Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungi4reago

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 10:52 ΠΜ PST
Stemonitidaceae - Photo (c) Russ Jones, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Russ Jones
Η ταυτότητα του χρήστη sarahlloyd: Οικογένεια Stemonitidaceae, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smellyturkey

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 03:21 ΜΜ PST

Περιγραφή

I'll update on this one later this week

Badhamia utricularis - Photo (c) Timothy Boomer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timothy Boomer
Η ταυτότητα του χρήστη sarahlloyd: Badhamia utricularis, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eyalkeren

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Israel (Google, OSM)
Leocarpus fragilis - Photo (c) Sarka Martinez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Sarka Martinez
Η ταυτότητα του χρήστη sarahlloyd: Leocarpus fragilis, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikepotts

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 08:24 ΜΜ PST

Τόπος

Medford, OR, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On leaf litter caught at the base of a couple closely planted shrubs.

Didymium squamulosum - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη sarahlloyd: Didymium squamulosum, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilmot

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 12:51 ΜΜ PST
Leocarpus fragilis - Photo (c) Sarka Martinez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Sarka Martinez
Η ταυτότητα του χρήστη sarahlloyd: Leocarpus fragilis, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilmot

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 03:49 ΜΜ PST
Leocarpus fragilis - Photo (c) Sarka Martinez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Sarka Martinez
Η ταυτότητα του χρήστη sarahlloyd: Leocarpus fragilis, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikepotts

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 09:13 ΜΜ PST

Τόπος

Medford, OR, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On a small twig among leaf litter. These were quite small compared to the Didymium squamulosum found nearby.

Physarum - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sarahlloyd: Γένος Physarum, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myxomaniac

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 02:37 ΜΜ CET
Metatrichia vesparia - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη sarahlloyd: Metatrichia vesparia, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rmikusek

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2006 11:31 ΠΜ CEST
Stemonitopsis typhina - Photo (c) Pam Janszen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pam Janszen
Η ταυτότητα του χρήστη sarahlloyd: Stemonitopsis typhina, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizessig

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2024 01:37 ΜΜ PST

Περιγραφή

On rotting wood in mixed oak forest. Fourth photo shows the log in situ.

Myxomycetes - Photo (c) Alexis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis
Η ταυτότητα του χρήστη sarahlloyd: Ομοταξία Myxomycetes, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizessig

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2024 01:39 ΜΜ PST

Τόπος

Folsom, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On the same log as last obs with the white myxo. May be same thing? The log also has Wolfs Milk so a lot going on with it. Log in third photo.

Arcyria - Photo (c) Sarah Lloyd, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sarah Lloyd
Η ταυτότητα του χρήστη sarahlloyd: Γένος Arcyria, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jen_g_

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 04:19 ΜΜ PST

Περιγραφή

On dead grass in field

Didymium - Photo (c) Janet Graham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sarahlloyd: Γένος Didymium, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizessig

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2024 01:38 ΜΜ PST

Τόπος

Folsom, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On rotting log in fourth photo. Mixed oak forest

Lycogala - Photo (c) Amadej Trnkoczy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sarahlloyd: Γένος Lycogala, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizessig

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2024 01:17 ΜΜ PST

Περιγραφή

On rotting wood in mixed Oak forest.

Trichiales - Photo (c) Alexander Shirokikh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexander Shirokikh
Η ταυτότητα του χρήστη sarahlloyd: Τάξη Trichiales, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roxeelamaa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 03:06 ΜΜ EDT
Hemitrichia serpula - Photo (c) malvarinaturalist, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by malvarinaturalist
Η ταυτότητα του χρήστη sarahlloyd: Hemitrichia serpula, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizessig

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2024 01:05 ΜΜ PST

Περιγραφή

Decomposing wood mixed Oak Forest

Trichiales - Photo (c) Alexander Shirokikh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexander Shirokikh
Η ταυτότητα του χρήστη sarahlloyd: Τάξη Trichiales, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julienpometta

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 11:11 ΠΜ PST
Stemonitopsis typhina - Photo (c) Pam Janszen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pam Janszen
Η ταυτότητα του χρήστη sarahlloyd: Stemonitopsis typhina, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliciacotta

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 07:44 ΜΜ PST
Stemonitopsis typhina - Photo (c) Pam Janszen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pam Janszen
Η ταυτότητα του χρήστη sarahlloyd: Stemonitopsis typhina, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeerddw

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 08:33 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Physarella oblonga
plasmodium changed overnight into fruiting bodies

Physarella oblonga - Photo (c) Russell Gray, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Russell Gray
Η ταυτότητα του χρήστη sarahlloyd: Physarella oblonga, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2024 10:46 ΠΜ +1345

Περιγραφή

Minute fruiting bodies (10 mm tall) noted on the side of a standing, decaying hikoa karamu (Coprosma chathamica) tree in dense tarahinau (Dracophyllum arboreum) forest.

Stemonitis - Photo (c) debk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sarahlloyd: Γένος Stemonitis, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmashelton

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 04:24 ΜΜ PST

Περιγραφή

Maybe? @sarahlloyd. Under and on Escallonia shrubs, on leaf litter and rotting wood and mulch from a variety of vegetation.

Diachea leucopodia - Photo (c) Stu Pickell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stu Pickell
Η ταυτότητα του χρήστη sarahlloyd: Diachea leucopodia, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterzuidland

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 09:27 ΠΜ AEDT
Tubifera vanderheuliae - Photo (c) Sarah Lloyd, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sarah Lloyd
Η ταυτότητα του χρήστη sarahlloyd: Tubifera vanderheuliae, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

weevilwitch

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 03:17 ΜΜ PST
Tubifera montana - Photo (c) lauraperrin, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sarahlloyd: Tubifera montana, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhocking

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2024 11:56 ΠΜ AEDT
Tubifera ferruginosa - Photo (c) Kirill Ignatyev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sarahlloyd: Tubifera ferruginosa, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wsd

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2024 11:47 ΠΜ PST
Tubifera - Photo (c) Kari Pihlaviita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kari Pihlaviita
Η ταυτότητα του χρήστη sarahlloyd: Γένος Tubifera, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterbos

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 02:02 ΜΜ ACST

Περιγραφή

Immature cream (23/7) and maturing brown (25/7) at base of Stringybark. Largest mass about 20mm, smaller mass about 10mm.

Tubifera - Photo (c) Kari Pihlaviita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kari Pihlaviita
Η ταυτότητα του χρήστη sarahlloyd: Γένος Tubifera, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stewart_blackwell

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 03:46 ΜΜ EDT
Tubifera ferruginosa - Photo (c) Kirill Ignatyev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sarahlloyd: Tubifera ferruginosa, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huafang

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2013 09:21 ΠΜ EDT
Tubifera ferruginosa - Photo (c) Kirill Ignatyev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sarahlloyd: Tubifera ferruginosa, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaco_tdf

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2022 07:39 ΜΜ -03
Fuligo - Photo (c) oldsnailking, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sarahlloyd: Γένος Fuligo, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heso23

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 04:19 ΜΜ PST
Tubifera montana - Photo (c) lauraperrin, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sarahlloyd: Tubifera montana, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 15672