Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nanofishology

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 07:23 PM CDT
Oenothera suffulta - Photo (c) Bob O'Kennon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bob O'Kennon
Η ταυτότητα του χρήστη sarrington: Oenothera suffulta, Ένα μέλος του Γκάουρα (Τμήμα Gaura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2018
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

accentfd

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2018 12:28 PM CDT
Dermatophyllum secundiflorum - Photo (c) lucio101, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sarrington: Dermatophyllum secundiflorum, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2018
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nanofishology

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 03:05 PM CDT
Quercus stellata - Photo (c) Cosmic Cat, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sarrington: Quercus stellata, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimiberg

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 10:04 AM HST
Tradescantia - Photo (c) John P. Friel Ph.D., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John P. Friel Ph.D.
Η ταυτότητα του χρήστη sarrington: Γένος Tradescantia, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kucycads

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 03:58 PM CDT

Τόπος

Texas 78654, USA (Google, OSM)
Mimosa - Photo (c) Luis Beltrán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sarrington: Γένος Mimosa, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nanofishology

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 06:52 PM CDT

Περιγραφή

In case you're curious why I'm wearing gloves in so many photos...

Κουνούπια - Photo (c) JJ Harrison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sarrington: Κουνούπια (Οικογένεια Culicidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nanofishology

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 07:23 PM CDT
Gaura suffulta - Photo (c) Kenneth Bader, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kenneth Bader
Η ταυτότητα του χρήστη sarrington: Gaura suffulta [inactive], Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2018
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ncowey

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2018 09:42 AM CDT
Tradescantia - Photo (c) John P. Friel Ph.D., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John P. Friel Ph.D.
Η ταυτότητα του χρήστη sarrington: Γένος Tradescantia, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbecky

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 05:02 PM CDT

Περιγραφή

Leaflets close when you touch the plant.

Ετικέτες

Mimosa - Photo (c) Luis Beltrán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sarrington: Γένος Mimosa, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ncowey

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2018 01:16 PM CDT
Juniperus ashei - Photo (c) psilocyb3_, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by psilocyb3_
Η ταυτότητα του χρήστη sarrington: Juniperus ashei, Ένα μέλος του Σαβίνα (Τμήμα Sabina)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kestrel78636

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018 10:19 AM HST
Pyrrhopappus - Photo (c) Marc Opperman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sarrington: Γένος Pyrrhopappus, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_mclemore

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018 09:54 AM CDT
Triadica sebifera - Photo (c) Jan Ho, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jan Ho
Η ταυτότητα του χρήστη sarrington: Triadica sebifera, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_mclemore

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018 09:57 AM CDT
Γαστερόποδα - Photo (c) John Slapcinsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sarrington: Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανεμώνη (Γένος Anemone)

Παρατηρητής

m_mclemore

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Anemone decapetala - Photo (c) Patrich Cerpa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Patrich Cerpa
Η ταυτότητα του χρήστη sarrington: Anemone decapetala, Ένα μέλος του Ανεμώνη (Γένος Anemone)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρμαδιλλίδιο Το Κοινό (Armadillidium vulgare)

Παρατηρητής

m_mclemore

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018 10:20 AM CDT
Ονισκίδες - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη sarrington: Ονισκίδες (Υποτάξη Oniscidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conormcmahon

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 05:18 PM CDT
Celtis laevigata - Photo (c) Becky Brenner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Becky Brenner
Η ταυτότητα του χρήστη sarrington: Celtis laevigata, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conormcmahon

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 05:16 PM CDT
Ulmus crassifolia - Photo (c) Suzette Rogers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sarrington: Ulmus crassifolia, Ένα μέλος του Φτελιά (Γένος Ulmus)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conormcmahon

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 05:06 PM CDT
Castilleja - Photo (c) Patrick Alexander, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sarrington: Γένος Castilleja, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οξαλίδα (Γένος Oxalis)

Παρατηρητής

conormcmahon

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 04:55 PM CDT
Οξαλίδα - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη sarrington: Οξαλίδα (Γένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablo_ozorio

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 08:09 PM CDT

Περιγραφή

Found on a cliff(rocky environment) by the 360 bridge. Flower was about 8 inches off of the ground. Leaves of the plant are similar to blades of grass.

Sisyrinchium montanum - Photo (c) John Brandauer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sarrington: Sisyrinchium montanum, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikef451

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018

Περιγραφή

Sensitive plant

Berry Springs Park And Preserve
Georgetown, Tx
Williamson, Co
4/29/18

Mimosa - Photo (c) Luis Beltrán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sarrington: Γένος Mimosa, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biologicalart

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2018 12:25 PM CDT
Cynodon dactylon - Photo (c) Art Mur, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Art Mur
Η ταυτότητα του χρήστη sarrington: Cynodon dactylon, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biologicalart

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2018 12:29 PM CDT
Mimosa - Photo (c) Luis Beltrán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sarrington: Γένος Mimosa, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-mills

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 07:06 PM CDT
Opuntia engelmannii - Photo (c) Margarita Orlova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Margarita Orlova
Η ταυτότητα του χρήστη sarrington: Opuntia engelmannii, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackiem716

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2018 07:23 PM CDT
Hesperaloe parviflora - Photo (c) Curren Frasch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Curren Frasch
Η ταυτότητα του χρήστη sarrington: Hesperaloe parviflora, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecofriendsaustin

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2018 04:09 PM CDT
Tradescantia virginiana - Photo (c) cricketgreen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by cricketgreen
Η ταυτότητα του χρήστη sarrington: Tradescantia virginiana, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecofriendsaustin

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2018 07:39 PM CDT
Λαντάνα - Photo (c) Alberto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alberto
Η ταυτότητα του χρήστη sarrington: Λαντάνα (Γένος Lantana)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rakoonz

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2018 03:25 PM CDT
Photinus pyralis - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sarrington: Photinus pyralis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbecky

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 06:27 PM CDT
Hydrocotyle - Photo (c) Jose Alicea, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jose Alicea
Η ταυτότητα του χρήστη sarrington: Γένος Hydrocotyle, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Μουριά (Morus rubra)

Παρατηρητής

rakoonz

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2018 03:16 PM CDT
Κόκκινη Μουριά - Photo (c) kwillard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kwillard
Η ταυτότητα του χρήστη sarrington: Κόκκινη Μουριά (Morus rubra)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2018
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 144