AM SAST
Dictyophorus spumans - Photo (c) Martin Heigan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sbkorhaan123: Dictyophorus spumans, Ένα μέλος του Ακρίδες (Ανθυποτάξη Acrididea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 11:00 AM SAST
Satyrium carneum - Photo (c) Richard Adcock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Adcock
Η ταυτότητα του χρήστη sbkorhaan123: Satyrium carneum, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 144