Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_smith

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 11:26 AM EDT
Lobaria pulmonaria - Photo (c) L S, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Lobaria pulmonaria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

docaroe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 10:36 AM EDT
Lobaria pulmonaria - Photo (c) L S, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Lobaria pulmonaria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richrussell

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 01:41 PM EDT

Τόπος

Kenora, CA-ON, CA (Google, OSM)
Tuckermanopsis - Photo (c) wanderflechten, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Γένος Tuckermanopsis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kat_the_nat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 06:07 PM EDT
Lasallia papulosa - Photo (c) kueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Lasallia papulosa, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richrussell

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 09:17 AM EDT

Τόπος

Kenora, CA-ON, CA (Google, OSM)
Peltigera aphthosa - Photo (c) Josh*m, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Peltigera aphthosa, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birds_bugs_botany

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 09:29 AM EDT

Περιγραφή

On rock (granite?)

Lepra amara - Photo (c) Jurga Motiejūnaitė, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Lepra amara, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richrussell

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 04:10 PM EDT

Τόπος

Kenora, CA-ON, CA (Google, OSM)
Usnea cavernosa - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Usnea cavernosa, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordanwelch13

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 05:45 PM EDT
Icmadophila ericetorum - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Icmadophila ericetorum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birds_bugs_botany

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 09:27 AM EDT
Lasallia papulosa - Photo (c) kueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Lasallia papulosa, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birds_bugs_botany

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 09:27 AM EDT
Lasallia papulosa - Photo (c) kueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Lasallia papulosa, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kfurneaux

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 12:57 PM EDT
Physcia millegrana - Photo (c) Devon Cummings, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Physcia millegrana, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carl-adam

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)
Carya glabra - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Carya glabra, Ένα μέλος του Καρυοειδή (Οικογένεια Juglandaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carl-adam

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Bruce, CA-ON, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

In alvar, needs spores to confirm but likely.

Riccia beyrichiana - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Riccia beyrichiana, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

afrusak

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Muskoka, CA-ON, CA (Google, OSM)
Carex folliculata - Photo (c) neitm1ml, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Carex folliculata, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

afrusak

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Muskoka, CA-ON, CA (Google, OSM)
Carex folliculata - Photo (c) neitm1ml, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Carex folliculata, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathieulecompte

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 02:27 PM EDT
Fraxinus nigra - Photo (c) Owen Clarkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Fraxinus nigra, Ένα μέλος του Φραξός (Γένος Fraxinus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birds_bugs_botany

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 05:30 PM EDT
Conocephalum salebrosum - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Conocephalum salebrosum, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thelittlestforester

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2020 11:49 AM EDT
Multiclavula mucida - Photo (c) Fluff Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Multiclavula mucida, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

herrszur1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2021 07:32 AM EST
Multiclavula mucida - Photo (c) Fluff Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Multiclavula mucida, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shroomydan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2011
Multiclavula mucida - Photo (c) Fluff Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Multiclavula mucida, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marlacoppolino

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 04:55 PM EDT
Multiclavula mucida - Photo (c) Fluff Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Multiclavula mucida, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rowanny

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 04:20 PM EDT
Multiclavula mucida - Photo (c) Fluff Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Multiclavula mucida, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mirandaengelshoven

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2021 10:33 AM CET

Τόπος

Baarn, Nederland (Google, OSM)
Normandina pulchella - Photo (c) Tab Tannery, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Normandina pulchella, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwaynesabine

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021

Περιγραφή

Growing on Phaeophyscia rubropulchra, corticolous on Fraxinus americana. Open lawn with scattered trees on lake shore. Photo from specimen, at later date, so photo metadata does not correspond with collection date documented above.

Normandina pulchella - Photo (c) Tab Tannery, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Normandina pulchella, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janiecw

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Québec, CA (Google, OSM)

Ετικέτες

qtf
Normandina pulchella - Photo (c) Tab Tannery, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Normandina pulchella, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mirandaengelshoven

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 01:14 PM CEST
Normandina pulchella - Photo (c) Tab Tannery, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Normandina pulchella, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mirandaengelshoven

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 03:07 PM CEST
Normandina pulchella - Photo (c) Tab Tannery, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Normandina pulchella, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jurga_li

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 01:40 PM +03

Περιγραφή

Together with Leprocaulon quisquilare https://www.inaturalist.org/observations/97244421

Normandina pulchella - Photo (c) Tab Tannery, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Normandina pulchella, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pwdeacon

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021
Linum medium texanum - Photo (c) Laura Clark, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Linum medium var. texanum, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garyyankech

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021
Phaeophyscia pusilloides - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη samuelbrinker: Phaeophyscia pusilloides, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 10381