Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shama487

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 08:58 ΠΜ AEDT

Τόπος

Forster, NSW, AU (Google, OSM)
Anilios nigrescens - Photo (c) izakschoon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by izakschoon
Η ταυτότητα του χρήστη ryanharv: Anilios nigrescens, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoem22

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 01:50 ΜΜ AEST
Pygopus lepidopodus - Photo (c) eyeweed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ryanharv: Pygopus lepidopodus, Ένα μέλος του Γκεκότα (Ανθυποτάξη Gekkota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kate1143

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 10:58 ΜΜ AEDT
Litoria revelata - Photo (c) teejaybee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ryanharv: Litoria revelata, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoem22

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2021 04:10 ΜΜ AEDT
Chelodina longicollis - Photo (c) deborod, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by deborod
Η ταυτότητα του χρήστη ryanharv: Chelodina longicollis, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pmmridge

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 10:35 ΠΜ AEST
Lampropholis delicata - Photo (c) Timothy Harker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timothy Harker
Η ταυτότητα του χρήστη ryanharv: Lampropholis delicata, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bakerc01

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 12:28 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Found moving around within the tidal range of the beach. Unsure of the species.

Anilios nigrescens - Photo (c) izakschoon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by izakschoon
Η ταυτότητα του χρήστη ryanharv: Anilios nigrescens, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fridaaaden

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 04:30 ΜΜ AEDT

Τόπος

Old Bar, NSW, AU (Google, OSM)
Chelodina longicollis - Photo (c) deborod, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by deborod
Η ταυτότητα του χρήστη ryanharv: Chelodina longicollis, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoem22

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2021 11:41 ΠΜ AEST
Lialis burtonis - Photo (c) Matt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ryanharv: Lialis burtonis, Ένα μέλος του Γκεκότα (Ανθυποτάξη Gekkota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinerand

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2023 03:41 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Woeful display this year.
The dry period in Aug and Sept must have affected the flower set.

Ceratopetalum gummiferum - Photo (c) Tony Rodd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ryanharv: Ceratopetalum gummiferum, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shama487

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2023 10:28 ΜΜ AEDT

Τόπος

Forster, NSW, AU (Google, OSM)
Ranoidea gracilenta - Photo (c) Bridgette Gower, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bridgette Gower
Η ταυτότητα του χρήστη ryanharv: Ranoidea gracilenta, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoem22

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2021 10:14 ΠΜ AEST
Tiliqua scincoides scincoides - Photo (c) Erik Schlogl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Schlogl
Η ταυτότητα του χρήστη ryanharv: Tiliqua scincoides ssp. scincoides, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amcalpine

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2023 12:33 ΜΜ AEDT
Orectolobus maculatus - Photo (c) ihunter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ryanharv: Orectolobus maculatus, Ένα μέλος του Ελασμοβράγχιοι (Ομοταξία Elasmobranchii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amcalpine

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2023 12:39 ΜΜ AEDT
Heterodontus portusjacksoni - Photo (c) peterdavey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by peterdavey
Η ταυτότητα του χρήστη ryanharv: Heterodontus portusjacksoni, Ένα μέλος του Ελασμοβράγχιοι (Ομοταξία Elasmobranchii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinerand

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 08:09 ΠΜ AEDT
Dendrelaphis punctulatus - Photo (c) dhfischer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dhfischer
Η ταυτότητα του χρήστη ryanharv: Dendrelaphis punctulatus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mccenvironment

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 01:15 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Hemiaspis signata

Hemiaspis signata - Photo (c) Patrick  Campbell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Patrick  Campbell
Η ταυτότητα του χρήστη ryanharv: Hemiaspis signata, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoem22

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 09:40 ΠΜ AEST
Pseudechis porphyriacus - Photo (c) Tyler Monachino, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tyler Monachino
Η ταυτότητα του χρήστη ryanharv: Pseudechis porphyriacus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερυθρόλαιμο Ουάλαμπι (Notamacropus rufogriseus)

Παρατηρητής

archiebrennan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2022 08:28 ΠΜ UTC
Ερυθρόλαιμο Ουάλαμπι - Photo (c) Klaus Stiefel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ryanharv: Ερυθρόλαιμο Ουάλαμπι (Notamacropus rufogriseus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερυθρόλαιμο Ουάλαμπι (Notamacropus rufogriseus)

Παρατηρητής

archiebrennan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2022 09:08 ΠΜ UTC
Ερυθρόλαιμο Ουάλαμπι - Photo (c) Klaus Stiefel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ryanharv: Ερυθρόλαιμο Ουάλαμπι (Notamacropus rufogriseus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bayamelia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2021 05:33 ΜΜ AEDT
Zanda funerea - Photo (c) Geoffrey Cox, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Geoffrey Cox
Η ταυτότητα του χρήστη ryanharv: Zanda funerea, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kstenman

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2016 11:58 ΠΜ CET
Crinum pedunculatum - Photo (c) Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη ryanharv: Crinum pedunculatum, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ratite

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2022 01:46 ΜΜ AEDT
Bellatorias major - Photo (c) Roxanne Lazarus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roxanne Lazarus
Η ταυτότητα του χρήστη ryanharv: Bellatorias major, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marciachurch

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022
Limnodynastes peronii - Photo (c) eyeweed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ryanharv: Limnodynastes peronii, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nweigner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2022 10:22 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Multiple individuals calling.roadside leaf litter

Pseudophryne coriacea - Photo (c) teejaybee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ryanharv: Pseudophryne coriacea, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

archiebrennan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2022 05:01 ΜΜ UTC
Viola banksii - Photo (c) Ghislain118 (AD), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ryanharv: Viola banksii, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

littlerunacres

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Περιγραφή

Field Notes - These are my favorite trees. We call them ghost gums.
large white and growing near the creek with their shallow root base they regularly fall in big storms

Eucalyptus grandis - Photo (c) Dean Nicolle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dean Nicolle
Η ταυτότητα του χρήστη ryanharv: Eucalyptus grandis, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

littlerunacres

Ημερομηνία

Μάρτιος 2018

Περιγραφή

Field Notes - Small Jimmy lizard enjoy sometime in the sun.
Fleeting moment before scampering off

Ctenotus robustus - Photo (c) coenobita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by coenobita
Η ταυτότητα του χρήστη ryanharv: Ctenotus robustus, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mitchell73

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2021 09:23 ΠΜ HST

Τόπος

Walcha, AU-NS, AU (Google, OSM)
Liopholis whitii - Photo (c) Rolf Lawrenz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Rolf Lawrenz
Η ταυτότητα του χρήστη ryanharv: Liopholis whitii, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloredtotaylor

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2022 06:11 ΜΜ AEDT
Liopholis whitii - Photo (c) Rolf Lawrenz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Rolf Lawrenz
Η ταυτότητα του χρήστη ryanharv: Liopholis whitii, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliegraham173

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021
Litoria fallax - Photo (c) brettmezen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ryanharv: Litoria fallax, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

les_daniel

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 12:22 ΠΜ AEST
Litoria fallax - Photo (c) brettmezen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ryanharv: Litoria fallax, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 105