Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peteacorr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 02:23 ΜΜ EST
Habenaria floribunda - Photo (c) Jeff Stauffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jeff Stauffer
Η ταυτότητα του χρήστη sarahwetterer: Habenaria floribunda, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beach2022

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)
Eulophia alta - Photo (c) Laura Kushner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Laura Kushner
Η ταυτότητα του χρήστη sarahwetterer: Eulophia alta, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

manny60

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Looks like a solidago but the leaves are almost a foot long. Found another with one single long leaf just like this one

Αγγειόσπερμα - Photo (c) Amy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Amy
Η ταυτότητα του χρήστη sarahwetterer: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimw3

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 09:48 ΠΜ EST
Lilaeopsis carolinensis - Photo (c) Curtis Hansen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Curtis Hansen
Η ταυτότητα του χρήστη sarahwetterer: Lilaeopsis carolinensis, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pashedout

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing upon a rock

Eulophia maculata - Photo (c) jmass, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jmass
Η ταυτότητα του χρήστη sarahwetterer: Eulophia maculata, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alinamartin

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021
Cyrtopodium punctatum - Photo (c) Logan Crees, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Logan Crees
Η ταυτότητα του χρήστη sarahwetterer: Cyrtopodium punctatum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexecrow

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Vanilla phaeantha - Photo (c) Keith Bradley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Keith Bradley
Η ταυτότητα του χρήστη sarahwetterer: Vanilla phaeantha, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tylerdonaghy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Population was quite small, it appears that many marked plants have long since vanished.

Tolumnia bahamensis - Photo (c) Joey Sigmon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joey Sigmon
Η ταυτότητα του χρήστη sarahwetterer: Tolumnia bahamensis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Περιγραφή

Dade Chapter of the Florida Native Plant Society's field trip in Everglades National Park. I had also walked Lucky Hammock before the trip and then a trail at the northern edge of LPK (Gate 9) after the trip.

All of my observations from this day:
https://www.inaturalist.org/observations?on=2024-02-17&order_by=observed_on&place_id=any&user_id=joemdo

Epidendrum nocturnum - Photo (c) Rodolph Delfino Sartin, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rodolph Delfino Sartin
Η ταυτότητα του χρήστη sarahwetterer: Epidendrum nocturnum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mitomi68

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Περιγραφή

The flat bulb suggest Dollar Orchid Prosthechea boothianna.

Prosthechea cochleata - Photo (c) Sergio Guillermo Medellín Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sergio Guillermo Medellín Morales
Η ταυτότητα του χρήστη sarahwetterer: Prosthechea cochleata, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mitomi68

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024
Epidendrum rigidum - Photo (c) Logan Crees, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Logan Crees
Η ταυτότητα του χρήστη sarahwetterer: Epidendrum rigidum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mitomi68

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Epidendrum nocturnum - Photo (c) Rodolph Delfino Sartin, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rodolph Delfino Sartin
Η ταυτότητα του χρήστη sarahwetterer: Epidendrum nocturnum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mitomi68

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Encyclia tampensis - Photo (c) jhall3387, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jhall3387
Η ταυτότητα του χρήστη sarahwetterer: Encyclia tampensis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aamarchante

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Eltroplectris calcarata - Photo (c) Aidan Campos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aidan Campos
Η ταυτότητα του χρήστη sarahwetterer: Eltroplectris calcarata, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aamarchante

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Eltroplectris calcarata - Photo (c) Aidan Campos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aidan Campos
Η ταυτότητα του χρήστη sarahwetterer: Eltroplectris calcarata, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aamarchante

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024
Epidendrum rigidum - Photo (c) Logan Crees, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Logan Crees
Η ταυτότητα του χρήστη sarahwetterer: Epidendrum rigidum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coolcrittersyt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2024
Calopogon barbatus - Photo (c) ntvlvr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sarahwetterer: Calopogon barbatus, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coolcrittersyt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)
Epidendrum rigidum - Photo (c) Logan Crees, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Logan Crees
Η ταυτότητα του χρήστη sarahwetterer: Epidendrum rigidum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coolcrittersyt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)
Epidendrum rigidum - Photo (c) Logan Crees, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Logan Crees
Η ταυτότητα του χρήστη sarahwetterer: Epidendrum rigidum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coolcrittersyt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)
Ionopsis utricularioides - Photo (c) Rudy Gelis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rudy Gelis
Η ταυτότητα του χρήστη sarahwetterer: Ionopsis utricularioides, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rexia

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2024 11:02 ΠΜ EST
Calopogon barbatus - Photo (c) ntvlvr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sarahwetterer: Calopogon barbatus, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rexia

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2024 10:18 ΠΜ EST
Calopogon barbatus - Photo (c) ntvlvr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sarahwetterer: Calopogon barbatus, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aamarchante

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024
Cyrtopodium punctatum - Photo (c) Logan Crees, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Logan Crees
Η ταυτότητα του χρήστη sarahwetterer: Cyrtopodium punctatum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ferengetti

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)
Ionopsis utricularioides - Photo (c) Rudy Gelis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rudy Gelis
Η ταυτότητα του χρήστη sarahwetterer: Ionopsis utricularioides, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

venusnymphaea

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024 04:56 ΜΜ EST
Eulophia graminea - Photo (c) 澎湖小雲雀, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sarahwetterer: Eulophia graminea, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spiraserpula

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024 02:10 ΜΜ EST
Eulophia graminea - Photo (c) 澎湖小雲雀, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sarahwetterer: Eulophia graminea, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andresvila

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Περιγραφή

Late flowers! Jan 28

Ετικέτες

Encyclia tampensis - Photo (c) jhall3387, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jhall3387
Η ταυτότητα του χρήστη sarahwetterer: Encyclia tampensis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ferengetti

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Ionopsis utricularioides - Photo (c) Rudy Gelis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rudy Gelis
Η ταυτότητα του χρήστη sarahwetterer: Ionopsis utricularioides, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henrytaylor

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2024 04:27 ΜΜ EST

Περιγραφή

Along nature trail in John Dickinson State Park

Calopogon barbatus - Photo (c) ntvlvr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sarahwetterer: Calopogon barbatus, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scastane

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Περιγραφή

Found in the Everglades National park

Calopogon tuberosus simpsonii - Photo (c) Jay Horn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jay Horn
Η ταυτότητα του χρήστη sarahwetterer: Calopogon tuberosus var. simpsonii, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 12256