Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

regill

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 11:54 ΠΜ PDT
Plectritis congesta - Photo (c) edgeplot, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sauviejane: Plectritis congesta, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

regill

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 11:45 ΠΜ PDT
Amelanchier alnifolia - Photo (c) Wendy Feltham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wendy Feltham
Η ταυτότητα του χρήστη sauviejane: Amelanchier alnifolia, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elkrib

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 07:30 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Among camas.

Lomatium utriculatum - Photo (c) Todd Ramsden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Todd Ramsden
Η ταυτότητα του χρήστη sauviejane: Lomatium utriculatum, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elkrib

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 07:35 ΜΜ PDT
Primula pauciflora - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Mlodinow
Η ταυτότητα του χρήστη sauviejane: Primula pauciflora, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sgcacc

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2023 12:15 ΜΜ PDT
Verbascum thapsus - Photo (c) Craig Evans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Craig Evans
Η ταυτότητα του χρήστη sauviejane: Verbascum thapsus, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιναρία Η Κοινή (Linaria vulgaris)

Παρατηρητής

brodiecasstalbott

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2023 11:43 ΠΜ PDT
Λιναρία Η Κοινή - Photo (c) Gianni Del Bufalo bygdb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Gianni Del Bufalo bygdb
Η ταυτότητα του χρήστη sauviejane: Λιναρία Η Κοινή (Linaria vulgaris)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinaceae

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2023 06:50 ΜΜ PDT
Cornus sericea - Photo (c) adrianakolev, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sauviejane: Cornus sericea, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gloombloom

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2023 12:43 ΜΜ PDT
Carex obnupta - Photo (c) Sydney Fisher Larson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sydney Fisher Larson
Η ταυτότητα του χρήστη sauviejane: Carex obnupta, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evarmitage

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 11:52 ΠΜ PDT
Amelanchier - Photo (c) J Brew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by J Brew
Η ταυτότητα του χρήστη sauviejane: Γένος Amelanchier, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nlidstrom

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 11:45 ΠΜ PDT
Crataegus monogyna - Photo (c) Annice Bridgett, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Annice Bridgett
Η ταυτότητα του χρήστη sauviejane: Crataegus monogyna, Ένα μέλος του Κράταιγος (Γένος Crataegus)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evarmitage

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 11:22 ΠΜ PDT
Jacobaea vulgaris - Photo (c) Татьяна Губина, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Татьяна Губина
Η ταυτότητα του χρήστη sauviejane: Jacobaea vulgaris, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kierandh

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2023 12:56 ΜΜ PDT
Geum macrophyllum - Photo (c) Riley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Riley
Η ταυτότητα του χρήστη sauviejane: Geum macrophyllum, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λυσιμαχία Η Ερματική (Lysimachia nummularia)

Παρατηρητής

kierandh

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2023 01:11 ΜΜ PDT
Λυσιμαχία Η Ερματική - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sauviejane: Λυσιμαχία Η Ερματική (Lysimachia nummularia)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhalsey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 01:04 ΜΜ PDT
Populus trichocarpa - Photo (c) Heather Navle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Heather Navle
Η ταυτότητα του χρήστη sauviejane: Populus trichocarpa, Ένα μέλος του Λεύκα (Γένος Populus)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhalsey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2022 12:52 ΜΜ PST
Cornus sericea - Photo (c) adrianakolev, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sauviejane: Cornus sericea, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kierandh

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2023 12:50 ΜΜ PDT
Hydrophyllum tenuipes - Photo (c) Charlie Levin, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Charlie Levin
Η ταυτότητα του χρήστη sauviejane: Hydrophyllum tenuipes, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gloombloom

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2023 12:33 ΜΜ PDT
Hydrophyllum tenuipes - Photo (c) Charlie Levin, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Charlie Levin
Η ταυτότητα του χρήστη sauviejane: Hydrophyllum tenuipes, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukezeri

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 11:56 ΠΜ PDT
Camassia quamash - Photo (c) Janel Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Janel Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη sauviejane: Camassia quamash, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilbanksy

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 01:26 ΜΜ PDT
Ribes divaricatum - Photo (c) Laura Taylor, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Laura Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη sauviejane: Ribes divaricatum, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhalsey

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 06:47 ΜΜ PDT
Equisetum - Photo (c) Irina Mitjushina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Irina Mitjushina
Η ταυτότητα του χρήστη sauviejane: Γένος Equisetum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sometimesituant

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 01:39 ΜΜ PDT

Τόπος

Portland (Google, OSM)
Sidalcea campestris - Photo (c) Mart Hughes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mart Hughes
Η ταυτότητα του χρήστη sauviejane: Sidalcea campestris, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merkensm

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 07:28 ΠΜ PDT
Fraxinus latifolia - Photo (c) Jean-Pol GRANDMONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sauviejane: Fraxinus latifolia, Ένα μέλος του Φραξός (Γένος Fraxinus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rmwintigard

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 11:21 ΠΜ PDT
Sidalcea campestris - Photo (c) Mart Hughes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mart Hughes
Η ταυτότητα του χρήστη sauviejane: Sidalcea campestris, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilbanksy

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 01:12 ΜΜ PDT
Berberis aquifolium - Photo (c) Riley Cameron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Riley Cameron
Η ταυτότητα του χρήστη sauviejane: Berberis aquifolium, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wbmonroe

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 09:23 ΠΜ PDT
Spiraea douglasii - Photo (c) Calli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Calli
Η ταυτότητα του χρήστη sauviejane: Spiraea douglasii, Ένα μέλος του Σπειραία (Γένος Spiraea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twainwright

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 11:09 ΠΜ PDT

Ετικέτες

Viola praemorsa - Photo (c) Michael Rudy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Rudy
Η ταυτότητα του χρήστη sauviejane: Viola praemorsa, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twainwright

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 02:15 ΜΜ PDT
Sedum stenopetalum - Photo (c) Graham Montgomery, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Graham Montgomery
Η ταυτότητα του χρήστη sauviejane: Sedum stenopetalum, Ένα μέλος του Σέδο (Γένος Sedum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twainwright

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 04:28 ΜΜ PDT
Physocarpus capitatus - Photo (c) brock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brock
Η ταυτότητα του χρήστη sauviejane: Physocarpus capitatus, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

comfypj

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 06:05 ΜΜ PDT
Crataegus monogyna - Photo (c) Annice Bridgett, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Annice Bridgett
Η ταυτότητα του χρήστη sauviejane: Crataegus monogyna, Ένα μέλος του Κράταιγος (Γένος Crataegus)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikoid

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 07:17 ΜΜ PDT
Lupinus bicolor - Photo (c) Gary Nach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sauviejane: Lupinus bicolor, Ένα μέλος του Σπάρτα (Φυλή Genisteae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 158