Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rwongsang

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2024 03:53 ΜΜ AST
Coccoloba uvifera - Photo (c) markg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by markg
Η ταυτότητα του χρήστη sam_spathe: Coccoloba uvifera, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rwongsang

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2024 09:41 ΠΜ AST
Monoon longifolium - Photo (c) abhi jith, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by abhi jith
Η ταυτότητα του χρήστη sam_spathe: Monoon longifolium, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srags

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2024 04:19 ΜΜ AST
Manicaria saccifera - Photo (c) Angel Dieppa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Angel Dieppa
Η ταυτότητα του χρήστη sam_spathe: Manicaria saccifera, Ένα μέλος του Αρεκοειδή (Οικογένεια Arecaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zyaire2

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 06:52 ΠΜ AST
Mimosa pudica - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη sam_spathe: Mimosa pudica, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaii0816

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 11:24 ΠΜ AST

Περιγραφή

Flower

Heliconia psittacorum - Photo (c) Eric Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sam_spathe: Heliconia psittacorum, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zyaire2

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 11:05 ΠΜ AST
Heliconia bihai - Photo (c) Carlos Otávio Gussoni, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carlos Otávio Gussoni
Η ταυτότητα του χρήστη sam_spathe: Heliconia bihai, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zyaire2

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 06:45 ΠΜ AST
Rhynchospora nervosa - Photo (c) Diomer Mogollón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diomer Mogollón
Η ταυτότητα του χρήστη sam_spathe: Rhynchospora nervosa, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kareema1

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 11:41 ΠΜ AST
Heliconia psittacorum - Photo (c) Eric Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sam_spathe: Heliconia psittacorum, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kareema1

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 11:10 ΠΜ AST
Heliconia bihai - Photo (c) Carlos Otávio Gussoni, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carlos Otávio Gussoni
Η ταυτότητα του χρήστη sam_spathe: Heliconia bihai, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthslater

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 10:55 ΠΜ AST
Heliconia psittacorum - Photo (c) Eric Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sam_spathe: Heliconia psittacorum, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathania3

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 09:34 ΠΜ AST
Heliconia bihai - Photo (c) Carlos Otávio Gussoni, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carlos Otávio Gussoni
Η ταυτότητα του χρήστη sam_spathe: Heliconia bihai, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zyaire2

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 11:06 ΠΜ AST
Heliconia psittacorum - Photo (c) Eric Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sam_spathe: Heliconia psittacorum, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathania3

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 11:07 ΠΜ AST
Heliconia bihai - Photo (c) Carlos Otávio Gussoni, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carlos Otávio Gussoni
Η ταυτότητα του χρήστη sam_spathe: Heliconia bihai, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathania3

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 10:44 ΠΜ AST
Morinda - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη sam_spathe: Γένος Morinda, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kavell

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 10:41 ΠΜ AST
Heliconia psittacorum - Photo (c) Eric Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sam_spathe: Heliconia psittacorum, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

collette81819

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 11:23 ΠΜ AST
Bromelia karatas - Photo (c) Neptalí Ramírez Marcial, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Neptalí Ramírez Marcial
Η ταυτότητα του χρήστη sam_spathe: Bromelia karatas, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ms_pinder

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 11:02 ΠΜ AST

Περιγραφή

plant

Αροειδή - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sam_spathe: Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zyaire2

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 11:44 ΠΜ AST
Bromelia karatas - Photo (c) Neptalí Ramírez Marcial, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Neptalí Ramírez Marcial
Η ταυτότητα του χρήστη sam_spathe: Bromelia karatas, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

collette81819

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 11:17 ΠΜ AST
Bromelia karatas - Photo (c) Neptalí Ramírez Marcial, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Neptalí Ramírez Marcial
Η ταυτότητα του χρήστη sam_spathe: Bromelia karatas, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missphillip

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 02:12 ΜΜ AST
Ixora - Photo (c) Nanci Camacho Peña, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nanci Camacho Peña
Η ταυτότητα του χρήστη sam_spathe: Γένος Ixora, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

collette81819

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 01:50 ΜΜ AST
Hippobroma longiflora - Photo (c) tanyanhong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tanyanhong
Η ταυτότητα του χρήστη sam_spathe: Hippobroma longiflora, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

collette81819

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 01:51 ΜΜ AST
Hydrocotyle - Photo (c) Matthieu Gauvain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthieu Gauvain
Η ταυτότητα του χρήστη sam_spathe: Γένος Hydrocotyle, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κύπειρος (Γένος Cyperus)

Παρατηρητής

collette81819

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 01:57 ΜΜ AST
Κύπειρος - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη sam_spathe: Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

collette81819

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 02:08 ΜΜ AST
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Corcoran, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Corcoran
Η ταυτότητα του χρήστη sam_spathe: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

collette81819

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 02:16 ΜΜ AST
Solanum torvum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη sam_spathe: Solanum torvum, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

islandbear19

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 01:45 ΜΜ AST
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Corcoran, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Corcoran
Η ταυτότητα του χρήστη sam_spathe: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

islandbear19

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 01:51 ΜΜ AST
Cissus - Photo (c) Anne, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sam_spathe: Γένος Cissus, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

stacey14605

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 01:58 ΜΜ AST
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Corcoran, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Corcoran
Η ταυτότητα του χρήστη sam_spathe: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

collette81819

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 02:03 ΜΜ AST

Τόπος

Tobago, TT (Google, OSM)
Polypodioideae - Photo (c) Avery, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Avery
Η ταυτότητα του χρήστη sam_spathe: Υποοικογένεια Polypodioideae, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

collette81819

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 02:06 ΜΜ AST
Bromeliaceae - Photo (c) nicochimento, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sam_spathe: Οικογένεια Bromeliaceae, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 289