Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maudurle

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2022 03:17 AM UTC
Myiodynastes hemichrysus - Photo (c) randyvickers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sapayoa: Myiodynastes hemichrysus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2011 09:18 AM +08

Περιγραφή

Sunda Bush Warbler. Song. Recorded at Kinabalu Park, Sabah, Borneo on 29 September 2011. Endemic subspecies oreophilus.

Horornis flavolivaceus - Photo (c) David Beadle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Beadle
Η ταυτότητα του χρήστη sapayoa: Horornis flavolivaceus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2011 09:18 AM +08

Περιγραφή

Sunda Bush Warbler. Song. Recorded at Kinabalu Park, Sabah, Borneo on 29 September 2011. Endemic subspecies oreophilus.

Horornis flavolivaceus - Photo (c) David Beadle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Beadle
Η ταυτότητα του χρήστη sapayoa: Horornis flavolivaceus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2011 09:18 AM +08

Περιγραφή

Chestnut-hooded Laughingthrush. Song. Recorded at Kinabalu Park, Sabah, Borneo on 29 September 2011. Nominate subspecies treacheri.

Pterorhinus treacheri - Photo (c) Chen Gim Choon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chen Gim Choon
Η ταυτότητα του χρήστη sapayoa: Pterorhinus treacheri, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2011 08:29 AM +08

Περιγραφή

Ashy Tailorbird. Song. Recorded at Rainforest Discovery Centre, Sepilok, Sabah, Borneo on 30 September 2011. Endemic subspecies borneoensis.

Ετικέτες

Orthotomus ruficeps - Photo (c) Chan Chee Keong, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chan Chee Keong
Η ταυτότητα του χρήστη sapayoa: Orthotomus ruficeps, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2011 08:29 AM +08

Περιγραφή

Chestnut-winged Babbler. Song. Recorded at Rainforest Discovery Centre, Sepilok, Sabah, Borneo on 30 September 2011. Subspecies bicolor.

Cyanoderma bicolor - Photo (c) M. A. Naturalist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by M. A. Naturalist
Η ταυτότητα του χρήστη sapayoa: Cyanoderma bicolor, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2011

Περιγραφή

Black-throated Babbler. Song. Recorded at Sepilok Rainforest Discovery Centre, Sabah, Borneo on 1 October 2011. Monotypic.

Stachyris nigricollis - Photo (c) scaup, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sapayoa: Stachyris nigricollis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2011

Περιγραφή

White-chested Babbler. Song. Recorded at Sepilok Rainforest Discovery Centre, Sabah, Borneo on 1 October 2011. Subspecies macropterum.

Pellorneum rostratum - Photo (c) Tan Kok Hui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tan Kok Hui
Η ταυτότητα του χρήστη sapayoa: Pellorneum rostratum, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2011

Περιγραφή

Sooty-capped Babbler. Background song. Recorded at Sepilok Rainforest Discovery Centre, Sabah, Borneo on 1 October 2011. Endemic subspecies phoeniceum.

Malacopteron affine - Photo (c) Tan Kok Hui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tan Kok Hui
Η ταυτότητα του χρήστη sapayoa: Malacopteron affine, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2011

Τόπος

Sabah, MY (Google, OSM)

Περιγραφή

Striped Wren-Babbler. Song. Recorded at Tabin Wildlife Preserve, Sabah, Borneo on 3 October 2011. Monotypic.

Kenopia striata - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chien Lee
Η ταυτότητα του χρήστη sapayoa: Kenopia striata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2011

Τόπος

Sabah, MY (Google, OSM)

Περιγραφή

Black-throated Wren-Babbler. Song. Recorded at Tabin Wildlife Preserve, Sabah, Borneo on 3 October 2011. Endemic. Monotypic.

Turdinus atrigularis - Photo (c) M. A. Naturalist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by M. A. Naturalist
Η ταυτότητα του χρήστη sapayoa: Turdinus atrigularis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2011

Τόπος

Sabah, MY (Google, OSM)

Περιγραφή

Black-throated Wren-Babbler. Song. Recorded at Tabin Wildlife Preserve, Sabah, Borneo on 3 October 2011. Endemic. Monotypic.

Turdinus atrigularis - Photo (c) M. A. Naturalist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by M. A. Naturalist
Η ταυτότητα του χρήστη sapayoa: Turdinus atrigularis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2011

Τόπος

Sabah, MY (Google, OSM)

Περιγραφή

Black-throated Wren-Babbler. Song. Recorded at Tabin Wildlife Preserve, Sabah, Borneo on 3 October 2011. Endemic. Monotypic.

Pellorneum malaccense - Photo (c) Forest Botial-Jarvis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Forest Botial-Jarvis
Η ταυτότητα του χρήστη sapayoa: Pellorneum malaccense, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2011

Τόπος

Sabah, MY (Google, OSM)

Περιγραφή

Rufous-crowned Babbler. Song. Recorded at Tabin Wildlife Preserve, Sabah, Borneo on 3 October 2011. Endemic subspecies saba.

Malacopteron magnum - Photo (c) Tan Kok Hui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tan Kok Hui
Η ταυτότητα του χρήστη sapayoa: Malacopteron magnum, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2011

Τόπος

Sabah, MY (Google, OSM)

Περιγραφή

Rufous-crowned Babbler. Song. Recorded at Tabin Wildlife Preserve, Sabah, Borneo on 3 October 2011. Endemic subspecies saba.

Malacopteron magnum - Photo (c) Tan Kok Hui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tan Kok Hui
Η ταυτότητα του χρήστη sapayoa: Malacopteron magnum, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomashovorka

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2023 07:58 AM AEST
Burhinus grallarius - Photo (c) David Laurie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Laurie
Η ταυτότητα του χρήστη sapayoa: Burhinus grallarius, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Σταυρομύτης (Loxia curvirostra)

Παρατηρητής

burgbirder

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2022 08:27 AM EST

Περιγραφή

Eight of these cross-billed creatures in a group

Κοινός Σταυρομύτης - Photo (c) samzhang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sapayoa: Κοινός Σταυρομύτης (Loxia curvirostra)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reuvenm

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 12:58 PM EDT
Stylurus amnicola - Photo (c) Scott King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sapayoa: Stylurus amnicola, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twan3253

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Sabah, MY (Google, OSM)

Περιγραφή

The melodic bird call :)

Malacopteron affine - Photo (c) Tan Kok Hui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tan Kok Hui
Η ταυτότητα του χρήστη sapayoa: Malacopteron affine, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dan_aburg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 07:45 AM EDT
Seiurus aurocapilla - Photo (c) J.D. Willson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sapayoa: Seiurus aurocapilla, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbmorris

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2022 08:43 AM SAST
Ευρωπαϊκή Χαλκοκουρούνα - Photo (c) Nik Borrow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sapayoa: Ευρωπαϊκή Χαλκοκουρούνα (Coracias garrulus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γλάρος Της Αρκτικής (Pagophila eburnea)

Παρατηρητής

michiganhummingbirdguy

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 1995 12:00 AM EST

Περιγραφή

Ivory Gull (1st cycle)
Near Sombra
Ontario, Canada
24 December 1995
Photo by Allen T. Chartier

Γλάρος Της Αρκτικής - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sapayoa: Γλάρος Της Αρκτικής (Pagophila eburnea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

estheranne

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2022 01:52 PM EDT
Vanessa virginiensis - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη sapayoa: Vanessa virginiensis, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

james-h

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2022 10:28 AM EDT

Περιγραφή

I’d appreciate a species ID

Gentianopsis crinita - Photo (c) Jesse Lincoln, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jesse Lincoln
Η ταυτότητα του χρήστη sapayoa: Gentianopsis crinita, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελονοληστόγλαρος (Stercorarius longicaudus)

Παρατηρητής

james-h

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 09:15 AM EDT

Περιγραφή

Dark intermediate juvenile, exquisitely captured by Matt Parsons. This species has proven to be very regular here in September

Βελονοληστόγλαρος - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη sapayoa: Βελονοληστόγλαρος (Stercorarius longicaudus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bruceripley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2022 03:37 PM EDT
Tramea onusta - Photo (c) TexasEagle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sapayoa: Tramea onusta, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

burgbirder

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 04:15 PM EDT
Hylephila phyleus - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη sapayoa: Hylephila phyleus, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yrtymstra

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 04:54 PM EDT
Lestes forcipatus - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη sapayoa: Lestes forcipatus, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

burgbirder

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 03:58 PM EDT
Macromia taeniolata - Photo (c) pondhawk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sapayoa: Macromia taeniolata, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adam_kalab

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2022 01:06 PM EDT
Aeshna constricta - Photo (c) Joe Bartok, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe Bartok
Η ταυτότητα του χρήστη sapayoa: Aeshna constricta, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 291