Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Maybe?

Teloschistes chrysophthalmus - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Teloschistes chrysophthalmus, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom_carlberg

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2015

Τόπος

Marin (Google, OSM)

Περιγραφή

"On Old-growth Quercus kelloggii branch bark. Old-growth black oak woodland on moderate (20-25%) north aspect slopes. "

Heterodermia leucomelos - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Heterodermia leucomelos, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annebarbour1

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2013 01:48 ΜΜ EDT

Περιγραφή

with husband Brian and Dr Don Smith. The Rubus was along the Ganaraska trail. this is the first location for CKL.

Ribes glandulosum - Photo (c) Nate Martineau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nate Martineau
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Ribes glandulosum, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

collin_st

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2021 12:55 ΜΜ CST
Ramalina stenospora - Photo (c) J. Kevin England, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by J. Kevin England
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Ramalina stenospora, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyle_lund

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2021 06:20 ΜΜ PDT

Τόπος

Livermore, CA, US (Google, OSM)
Punctelia - Photo (c) danielluscombe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Γένος Punctelia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniellyons

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2020 08:03 ΠΜ EDT

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Umbilicaria americana - Photo (c) 2013 Scot Loring, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Umbilicaria americana, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

t_knight

Ημερομηνία

Μάρτιος 2019

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Aggregate-type, base of Tsuga canadensis. Confirmed by Dr. R. Troy McMullin. TLC: atranorin, zeorin, + fatty acid (pallidic acid?)

Lepraria caesiella - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Lepraria caesiella, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryruther

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 03:14 ΜΜ EDT
Lopadium disciforme - Photo (c) Tomás Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tomás Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Lopadium disciforme, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rroutledge

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2022 04:26 ΜΜ EDT

Τόπος

Algoma, CA-ON, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

10-26-22---3
5 inch Cw

Loxospora ochrophaea - Photo (c) anthony brooks, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by anthony brooks
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Loxospora ochrophaea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buttercupbright

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 10:31 ΠΜ EST

Περιγραφή

Not confident on the species id. Apothecia range from brown to black.

Lecanora - Photo (c) Andrea Kreuzhage, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrea Kreuzhage
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Γένος Lecanora, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carl-adam

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 12:40 ΜΜ EDT
Loxospora ochrophaea - Photo (c) anthony brooks, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by anthony brooks
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Loxospora ochrophaea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oridgen10

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2019 04:27 ΜΜ EDT
Lecanora - Photo (c) Andrea Kreuzhage, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrea Kreuzhage
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Γένος Lecanora, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pwdeacon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Large patch in a cultural woodland of Juglans nigra-Robinia pseudoacacia.

Thladiantha dubia - Photo (c) peganum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Thladiantha dubia, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawnsherman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2024 03:46 ΜΜ EST
Hypocenomyce scalaris - Photo (c) Tomás Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tomás Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Hypocenomyce scalaris, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stphip

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2024 03:48 ΜΜ EST
Flavopunctelia soredica - Photo (c) Tomás Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tomás Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Flavopunctelia soredica, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cchapman-lam

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 10:36 ΠΜ EDT
Vahliella leucophaea - Photo (c) Alison Smith, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alison Smith
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Vahliella leucophaea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whrenwraith

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 12:42 ΜΜ EDT
Flavopunctelia flaventior - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Flavopunctelia flaventior, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawnsherman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2024 02:07 ΜΜ EST
Punctelia rudecta - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Punctelia rudecta, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidgascoigne

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2015 09:40 ΠΜ EST
Punctelia rudecta - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Punctelia rudecta, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duncanqubti

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 03:47 ΜΜ EST
Punctelia rudecta - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Punctelia rudecta, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardlbaxter

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 11:42 ΠΜ EDT

Τόπος

Brant, ON, Canada (Google, OSM)
Punctelia rudecta - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Punctelia rudecta, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

endymorneau

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 03:32 ΜΜ EDT
Usnea - Photo (c) John D Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John D Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Γένος Usnea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janie_c

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2018 09:15 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Parc National des Hautes-Gorges, Sentier Le Riverain

Usnea longissima - Photo (c) Ben P, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ben P
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Usnea longissima, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrep53

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 08:38 ΠΜ EDT
Usnea longissima - Photo (c) Ben P, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ben P
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Usnea longissima, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martine_lapointe

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 01:05 ΜΜ EDT
Usnea - Photo (c) John D Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John D Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Γένος Usnea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frankthewood

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 09:31 ΠΜ EDT
Usnea dasopoga - Photo (c) John D Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John D Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Usnea dasopoga, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaacanthony

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)
Collemataceae - Photo (c) sea-kangaroo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by sea-kangaroo
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Οικογένεια Collemataceae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

erielee

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 04:22 ΜΜ EDT
Ζωή - Photo (c) Paul Sorensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Sorensen
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Ζωή (Ζωή)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noskcaj55

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Simcoe, CA-ON, CA (Google, OSM)
Placynthium nigrum - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Samuel Brinker
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Placynthium nigrum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawnsherman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2024 01:17 ΜΜ EST
Candelaria concolor - Photo (c) John Boback, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Boback
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Candelaria concolor, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 18498