Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nsgilmore

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 03:30 ΜΜ EDT
Drosera rotundifolia - Photo (c) Chris Parker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sarcasticsnail: Drosera rotundifolia, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριφύλλι (Γένος Trifolium)

Παρατηρητής

rayxmontoya

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 12:31 ΜΜ EDT
Τριφύλλι - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη sarcasticsnail: Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rayxmontoya

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 02:57 ΜΜ EDT
Cerastium - Photo (c) Wolfgang Jauch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wolfgang Jauch
Η ταυτότητα του χρήστη sarcasticsnail: Γένος Cerastium, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντάνευρο (Γένος Plantago)

Παρατηρητής

rayxmontoya

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 02:55 ΜΜ EDT
Πεντάνευρο - Photo (c) Михаил Шовкун, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Михаил Шовкун
Η ταυτότητα του χρήστη sarcasticsnail: Πεντάνευρο (Γένος Plantago)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

rayxmontoya

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 03:08 ΜΜ EDT
Αγρωστώδη - Photo (c) Konstantin Romanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Konstantin Romanov
Η ταυτότητα του χρήστη sarcasticsnail: Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

rayxmontoya

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 03:02 ΜΜ EDT
Αγρωστώδη - Photo (c) Konstantin Romanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Konstantin Romanov
Η ταυτότητα του χρήστη sarcasticsnail: Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριφύλλι (Γένος Trifolium)

Παρατηρητής

rayxmontoya

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 12:31 ΜΜ EDT
Τριφύλλι - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη sarcasticsnail: Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahspecies

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2024 08:57 ΜΜ CST
Achatinina - Photo (c) Charles J. Sharp
, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sarcasticsnail: Υποτάξη Achatinina, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannah_bok_choi

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2024 09:51 ΜΜ CST
Achatinina - Photo (c) Charles J. Sharp
, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sarcasticsnail: Υποτάξη Achatinina, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quinnparker17

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2024 08:57 ΜΜ CST
Achatinina - Photo (c) Charles J. Sharp
, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sarcasticsnail: Υποτάξη Achatinina, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amandateubner

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2024 08:57 ΜΜ CST
Achatinidae - Photo (c) Guy Tansley, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Guy Tansley
Η ταυτότητα του χρήστη sarcasticsnail: Οικογένεια Achatinidae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellegaardsnatur

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 03:57 ΜΜ CEST
Erythronium grandiflorum - Photo (c) Kevin Jessop, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sarcasticsnail: Erythronium grandiflorum, Ένα μέλος του Λειριοειδέες (Υποοικογένεια Lilioideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthro

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2023 12:25 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Keyed using gobotany

Solanum dulcamara - Photo (c) Alexander Baransky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexander Baransky
Η ταυτότητα του χρήστη sarcasticsnail: Solanum dulcamara, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aprilisanapple

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2023 10:06 ΠΜ EDT
Cyperus strigosus - Photo (c) Michael J. Papay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael J. Papay
Η ταυτότητα του χρήστη sarcasticsnail: Cyperus strigosus, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοκαρδαμούδα (Capsella bursa-pastoris)

Παρατηρητής

aprilisanapple

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 09:06 ΠΜ EDT
Αγριοκαρδαμούδα - Photo (c) 2006 Barry Rice, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sarcasticsnail: Αγριοκαρδαμούδα (Capsella bursa-pastoris)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

auchenorrhyncha

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2023 01:25 ΜΜ EDT
Phidippus audax - Photo (c) Eduardo Axel Recillas Bautista, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Axel Recillas Bautista
Η ταυτότητα του χρήστη sarcasticsnail: Phidippus audax, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aprilisanapple

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 10:57 ΠΜ EDT
Commelina communis - Photo (c) Zeynel Cebeci, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sarcasticsnail: Commelina communis, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

auchenorrhyncha

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2023 06:26 ΜΜ EDT
Lolium - Photo (c) Cheng-Tao Lin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Cheng-Tao Lin
Η ταυτότητα του χρήστη sarcasticsnail: Γένος Lolium, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

auchenorrhyncha

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2023 03:24 ΜΜ EDT
Αγγειόσπερμα - Photo (c) Amy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Amy
Η ταυτότητα του χρήστη sarcasticsnail: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

auchenorrhyncha

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2023 03:51 ΜΜ EDT
Persicaria perfoliata - Photo (c) Tom Potterfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sarcasticsnail: Persicaria perfoliata, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

auchenorrhyncha

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2023 03:53 ΜΜ EDT
Phytolacca americana - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Craig K. Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη sarcasticsnail: Phytolacca americana, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahzhash

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2023 06:34 ΜΜ EDT
Rubus phoenicolasius - Photo Wouter Hagens, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη sarcasticsnail: Rubus phoenicolasius, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 04:28 ΜΜ EDT
Epifagus virginiana - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by skitterbug
Η ταυτότητα του χρήστη sarcasticsnail: Epifagus virginiana, Ένα μέλος του Οροβάγχες (Φυλή Orobancheae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rayxmontoya

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2023 01:24 ΜΜ AST
Thunbergia - Photo (c) Andy Pearce 🕊, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andy Pearce 🕊
Η ταυτότητα του χρήστη sarcasticsnail: Γένος Thunbergia, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulinasrz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2023 12:15 ΜΜ CST
Polyporales - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by skitterbug
Η ταυτότητα του χρήστη sarcasticsnail: Τάξη Polyporales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anmr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 11:12 ΠΜ EDT
Dahlia - Photo (c) Roberto Rodriguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Roberto Rodriguez
Η ταυτότητα του χρήστη sarcasticsnail: Γένος Dahlia, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

urquizo498

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Sempervivum - Photo (c) enderbyland1, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sarcasticsnail: Γένος Sempervivum, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

auchenorrhyncha

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 04:25 ΜΜ EDT
Epifagus virginiana - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by skitterbug
Η ταυτότητα του χρήστη sarcasticsnail: Epifagus virginiana, Ένα μέλος του Οροβάγχες (Φυλή Orobancheae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 28