Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

csledge

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2018 05:54 ΠΜ CST

Τόπος

Jama, Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

Reserva Jama-Coaque

Caecilia nigricans - Photo (c) Andrés Mauricio Forero Cano, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andrés Mauricio Forero Cano
Η ταυτότητα του χρήστη ryan_l_lynch: Caecilia nigricans, Ένα μέλος του Αμφίβια (Ομοταξία Amphibia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew126

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2017 08:18 ΜΜ -05

Τόπος

Sucre, EC-MN, EC (Google, OSM)
Pristimantis achatinus - Photo (c) Ryan Lynch, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan Lynch
Η ταυτότητα του χρήστη ryan_l_lynch: Pristimantis achatinus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

demianhiss

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 07:19 ΜΜ -05

Τόπος

Jama, Ecuador (Google, OSM)
Barycholos pulcher - Photo (c) Keyko Cruz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Keyko Cruz
Η ταυτότητα του χρήστη ryan_l_lynch: Barycholos pulcher, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexjdoyle17

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2023 08:16 ΜΜ -05
Pristimantis achatinus - Photo (c) Ryan Lynch, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan Lynch
Η ταυτότητα του χρήστη ryan_l_lynch: Pristimantis achatinus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daxkifa

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 06:35 ΜΜ -05

Τόπος

Jama, Ecuador (Google, OSM)
Pristimantis achatinus - Photo (c) Ryan Lynch, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan Lynch
Η ταυτότητα του χρήστη ryan_l_lynch: Pristimantis achatinus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

narumk07

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 10:02 ΜΜ -05

Τόπος

Sucre, Manabí, EC (Google, OSM)
Barycholos pulcher - Photo (c) Keyko Cruz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Keyko Cruz
Η ταυτότητα του χρήστη ryan_l_lynch: Barycholos pulcher, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smpavon

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 08:29 ΜΜ -05

Τόπος

Sucre, Manabí, EC (Google, OSM)
Pristimantis achatinus - Photo (c) Ryan Lynch, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan Lynch
Η ταυτότητα του χρήστη ryan_l_lynch: Pristimantis achatinus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhailes

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2023 08:32 ΜΜ -05

Τόπος

Sucre, Manabí, EC (Google, OSM)
Pristimantis achatinus - Photo (c) Ryan Lynch, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan Lynch
Η ταυτότητα του χρήστη ryan_l_lynch: Pristimantis achatinus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhailes

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 10:24 ΜΜ -05

Τόπος

Sucre, Manabí, EC (Google, OSM)
Pristimantis achatinus - Photo (c) Ryan Lynch, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan Lynch
Η ταυτότητα του χρήστη ryan_l_lynch: Pristimantis achatinus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhailes

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2023 10:03 ΜΜ -05

Τόπος

Sucre, Manabí, EC (Google, OSM)
Pristimantis achatinus - Photo (c) Ryan Lynch, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan Lynch
Η ταυτότητα του χρήστη ryan_l_lynch: Pristimantis achatinus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhailes

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2023 03:48 ΜΜ -05

Τόπος

Sucre, Manabí, EC (Google, OSM)
Pristimantis achatinus - Photo (c) Ryan Lynch, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan Lynch
Η ταυτότητα του χρήστη ryan_l_lynch: Pristimantis achatinus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

narumk07

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2023 07:23 ΜΜ -05

Τόπος

Sucre, Manabí, EC (Google, OSM)
Pristimantis walkeri - Photo (c) Paul Maier, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Paul Maier
Η ταυτότητα του χρήστη ryan_l_lynch: Pristimantis walkeri, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

narumk07

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2023 08:52 ΜΜ -05

Τόπος

Sucre, Manabí, EC (Google, OSM)

Περιγραφή

Coordinates are estimated, didn’t have a gps/phone signal

Espadarana prosoblepon - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη ryan_l_lynch: Espadarana prosoblepon, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

demianhiss

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 01:38 ΜΜ -05

Τόπος

Jama, Ecuador (Google, OSM)
Pristimantis achatinus - Photo (c) Ryan Lynch, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan Lynch
Η ταυτότητα του χρήστη ryan_l_lynch: Pristimantis achatinus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

demianhiss

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 12:41 ΜΜ -05

Τόπος

Jama, Ecuador (Google, OSM)
Pristimantis achatinus - Photo (c) Ryan Lynch, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan Lynch
Η ταυτότητα του χρήστη ryan_l_lynch: Pristimantis achatinus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

demianhiss

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 07:20 ΜΜ -05

Τόπος

Jama, Ecuador (Google, OSM)
Pristimantis achatinus - Photo (c) Ryan Lynch, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan Lynch
Η ταυτότητα του χρήστη ryan_l_lynch: Pristimantis achatinus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

demianhiss

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 07:16 ΜΜ -05

Τόπος

Jama, Ecuador (Google, OSM)
Pristimantis achatinus - Photo (c) Ryan Lynch, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan Lynch
Η ταυτότητα του χρήστη ryan_l_lynch: Pristimantis achatinus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_ellis

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 10:57 ΠΜ -05

Τόπος

Jama, Ecuador (Google, OSM)
Pristimantis achatinus - Photo (c) Ryan Lynch, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan Lynch
Η ταυτότητα του χρήστη ryan_l_lynch: Pristimantis achatinus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hmheinz

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2007

Τόπος

Jama, Ecuador (Google, OSM)
Smilisca phaeota - Photo (c) Kurt lindhult, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Kurt lindhult
Η ταυτότητα του χρήστη ryan_l_lynch: Smilisca phaeota, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

narumk07

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2023 08:04 ΜΜ -05

Τόπος

Sucre, Manabí, EC (Google, OSM)
Smilisca phaeota - Photo (c) Kurt lindhult, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Kurt lindhult
Η ταυτότητα του χρήστη ryan_l_lynch: Smilisca phaeota, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

narumk07

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2023 10:52 ΠΜ -05

Περιγραφή

Coordinates not exact

Hyloxalus awa - Photo (c) Ryan L. Lynch, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan L. Lynch
Η ταυτότητα του χρήστη ryan_l_lynch: Hyloxalus awa, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mactadpole

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 01:04 ΜΜ -05

Τόπος

Sucre, EC-MN, EC (Google, OSM)
Epipedobates machalilla - Photo (c) Felipe Campos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felipe Campos
Η ταυτότητα του χρήστη ryan_l_lynch: Epipedobates machalilla, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_ellis

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Manabi, EC (Google, OSM)
Leptodactylus peritoaktites - Photo (c) Ryan Lynch, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan Lynch
Η ταυτότητα του χρήστη ryan_l_lynch: Leptodactylus peritoaktites, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlos2404

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2022 01:09 ΜΜ -05
Αγγειόσπερμα - Photo (c) Amy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Amy
Η ταυτότητα του χρήστη ryan_l_lynch: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlos2404

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Manabi, EC (Google, OSM)
Bauhinia haughtii - Photo (c) Carlos Robles, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Carlos Robles
Η ταυτότητα του χρήστη ryan_l_lynch: Bauhinia haughtii, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moisestenorio

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2022 02:38 ΜΜ -05
Drymarchon melanurus - Photo (c) Cesarcasasbiodiversidad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ryan_l_lynch: Drymarchon melanurus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plainsashchalaca

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2019 05:59 ΜΜ HST

Τόπος

Jama, Ecuador (Google, OSM)
Leptodeira ornata - Photo (c) Laurent Hesemans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Laurent Hesemans
Η ταυτότητα του χρήστη ryan_l_lynch: Leptodeira ornata, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackietl

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2019 07:26 ΜΜ CST

Τόπος

Jama, Ecuador (Google, OSM)
Leptodeira ornata - Photo (c) Laurent Hesemans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Laurent Hesemans
Η ταυτότητα του χρήστη ryan_l_lynch: Leptodeira ornata, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_meyer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2019 06:56 ΜΜ PDT

Τόπος

Jama, Ecuador (Google, OSM)
Leptodeira ornata - Photo (c) Laurent Hesemans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Laurent Hesemans
Η ταυτότητα του χρήστη ryan_l_lynch: Leptodeira ornata, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

austinbohannon

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2016

Περιγραφή

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Leptodeira ornata - Photo (c) Laurent Hesemans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Laurent Hesemans
Η ταυτότητα του χρήστη ryan_l_lynch: Leptodeira ornata, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 292