Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fbernasconi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2012 01:32 ΜΜ -03
Vitreorana parvula - Photo (c) oliprioli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by oliprioli
Η ταυτότητα του χρήστη sab_alfred: Vitreorana parvula, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fergoracy

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 02:28 ΜΜ -03
Erythrolamprus semiaureus - Photo (c) Alfredo Sabaliauskas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alfredo Sabaliauskas
Η ταυτότητα του χρήστη sab_alfred: Erythrolamprus semiaureus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicoolejnik

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2011

Περιγραφή

Juvenile found dead on the road.

Erythrolamprus semiaureus - Photo (c) Alfredo Sabaliauskas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alfredo Sabaliauskas
Η ταυτότητα του χρήστη sab_alfred: Erythrolamprus semiaureus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2017 05:27 ΜΜ -03
Dendropsophus - Photo (c) Cullen Hanks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cullen Hanks
Η ταυτότητα του χρήστη sab_alfred: Γένος Dendropsophus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2021 07:39 ΜΜ -03
Rhinella arenarum - Photo (c) Tomás Carranza Perales, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Tomás Carranza Perales
Η ταυτότητα του χρήστη sab_alfred: Rhinella arenarum, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nilo_eparek

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 11:05 ΜΜ -03
Scinax nasicus - Photo (c) Martin Arregui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Arregui
Η ταυτότητα του χρήστη sab_alfred: Scinax nasicus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nilo_eparek

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 11:14 ΜΜ -03
Leptodactylus macrosternum - Photo (c) Zak, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Zak
Η ταυτότητα του χρήστη sab_alfred: Leptodactylus macrosternum, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nilo_eparek

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 11:34 ΜΜ -03
Rhinella major - Photo (c) Leandro Bareiro Guiñazú, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leandro Bareiro Guiñazú
Η ταυτότητα του χρήστη sab_alfred: Rhinella major, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nilo_eparek

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2010 09:57 ΜΜ -03
Boana punctata - Photo (c) Andrés Felipe Aponte, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andrés Felipe Aponte
Η ταυτότητα του χρήστη sab_alfred: Boana punctata, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nilo_eparek

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 09:26 ΜΜ -03
Leptodactylus - Photo (c) zacpfeifer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by zacpfeifer
Η ταυτότητα του χρήστη sab_alfred: Γένος Leptodactylus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nilo_eparek

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2010 09:29 ΜΜ -03
Leptodactylus macrosternum - Photo (c) Zak, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Zak
Η ταυτότητα του χρήστη sab_alfred: Leptodactylus macrosternum, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nilo_eparek

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2010 09:31 ΜΜ -03
Scinax - Photo (c) Pedro Ivo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pedro Ivo
Η ταυτότητα του χρήστη sab_alfred: Γένος Scinax, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nilo_eparek

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2010 09:32 ΜΜ -03
Boana raniceps - Photo (c) Pedro Ivo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pedro Ivo
Η ταυτότητα του χρήστη sab_alfred: Boana raniceps, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nilo_eparek

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2010 04:06 ΠΜ -03
Dendropsophus nanus - Photo (c) Diogo B. Provete, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sab_alfred: Dendropsophus nanus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nilo_eparek

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2010 03:53 ΠΜ -03
Leptodactylus - Photo (c) zacpfeifer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by zacpfeifer
Η ταυτότητα του χρήστη sab_alfred: Γένος Leptodactylus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nilo_eparek

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2010 03:51 ΠΜ -03
Leptodactylus - Photo (c) zacpfeifer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by zacpfeifer
Η ταυτότητα του χρήστη sab_alfred: Γένος Leptodactylus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nilo_eparek

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 04:07 ΠΜ -03
Dendropsophus nanus - Photo (c) Diogo B. Provete, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sab_alfred: Dendropsophus nanus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entomofobia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 12:24 ΜΜ -03

Περιγραφή

En el Jardín Botánico Horco Molle.

Pithecopus azureus - Photo (c) Matthieu Berroneau, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sab_alfred: Pithecopus azureus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carancho

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2018
Erythrolamprus ceii - Photo (c) Ivanna Gabriela Cruz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ivanna Gabriela Cruz
Η ταυτότητα του χρήστη sab_alfred: Erythrolamprus ceii, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

walterprado

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2011 06:29 ΜΜ -03
Philodryas psammophidea - Photo (c) Alexander Guiñazu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexander Guiñazu
Η ταυτότητα του χρήστη sab_alfred: Philodryas psammophidea, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablof

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2022 11:02 ΠΜ -03
Erythrolamprus sagittifer sagittifer - Photo (c) Manuel Godoy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Manuel Godoy
Η ταυτότητα του χρήστη sab_alfred: Erythrolamprus sagittifer ssp. sagittifer, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agu_beleizan

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2022 05:58 ΜΜ -03
Bothrops jonathani - Photo (c) Rodrigo Wilber Soria Auza, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rodrigo Wilber Soria Auza
Η ταυτότητα του χρήστη sab_alfred: Bothrops jonathani, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romero125

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 08:35 ΜΜ -03
Leptodactylus - Photo (c) zacpfeifer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by zacpfeifer
Η ταυτότητα του χρήστη sab_alfred: Γένος Leptodactylus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romero125

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 08:21 ΜΜ -03
Odontophrynus - Photo (c) Leonardo Adrián LEIVA, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leonardo Adrián LEIVA
Η ταυτότητα του χρήστη sab_alfred: Γένος Odontophrynus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

facundovarelab

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 04:49 ΜΜ -03
Micrurus corallinus - Photo (c) cbernz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by cbernz
Η ταυτότητα του χρήστη sab_alfred: Micrurus corallinus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

facundovarelab

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 01:29 ΜΜ -03
Rhinella ornata - Photo (c) Arnold Wijker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Arnold Wijker
Η ταυτότητα του χρήστη sab_alfred: Rhinella ornata, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nino_ancherama

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 08:20 ΠΜ -03
Erythrolamprus semiaureus - Photo (c) Alfredo Sabaliauskas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alfredo Sabaliauskas
Η ταυτότητα του χρήστη sab_alfred: Erythrolamprus semiaureus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alecearnshaw

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 11:38 ΜΜ -03

Περιγραφή

Extremadamente pequeña, unos 20 mm de largo.

Dendropsophus nanus - Photo (c) Diogo B. Provete, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sab_alfred: Dendropsophus nanus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hernan_nadal

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 12:29 ΜΜ -03
Boana riojana - Photo (c) Arturo Muñoz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Arturo Muñoz
Η ταυτότητα του χρήστη sab_alfred: Boana riojana, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damianganime

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Buenos Aires, AR (Google, OSM)

Περιγραφή

Juvenil

Oxyrhopus rhombifer rhombifer - Photo (c) ramy30, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sab_alfred: Oxyrhopus rhombifer ssp. rhombifer, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1759