Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nrthwoods

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)
Eleocharis - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη rynxs: Γένος Eleocharis, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yayemaster

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023
Prosartes - Photo (c) Jonathan (JC) Carpenter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jonathan (JC) Carpenter
Η ταυτότητα του χρήστη rynxs: Γένος Prosartes, Ένα μέλος του Λειριοειδή (Οικογένεια Liliaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caroberk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 11:11 ΠΜ EST
Maianthemum canadense - Photo (c) Timothy Valentine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rynxs: Maianthemum canadense, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rew2me

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023
Uvularia puberula - Photo (c) Tara Gettig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tara Gettig
Η ταυτότητα του χρήστη rynxs: Uvularia puberula, Ένα μέλος του Κολχικοειδή (Οικογένεια Colchicaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 1995 12:24 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Monkton

Ετικέτες

Maianthemum racemosum - Photo (c) Philipp Wickey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philipp Wickey
Η ταυτότητα του χρήστη rynxs: Maianthemum racemosum, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

issacostrom0121

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 02:28 ΜΜ MDT
Streptopus amplexifolius - Photo (c) 116916927065934112165, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by 116916927065934112165
Η ταυτότητα του χρήστη rynxs: Streptopus amplexifolius, Ένα μέλος του Λειριοειδή (Οικογένεια Liliaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maddiepipes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 10:31 ΠΜ EST
Maianthemum canadense - Photo (c) Timothy Valentine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rynxs: Maianthemum canadense, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yayemaster

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2023 03:07 ΜΜ EDT
Polygonatum pubescens - Photo (c) Annkatrin Rose, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Annkatrin Rose
Η ταυτότητα του χρήστη rynxs: Polygonatum pubescens, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yayemaster

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2023 03:04 ΜΜ EDT
Maianthemum racemosum - Photo (c) Philipp Wickey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philipp Wickey
Η ταυτότητα του χρήστη rynxs: Maianthemum racemosum, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

issacostrom0121

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2023 01:27 ΜΜ EDT
Maianthemum racemosum - Photo (c) Philipp Wickey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philipp Wickey
Η ταυτότητα του χρήστη rynxs: Maianthemum racemosum, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)

Παρατηρητής

mahek08

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 04:38 ΜΜ EDT
Uvularia puberula - Photo (c) Tara Gettig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tara Gettig
Η ταυτότητα του χρήστη rynxs: Uvularia puberula, Ένα μέλος του Κολχικοειδή (Οικογένεια Colchicaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

issacostrom0121

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2023 12:23 ΜΜ EDT
Maianthemum racemosum - Photo (c) Philipp Wickey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philipp Wickey
Η ταυτότητα του χρήστη rynxs: Maianthemum racemosum, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mahek08

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023
Uvularia puberula - Photo (c) Tara Gettig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tara Gettig
Η ταυτότητα του χρήστη rynxs: Uvularia puberula, Ένα μέλος του Κολχικοειδή (Οικογένεια Colchicaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

logankuzyk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 04:26 ΜΜ PST
Maianthemum dilatatum - Photo (c) larsonek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by larsonek
Η ταυτότητα του χρήστη rynxs: Maianthemum dilatatum, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycoweise

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 03:13 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Polygonatum biflorum var. biflorum?

Polygonatum biflorum - Photo (c) Eric Hunt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rynxs: Polygonatum biflorum, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric-schmitty

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2023 08:16 ΠΜ CDT
Maianthemum racemosum - Photo (c) Philipp Wickey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philipp Wickey
Η ταυτότητα του χρήστη rynxs: Maianthemum racemosum, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjm666

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 12:51 ΜΜ PST
Maianthemum racemosum amplexicaule - Photo (c) Blake Weis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Blake Weis
Η ταυτότητα του χρήστη rynxs: Maianthemum racemosum ssp. amplexicaule, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brianna91041

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 03:47 ΜΜ PST
Maianthemum stellatum - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rynxs: Maianthemum stellatum, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wanderingeden

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 01:49 ΜΜ EDT
Maianthemum canadense - Photo (c) Timothy Valentine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rynxs: Maianthemum canadense, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wanderingeden

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 01:59 ΜΜ EDT
Uvularia sessilifolia - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη rynxs: Uvularia sessilifolia, Ένα μέλος του Κολχικοειδή (Οικογένεια Colchicaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wanderingeden

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 02:17 ΜΜ EDT
Maianthemum racemosum - Photo (c) Philipp Wickey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philipp Wickey
Η ταυτότητα του χρήστη rynxs: Maianthemum racemosum, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wanderingeden

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 02:31 ΠΜ EDT

Τόπος

Hermon, ME, USA (Google, OSM)
Maianthemum racemosum - Photo (c) Philipp Wickey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philipp Wickey
Η ταυτότητα του χρήστη rynxs: Maianthemum racemosum, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peteacorr

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2003 01:40 ΠΜ EDT
Maianthemum racemosum - Photo (c) Philipp Wickey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philipp Wickey
Η ταυτότητα του χρήστη rynxs: Maianthemum racemosum, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdmarch87

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2023 12:43 ΜΜ CDT
Uvularia grandiflora - Photo (c) JanetandPhil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rynxs: Uvularia grandiflora, Ένα μέλος του Κολχικοειδή (Οικογένεια Colchicaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

therainbowwillow

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 12:12 ΜΜ PST
Prosartes hookeri - Photo (c) Brent Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rynxs: Prosartes hookeri, Ένα μέλος του Λειριοειδή (Οικογένεια Liliaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zoemakepeace

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 09:48 ΠΜ PDT
Maianthemum racemosum amplexicaule - Photo (c) Blake Weis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Blake Weis
Η ταυτότητα του χρήστη rynxs: Maianthemum racemosum ssp. amplexicaule, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aiva

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 11:27 ΠΜ PDT
Maianthemum stellatum - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rynxs: Maianthemum stellatum, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantman123

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023

Περιγραφή

Picture taken with a poor resolution camera. Location is an estimate as I didn't have GPS.

Maianthemum racemosum - Photo (c) Philipp Wickey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philipp Wickey
Η ταυτότητα του χρήστη rynxs: Maianthemum racemosum, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantman123

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023

Περιγραφή

Picture taken with a poor resolution camera. Location is an estimate as I didn't have GPS.

Maianthemum canadense - Photo (c) Timothy Valentine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rynxs: Maianthemum canadense, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantman123

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023

Περιγραφή

Picture taken with a poor resolution camera. Location is an estimate as I didn't have GPS.

Uvularia sessilifolia - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη rynxs: Uvularia sessilifolia, Ένα μέλος του Κολχικοειδή (Οικογένεια Colchicaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 275301